Ῥωσσικὰ τείχη σημαίνει …καλὰ τείχη!!!

Σὰν σήμερα, τὸ 1989, κάπου στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης, κάποιοι ἔῤῥιξαν ἕνα ἄλλο τεῖχος, ποὺ οἱ νικητὲς Σοβιετικοὶ εἶχαν κτίση…

Συνέχεια

Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Λέσβου

8 Νοεμβρίου 1912. Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Λέσβου

Δηλώνοντας μὲ ὅλους τοὺς τρόπους τὸ «Ὄχι»!!!

Τὸ κεφάλι τοῦ πρώτου Εὔζωνος εἶναι τὸ «Ο».
Τὰ διασταυρωμένα τυφέκια εἶναι τὸ «Χ».
Τὸ «δάκρυ» ἀπὸ τὸ φέσι τοῦ δευτέρου Εὔζωνος εἶναι τὸ «Ι»….

Συνέχεια

Δωρεὰν Μαθήματα Ἱστορίας καὶ πάλι στὸ Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο

Μαθήματα Ἱστορίας, ἀπὸ τὸν Ἱστορικό μας Δημήτριο Μιχαλόπουλο, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, στὸ Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο
Τὰ μαθήματα εἶναι δωρεὰν καὶ θὰ ξεκινήσουν ἀπὸ τὴν ἐρχομένη Παρασκευὴ 19 Ὀκτωβρίου.
 
  Ἡ Ἑλλάδα στὸν στρόβιλο τῶν διεθνῶν κρίσεων, 1974-2014
 

Τὰ μαθήματα θὰ γίνουν στὸ κτίριο τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ, Εὐριπίδου 12 (μετρό: Πανεπιστήμιο), στὴν αἴθουσα Ν. Π. Δεληγιάννη, κατὰ τὶς ἑξῆς ἡμέρες (πάντα Παρασκευή): Συνέχεια

Γιατί δέν ἑορτάζεται ἡ σημερινή ἐπέτειος;

Νὰ πῶ ἐδῶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀναρωτῶνται γιατί δὲν ἑορτάζουμε τὴν ἐπέτειο ἀπελευθερώσεώς μας ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, ὅτι οἱ Γερμανοὶ ἔφυγαν δὲν τοὺς διώξαμε.

Ἐκτὸς ἂν δὲν μᾶς ἀρέσῃ ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια, ὅποτε συνεχίστε νὰ ἀναρωτιέσθε.

Τζιόπας Νικόλαος