Λεφτὰ …πεταμένα!!!

Παναγῆς Βαλλιάνος.
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔδωσε μεγάλο μέρος ἀπὸ τὴν περιουσία του γιὰ νὰ φτιάξῃ τὴν Βιβλιοθήκη καὶ νὰ μορφωθοῦμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες…

Τελικῶς τζᾶμπα πῆγαν τὰ λεφτά!

Ἰκτίνος Σταθόπουλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply