Κατάγονται ἀπό Ἕλληνες οἱ κάτοικοι τῆς νήσου τοῦ Πάσχα;

 Κατάγονται ἀπό Ἕλληνες οἱ κάτοικοι τῆς νήσου τοῦ Πάσχα;

Οἱ κάτοικοι τῆς Νήσου τοῦ Πάσχα (ἔξω ἀπὸ τὴν Χιλή) κατάγονται ἀπό τούς Ἕλληνες;

Ὁ Γερμανὸς καθηγητὴς Γλωσσολογίας κ. Νὸρς Σ. Γιόζεφσον γράγει ὅ,τι ἐκτὸς ἀπὸ τὶς πολλὲς λέξεις, ποὺ εἶναι ἑλληνικεές, στὴν Νῆσο τοῦ Πάσχα, «Μεγάλη ἐντύπωση τοῦ ἔκανε τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν Νῆσο τοῦ Πάσχα ὑπάρχει ἔνα μνημεῖο ἰστορικό, ποὺ τὸ λένε Ahu Te-pito-te kura.

Εἶναι ἔνας στρογγυλὸς ὀμφάλιος λίθος, ποὺ κατεσκεύασαν γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν τόπο καταγωγῆς τους, τὸν Ὀμφαλὸ τῆς Γῆς, ὅπως εἴχαν στὸ μυαλό τους τὴν Ἑλλάδα», λέει ὁ Νορς Γιόζεφσον.
«O ὀμφαλὸς τοῦ κόσμου, στοὺς Δελφούς, εἶχε ἔνα παρακλάδι στὸν Νότιο Εἰρηνικό.
Καὶ τὰ σημάδια τὰ ἔχουμε…
…ἐκεῖ ἔκλεισε λέγεται, ὁ Δίας κάποιον Τιτᾶνα, ἀλλὰ δὲν θυμᾶμαι ποιόν.
Καὶ τὸ μυστηριο εἶναι ὅτι οἱ Θιβετιανοὶ πιστεύουν, ὅτι ἡ δευτέρα μήτρα τῆς γῆς, που θὰ παράξῃ  ἀνθρώπους, εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν νῆσο τοῦ Πάσχα, μέσα στὸν πυθμένα τῆς θαλάσσης.
Ἀλλο τὸ τὶ πιστεύουν οἱ Θιβετιανοι…
Ἀλλά γιατί αὐτά πού πιστεύουν τά συνδέουν μέ τήν Νῆσο τοῦ Πάσχα καὶ ὄχι μέ κάποο ἄλλο νησί;

Ἐπάνω ὁ «ἀντίποδας» ὀμφαλὸς τῆς γῆς.

Δαρίβας Παναγιώτης

(Visited 116 times, 1 visits today)
Leave a Reply