Εὐτυχία σημαίνει ἐπανάστασις!

Εὐτυχία σημαίνει ἐπανάστασις!Ὅλα ξεκινοῦν ἀπὸ τὶς συνήθειες καὶ τελικῶς τὶς συμπεριφορές μας.
Ὅταν ἀναπαράγουμε ἀκρίτως, τὰ ὅσα μᾶς ἐδίδαξαν, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, καταφέρνουμε μόνον νὰ ἐπαναλαμβάνουμε κάθε ἀποτυχία καὶ κάθε δυστυχία αὐτῶν ποὺ μᾶς διαπαιδαγώγησαν. Ἡ ὅποια ἀλλαγὴ μπορεῖ νὰ ἐπέλθῃ μόνον μὲ συνειδητὴ ἀλλαγὴ συμπεριφορῶν.
Ὅλα ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν διακοπὴ τῆς μιμήσεως καὶ τὴν συνειδητὴ υἱοθέτησιν συμπεριφορῶν ποὺ θὰ θέλαμε καὶ ποὺ μᾶς ταιριάζουν.
Καὶ τελικῶς, ἐὰν τὸ καλοσκεφθοῦμε, αὐτὸ ποὺ ἀπαιτεῖται, γιὰ νὰ γίνουμε πράγματι εὐτυχισμένοι, εἶναι μία …ἐπανάστασις κατὰ τοῦ ἰδίου μας τοῦ ἑαυτοῦ καὶ τῶν συνηθειῶν του.

Ἔχεις γνωρίσει ποτέ κάποιον, ἀληθινά εὐτυχισμένο, πού νά ἔκανε αὐτό πού κάνουν οἱ περισσότεροι;

Γιῶτα Σούσουλα

Ἐὰν δὲν ξεκινήσουμε ἀπὸ αὐτὸ τὸ μικρό, τὸ τόσο δὰ μικρό, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως τόσο δύσκολο, τὸ πρῶτο βῆμα, τὸ τόσο σημαντικό, γιὰ νὰ φθάσουμε στὴν δική μας εὐτυχία, δὲν θὰ γίνῃ ποτέ!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply