Βασικὲς σταθερὲς ποὺ ἀπαιτῶνται γιὰ νὰ ἐπαναδομήσουμε τὴν χώρα

Μὲ ἀφορμὴ τὰ 70 χρόνια ἀπὸ τὴν νίκη τοῦ ἐθνικοῦ στρατοῦ.

Ἀπὸ τὸ 1989 ποὺ ἐπέστρεψα στὴν Ἑλλάδα μέχρι πρὶν λίγα χρόνια διάβασα μὲ μανία ὅποιο βιβλίο ἔπεσε στὰ χέρια μου, ἀπὸ ὁποίαν πλευρὰ (τὰ περισσότερα ἀπὸ τὴν ἀριστερὰ βεβαίως) σχετικὰ μὲ τὴν δεκαετία 40-49.
Συνέχεια

Νόμιζε τὴν Πατρίδαν οἶκον σου…

Νὰ θεωρῇς τὴν Πατρίδα σπίτι σου καὶ τοὺς συμπολῖτες σου συντρόφους σου.

Συνέχεια

Βρεταννικὸς στόλος στὴν Κέρκυρα

Σὲ πρῶτο πλάνο τὸ Λιστόν, πίσω ἀπὸ τὸ Νέο Φρούριον τῆς Κερκύρας, καθὼς καὶ ὁ Βρεταννικὸς στόλος.

Francis Bedford,
24 Φεβρουαρίου τοῦ 1862

Συνέχεια
Γερμανο-βουλγαρικὴ γενοκτονία Ἑλλήνων ἀμάχων στὴν Κλεισούρα

Κλεισούρα, 5 Ἀπριλίου 1944

Στὶς 5 Ἀπριλίου τοῦ 1944, τὰ ἀνθρωπόμορφα τέρατα τῶν SS καὶ οἱ κομιτατζῆδες συνεργάτες τους, ἐσφαγίασαν κυριολεκτικὰ 280 ἀθῴους, κυρίως γυναικόπαιδα, στῆν Κλεισούρα, μὲ τὸν πιὸ εἰδεχθὸ καὶ ἀποτρόπαιο τρόπο. Συνέχεια