Πολιτικὲς πυγολαμπίδες

Στὴν Ἐθνικὴ Συνέλευση τῆς Τροιζήνος (19 Μαρτίου – 5 Μαΐου 1827) ὁ δάσκαλος Γεννάδιος ἠγόρευε κατὰ τῶν τίτλων. Ἀνάμεσα σ΄ ἄλλα, εἶπε καὶ ἐτοῦτα: Συνέχεια

Βασικὲς σταθερὲς ποὺ ἀπαιτῶνται γιὰ νὰ ἐπαναδομήσουμε τὴν χώρα

Μὲ ἀφορμὴ τὰ 70 χρόνια ἀπὸ τὴν νίκη τοῦ ἐθνικοῦ στρατοῦ.

Ἀπὸ τὸ 1989 ποὺ ἐπέστρεψα στὴν Ἑλλάδα μέχρι πρὶν λίγα χρόνια διάβασα μὲ μανία ὅποιο βιβλίο ἔπεσε στὰ χέρια μου, ἀπὸ ὁποίαν πλευρὰ (τὰ περισσότερα ἀπὸ τὴν ἀριστερὰ βεβαίως) σχετικὰ μὲ τὴν δεκαετία 40-49.
Συνέχεια

Νόμιζε τὴν Πατρίδαν οἶκον σου…

Νὰ θεωρῇς τὴν Πατρίδα σπίτι σου καὶ τοὺς συμπολῖτες σου συντρόφους σου.

Συνέχεια

Βρεταννικὸς στόλος στὴν Κέρκυρα

Σὲ πρῶτο πλάνο τὸ Λιστόν, πίσω ἀπὸ τὸ Νέο Φρούριον τῆς Κερκύρας, καθὼς καὶ ὁ Βρεταννικὸς στόλος.

Francis Bedford,
24 Φεβρουαρίου τοῦ 1862

Συνέχεια

Γιατί δέν ἑορτάζεται ἡ σημερινή ἐπέτειος;

Νὰ πῶ ἐδῶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀναρωτῶνται γιατί δὲν ἑορτάζουμε τὴν ἐπέτειο ἀπελευθερώσεώς μας ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, ὅτι οἱ Γερμανοὶ ἔφυγαν δὲν τοὺς διώξαμε.

Ἐκτὸς ἂν δὲν μᾶς ἀρέσῃ ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια, ὅποτε συνεχίσθε νὰ ἀναρωτιέσθε.

Τζιόπας Νικόλαος

Ἰδοῦ τὸ πῶς οἱ ΗΠΑ προσέφεραν στὴν Τουρκία τὴν Κύπρο!!!

Νὰ λοιπὸν τὸ πῶς οἱ Ἀμερικανοὶ ἔδωσαν τὴν Κύπρο δῶρο στοὺς Τούρκους

Μὲ μία σύντομο εἰσήγηση τοῦ παντοδυνάμου τότε Χένρι Κέσινγκερ πρὸς τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο Τζέραλντ Φόρντ, σὲ δύο μόνο παραγράφους, ἀπεφασίσθη καὶ καθῳρίσθη ἡ Μοίρα τῆς Κύπρου καὶ τοῦ λαοῦ τῆς τὸ 1974. Συνέχεια