Νόμιζε τὴν Πατρίδαν οἶκον σου…

Νὰ θεωρῇς τὴν Πατρίδα σπίτι σου καὶ τοὺς συμπολῖτες σου συντρόφους σου.

Νόμιζε τὴν Πατρίδαν οἶκον, τοὺς δὲ συμπολίτας ἑταίρους σου.

Ξενοφὼν

Ἄγαλμα τοῦ ἀρχαίου Ἕλληνος Ἱστορικοῦ καὶ φιλοσόφου Ξενοφῶντος, ἐμπρὸς ἀπὸ τὸ κτίριον τοῦ Αὐστριακοῦ Κοινοβουλίου, στὴν Βιέννη.

Πανορμίτης Σπανὸς

(Visited 280 times, 1 visits today)
Leave a Reply