Λιγνιτο-ἰδέες

Εἰκόνα Διαλύσεως…

Νά σᾶς πῶ ἔγώ πῶς τό βλέπω τό πράγμα;
Ἤδη ἔγινε, πρὸ πολλοῦ, τὸ ἔγκλημα νὰ μεταβιβασθοῦν τὰ κρατικὰ λιγνιτωρυχεῖα στὴν ΔΕΗ (μὲ σκοπό, κάποτε, νὰ περάσουν σὲ ἰδιῶτες, ὅταν μοιρασθοῦν τὰ ἱμάτιά της.)

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, χρειαζόμεθα μία σίγουρη πηγὴ ἀερίου, καθὼς ὁ κυριότερος προμηθευτής μας εἶναι ὁ ἀγωγὸς ΤΑΡ τοῦ ὁποίου τὴν στρόφιγγα τὴν ἐλέγχει ὁ Ἐρντογάν, κατὰ τὸ δοκοῦν…

Λαμόγια, αἰολικάδες, τὸν λιγνίτη καὶ τὰ μάτια σας! Γιατί ἐὰν μᾶς κόψῃ τὸ φυσικὸ ἀέριο ὁ Ἔρντο (σὲ περίπτωση θεατρικῆς «πολεμικῆς ἐμπλοκῆς») θὰ εἶσθε ὑποχρεωμένοι νὰ ἀποσυνδέσετε τὰ φουρφούρια σας ἀπὸ τὸ δίκτυο γιὰ νὰ μὴν τὸ «ῥίξετε» μὲ τὰ σκαμπανεβάσματα συχνότητος ποὺ προκαλοῦν τὰ σκουπίδια σας…

Καὶ ἐξηγοῦμαι.
Αὐτὸ ποὺ προτείνω ἐγὼ εἶναι νὰ ἐγκαταστήσῃ ἡ ΔΕΗ, σὲ κάθε ἀναξιοποίητο ὀρυχεῖο, κι ἀπὸ ἕναν ἀεριοποιητή. Καὶ νὰ δώσῃ ἀβέρτα ἄδειες σὲ ἰδιῶτες νὰ φέρουν ἐκεῖ μονάδες (στροβιλομηχανὲς ἢ παλινδρομικὲς ΜΕΚ) τῶν δέκα μεγαβάτ,. ἐπάνω σὲ τροχοφόρα φορεῖα (ὄχι οἰκοδομικὲς ἄδειες) ποὺ νὰ τροφοδοτῶνται, ἐπὶ τόπου, μὲ τὸ παραγόμενο λιγνιταέριο.
Μὲ 50+ βαθμὸ ἀποδόσεως, θὰ συνεχίσουμε νὰ καῖμε λιγνίτη (καὶ χωρὶς αἰωρουμένη τεφρά, αὐτὴ τὴν φορά), γιὰ τὰ ἑπόμενα 80-180 χρόνια, ἀλλὰ δὲν θὰ «κρεμάση» τὸ σύστημα…

Ἐὰν ἦταν λοιπὸν ἦταν τόσο «προφανὲς» θὰ εἶχε γίνη ἐδῶ καὶ 50 χρόνια….(καὶ μὲ πολὺ καθαροτέρα ἀτμόσφαιρα στὶς λιγνιτικὲς περιοχές)…

Λέω, ὁ ἀφελής…

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ ἀεριοποίησις αὐτοῦ του ἀθλίου (ἀπὸ ἄποψη ἀδρανῶν καὶ ὑγρασίας) ἑλληνικοῦ λιγνίτου προϋποθέτει μεγάλη κατανάλωση ἐνεργείας, ποὺ μποροῦμε νὰ τὴν πάρουμε «πίσω», μὲ ἕναν κύκλο Kalina…
Ποιός θά τά κάνη αὐτά; Οἱ Φωτόπουλοι ἢ τά λαμόγια ποὺ μύρισαν ψοφίμι καὶ πετοῦν ἀπό ἐπάνω;

Κι αὐτὸ ποὺ λέω εἶναι ὅτι γιὰ νὰ σὲ ἀφήσουν νὰ κάψῃς λιγνίτη πρέπει νὰ πληρώσῃς στὸ Χρηματιστήριο Ῥύπων τοῦ Ἂλ Γκὸρ κάπου 45 εὐρῶ γιὰ κάθε μεγαβατῶρα ποὺ σοῦ κοστίζει 95 γιὰ νὰ τὴν βγάλῃς. Δεῖτε τὴν μεγάλη εἰκόνα… Καίγαμε τὸν λιγνίτη μὲ βαθμὸ ἀποδόσεως 20% καὶ μᾶςἔπιασαν τὸν κ@λο, ἐνῶ ὑπῆρξαν καὶ «μιλημένοι ἀπὸ μέσα» γιὰ νὰ φθάσουμε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο.
Ἔστησαν οἱ δικοί μας μία φάμπρικα «ἐπιβιώσεως», νομίζοντας ὅτι μία ζωὴ ἡ ΕΕ θὰ ἐφρόντιζε νὰ παραμείνῃ στὰ 5 εὐρῶ ὁ φόρος/τόνο τοῦ διοξειδίου. Τὸν ἐξετόξευσαν τεχνηέντως οἱ Γερμανοὶ στὰ 26 καὶ πάπαλα ἡ ΔΕΗ…

Διονύσιος Χοϊδᾶς

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply