Ἰδοῦ τὸ πῶς οἱ ΗΠΑ προσέφεραν στὴν Τουρκία τὴν Κύπρο!!!

Νὰ λοιπὸν τὸ πῶς οἱ Ἀμερικανοὶ ἔδωσαν τὴν Κύπρο δῶρο στοὺς Τούρκους

Μὲ μία σύντομο εἰσήγηση τοῦ παντοδυνάμου τότε Χένρι Κέσινγκερ πρὸς τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο Τζέραλντ Φόρντ, σὲ δύο μόνο παραγράφους, ἀπεφασίσθη καὶ καθῳρίσθη ἡ Μοίρα τῆς Κύπρου καὶ τοῦ λαοῦ τῆς τὸ 1974.

«Ἐμεῖς φυσικὰ δὲν θέλουμε ἕναν πόλεμο μεταξὺ τῶν δύο (σημείωσις: ἐννοεῖ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκία), ἀλλὰ ἐὰν φθάσουμε σὲ αὐτόν, ἡ Τουρκία εἶναι πιὸ σημαντικὴ γιὰ ἐμᾶς καὶ (ἐννοεῖ οἱ Τοῦρκοι) ἔχουν μία πολιτικὴ δομὴ ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ παράξῃ ἕναν Καντάφι».

«Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς συνάδελφούς μου θέλουν νὰ κόψουν τὴν βοήθεια στὴν Τουρκία. Αὐτὸ θὰ ἦταν μία καταστροφή. Οὐδεὶς ἀμερικανικὸς λόγος ὑπάρχει, γιὰ νὰ μὴν ἔχουν οἱ Τοῦρκοι τὸ ἕνα τρίτο της Κύπρου».

Αὐτὸ ἀποκαλύπτουν τὰ ἀπόῤῤητα πρακτικὰ ποὺ ἐδόθησαν πλέον στὴν δημοσιότητα στὶς ΗΠΑ καὶ τὰ ὁποία ἀποκαλύπτουν τὸν κυνισμὸ καὶ τὸν ἀδιάντροπο τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον λαμβάνονται αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἀποφάσεις, ποὺ ἀφοροῦν στὴν ζῳή, στὴν αὐτοδιαχείριση καὶ στὴν ἐλευθερία ὁλοκλήρων λαῶν.

Δέέλυσαν ἕνα κράτος καὶ τὸ παρέδωσαν στὶς ὀρέξεις τῶν Τούρκων.
Ἕνα κράτος ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα τὸ βασανίζουν, πρὸ κειμένου νὰ μὴν χαλάσουν τὰ χατήρια καὶ τὶς ὀρέξεις τῶν ἀγαπημένων τους καὶ χαϊδεμένων τους ὀθωμανῶν.

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸ γνήσιο (ἀποχαρακτηρισμένο πλέον) ἔγγραφο στὰ ἀγγλικά.
Ἐμεῖς σᾶς παρουσιάζουμε τὶς πρῶτες (ἀπὸ τὶς 14) σελίδες του:

Θεοφανάκης Στέφανος

 

.

(Visited 169 times, 1 visits today)
Leave a Reply