Χαρίζουν ἀκόμη καὶ τὰ …μάρμαρα!!!

Ἀδίστακτοι, ξεπωλοῦν ἀκόμη καὶ τὴν πολιτιστική μας κληρονομία.

Κάνουν προϊὸν συναλλαγῆς μινωϊκοὺς τάφους καὶ ἀρχαία μνημεῖα, ἀπολύτως ἀντισυνταγματικῶς καὶ πέρα ἀπὸ κάθε λογικὴ καὶ ἠθικὸ φραγμό.

Αὐτὰ τὰ μάρμαρα, γιὰ τὰ ὁποία πολεμᾶμε, ὅπως ἔλεγε ὁ Μακρυγιάννης, σήμερα οἱ συριζανθὲλ ἀπὸ κοινοῦ τὰ μεταβιβάζουν γιὰ ξεπούλημα στὸ ὑπερταμεῖο.

Λάλλας Παναγιώτης

(Visited 133 times, 1 visits today)
One thought on “Χαρίζουν ἀκόμη καὶ τὰ …μάρμαρα!!!

Leave a Reply