Χιτλερικὰ …παράδοξα!!!

Ἀφοῦ ὁ Χίτλερ ἦταν ἀδίστακτος καὶ μισοῦσε τοὺς κακομοίρους τοὺς ἑβραίους…
….γιατί οὐδέποτε εἰσῆλθε στήν Ἐλβετία, νά ἁρπάξῃ τά διαμάντια καί τίς ῥάβδους χρυσοῦ τῶν ἑβραίων ἀπό τίς ἐλβετικές τράπεζες;

Συνέχεια

13 Αὐγούστου 1944. Ἀνώγεια.

13 Αὐγούστου 1944: ΑΝΩΓΕΙΑ – «Διατάσσομεν ἰσοπέδωσιν»
**************************************************************************
καὶ Συνέχεια

Ποινικοποιήθηκε ΚΑΙ στὴν Ἰταλία ἡ ἄρνησις τοῦ Ὁλοκαυτώματος!

Ψηφίστηκε η ποινικοποίηση της αρνήσεως του Ολοκαυτώματος και στην Ιταλία.
Η μία χώρα μετά την άλλη παίρνει μέτρα εναντίον της ελευθερίας της απόψεως, όταν αυτή αγγίζει τους επικυρίαρχους. Ποινικοποιήθηκε ΚΑΙ στὴν Ἰταλία ἡ ἄρνησις τοῦ Ὁλοκαυτώματος!
Συνέχεια