Ἰταλική …χρεωκοπία ἤ καλοσχεδιασμένη καταστροφή τῆς Νοτίου Εὐρώπης;

Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες διαβάζουμε διάφορα χαριτωμένα, ποὺ ὑποτίθεται πὼς εἶπε (ἢ ποὺ πράγματι εἶπε) καὶ ἔγραψε, ὁ Σαλβίνι γύρω ἀπὸ τὸ λαθρομεταναστευτικό, ἐφ΄ ὅσον πρωτίστως ἔκλεισε (ὁριστικῶς;;;) τὰ σύνορα τῆς Ἰταλίας.

Κι ἐπεὶ δή, ὅπως καὶ σὲ ὅλην τὴν Νότιο Εὐρώπη, τὸ λαθρομεταστευτικὸ κατήντησε (τί περίεργον;;;) κοινωνική, οἰκονομικὴ μά, κυρίως, ἐθνικὴ βόμβα, ποὺ ἐλάχιστα ἀπέχει ἀπὸ τὸ νὰ σκάσῃ καὶ νὰ διαλύσῃ τὶς χῶρες πρώτης ὑποδοχῆς (δῆλα δὴ τὴν Ἰταλία, τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ἰσπανία καί, λιγότερο, τὴν Πορτογαλία), βγῆκαν καὶ οἱ …«μαϊντανοί» (τοῦ πSoros, βεβαίως-βεβαίως) γιὰ νὰ ἐκφέρουν ἀπόψεις, πρὸ κειμένου νὰ κρατήσουν τὰ βλέμματά μας στὰ ὅσα φαίνονται… Συνέχεια

Θύελλα ἀπό τήν Ἰταλία ἀπειλεῖ τήν Εὐρώπη;

Ἐὰν παρατηρήσουμε προσεκτικὰ τὴν μνημονιακὴ πορεία τῆς Ἰταλίας, τὰ τελευταία χρόνια, θὰ διαπιστώσουμε εὔκολα πὼς ἦταν ταχυτάτη καί, κρίνοντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος (ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν προσφάτων ἀνακοινώσεων) πολὺ περισσότερο ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν Ἡνωμένη μας Εὐρώπη, ἀπὸ αὐτὴν τῆς χώρας μας. Ἐπὶ πλέον μποροῦμε εὔκολα νὰ διαπιστώσουμε πὼς ναὶ μὲν ἡ Ἰταλία μποροῦσε νὰ …«κρατήσῃ», ἀλλὰ ἡ ἐπίθεσις ποὺ ἐδέχθη ἐπετάχυνε τὶς διαδικασίες ποὺ ὁδηγοῦν (βεβαιωμένα πλέον) στὴν χρεωκοπία της. Μία εὔρωστος χώρα, μὲ βαρειὰ βιομηχανία, μὲ ἀνοίγματα ὑγειῆ στὴν διεθνῆ ἀγορά, πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ἐμᾶς, κατέληξε νὰ ἀποσυντεθῇ σχεδὸν πλήρως, ἂν καί, πάντα ἐπισήμως, ἐμεῖς εἴχαμε καὶ τὸ …ὄνομα καὶ τὴν χάριν! Συνέχεια

Νεοναζὶ τῶν Βρυξελλῶν καὶ ἐντόπιοι «κουΐσλινγκς»!

Ζοῦμε πραγματικὰ ἱστορικὲς στιγμές!

Στιγμὲς ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ Τζῶρζ Ὄργουελ, ἦταν ἔνας προφήτης ἐφάμιλλος τοῦ προφήτου-Ἠλία καὶ μάντης ἐφάμιλλος τοῦ Κάλχα καὶ τοῦ Τειρεσία… Συνέχεια

Ίταλικὸ συνταγματικὸ πραξικόπημα

Αὐτὸ ποὺ συνέβη στὴν Ἰταλία ἰσοδυναμεῖ μὲ πραξικόπημα

Προφανώς κάποιοι στην Ιταλία ουδέποτε έχουν διαβάσει το Σύνταγμα τους.

Αν το είχαν κάνει, θα έβλεπαν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει το δικαίωμα να μην εγκρίνει οποιονδήποτε υπουργό του παρουσιάζουν οι κατέχοντες την κυβέρνηση.

Ο Πρόεδρος δεν διαθέτει τέτοιαν εξουσία από το Σύνταγμα της Ιταλίας. Συνέχεια

Ἰταλῶν (κι ὄχι μόνον) ἀμφισβητήσεις τῆς εὐρωκλίκας

Περὶ ἰταλικοῦ Συντάγματος αὐτὸν τὸν καιρὸ τὸ μάθημα ἀπὸ τὸ ἀνεγκέφαλο μέτωπο τῆς λογικῆς.
Κατὰ τὴν νεοφανή τους θεωρία μὲ τὴν πολιτικὴ πρέπει νὰ ἀσχολούνται καὶ νὰ κάνουν κρίσεις οἱ εἰδικοί.
Ἐὰν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουν καὶ ἔνα διδακτορικοῦλι καὶ στὸ ἰταλικὸ Σύνταγμα, τόσο τὸ καλύτερο.

Γιὰ κακή τους τύχη ὅμως τὰ θέματα στὴν κοινωνία, τίθενται πολιτικὰ καὶ ὡς τέτοια κρίνονται καὶ υἱοθετῶνται ἢ ἀποῤῥίπτονται. Συνέχεια

Ἰταλικὴ (οἰκονομική) …πυρηνικὴ βόμβα ἀπειλεῖ τὴν Εὐρώπη!!!

 

Ἡ ἀπαίτησις τῆς νέας Ἰταλικῆς Κυβερνήσεως γιὰ κούρεμα χρέους ξυπνᾶ τὸν παραδοσιακὸ φόβο τῶν Γερμανῶν -καὶ ὄχι μόνον- γιὰ διαμοιρασμὸ καὶ κοινοτικοποίηση στὴν εὐρωζώνη. Συνέχεια