Ζοῦμε μεγάλες στιγμὲς τοῦ …Δ΄ Ῥάιχ!!!

Τοὺς Προϋπολογισμοὺς τῶν Ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης, τοὺς ἐγκρίνει μία Εὐρωπαΐκη Ἐπιτροπή,  δίχως νὰ εἶναι ὅμως ἐκλεγμένη ἀπὸ τοὺς Λαούς. Αὐτὴ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία θεωρεῖται πλέον ὡς μία Ἐγκληματικὴ Κομμουνιστοναζιστικὴ Συμμορία, εἶναι ποὺ ἐκτελεῖ καὶ ἐφαρμόζει στὴν Εὐρώπη τὶς ἐντολὲς τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.

Πρὶν ἀπὸ λίγο ὁ Προϋπολογισμὸς τῆς Ἰταλίας δὲν ἐνεκρίθη ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης…
Κι ἐνῶ ἡ Ἰταλικὴ Βουλὴ τὸν ἐπέρασε ψηφίζοντάς τον, μὲ σκοπὸ νὰ βελτιώσῃ τὴν κατάσταση στὴν χώρα, ὅπως βλέπετε ἡ ἰδία ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ δὲν θέλει τὸ καλὸ μίας χώρας μέλους της, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο!!!

Μέ ποιό δικαίωμα;;

Ζοῦμε μεγάλες στιγμὲς τοῦ νέου Δ’ Ῥάιχ μέσῳ τῆς Κομμουνιζτοναζιστικῆς αὐτῆς Συμμορίας!

Σταματόπουλος Δημήτρης

(Visited 403 times, 1 visits today)
One thought on “Ζοῦμε μεγάλες στιγμὲς τοῦ …Δ΄ Ῥάιχ!!!

Leave a Reply