Δὲν εἶναι ὅπως ἀκριβῶς φαίνονται οἱ γαλλογερμανικὲς σχέσεις

Μὲ βάση τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις, ἡ Μέρκελ ἔπαυσε νὰ εἶναι ἡ ἐλπὶς τῶν «λογικῶν» αὐτῆς τῆς χώρας, αὐτὴ ποὺ θὰ μᾶς ἔσωζε μέσῳ τῶν μνημονίων καὶ τῆς καθάρσεως. Τώρα δὲν θέλουμε οὔτε νὰ τὴν βλέπουμε.

Ἀντιθέτως, ὁ ἥρως τῆς ἡμέρας εἶναι ὁ Μακρόν, ὁ ἡγέτης ποὺ ἀντιτίθεται συνολικὰ στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Γερμανίας, ὁ ἄνθρωπος ποὺ εἶναι πάντα μὲ τὸ μέρος μας. Τέλεια μέχρι ἐδῶ. Συνέχεια

Διαρκὴς εὐημερία οὐδέποτε ὑπῆρξε στὴν ἱστορία…

Σὲ μίαν ἄλλη εὐτυχισμένη εὐρωπαϊκὴ χώρα διαδηλωτές, πρὸ μερικῶν ἡμερῶν, παραλίγο νὰ λιντσάρουν τὸν πρόεδρο τῆς ἰσχυροτέρας στρατιωτικῆς δυνάμεως τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης.
Μπατριδοευρωπαῖοι, Στέλιος Ῥάμφος καὶ Ἄρης Πορτοσάλτε ἀποφαίνονται, ὅτι οἱ Γάλλοι δὲν ἐπέρασαν διαφωτιζμὸ ἤ, ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἐὰν ἐπέρασαν τὸν ἐλησμόνησαν.
Συνέχεια

Φθάνουμε λοιπὸν στὸ τέλος…

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν εἴδαμε νὰ διακινῇ τὸ «The Economist» (τῶν Rothschild) αὐτὴν τὴν εἰκόνα…

…χαρακτηρίζοντάς την ὡς «φωτογραφία τῆς δεκαετίας». Συνέχεια

Διὰ μέσου Ὁλλανδίας ἐπιστρέφουν στὴν Εὐρώπη τὰ «ὀρφανὰ τοῦ ISIS»!!!

Καὶ μὲ τὴν βούλα τοῦ νόμου θὰ ὁλοκληρωθῆ ἡ ἐπιστροφὴ τῶν ὀρφανῶν του ISIS στὴν Εὐρώπη.
Αὐτὸ ἀπεφάσισαν ἐχθὲς τὰ ὁλλανδικὰ δικαστήρια.

Πρῶτα θὰ ἐπιστρεύσουν τὰ παιδιά, τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς εἶχαν ὀλλανδικὴ ὑπηκοόητα καί, στὴν συνέχεια, προφανῶς θὰ ἀκολουθήσουν καὶ οἱ μητέρες, μιᾶς καὶ οἱ νόμοι τῆς χώρας αὐτὸ ἐπιτάσσουν.
Συνέχεια

Γιατί (ἀκόμη) χρειάζεται ἡ Ἑλλάς τήν Εὐρώπη;

Μπήκαμε στὴν λεγομένη «Κοινὴ Ἀγορὰ» μὲ σκοπὸ νὰ ἀποκτήσουμε καλλίτερες συνθῆκες πωλήσεως τῶν ἑλληνικῶν ἀγαθῶν, καὶ σταθερὲς καὶ ἐπικερδεῖς ἐμπορικὲς σχέσεις.
Εἴκοσι (20) χρόνια ἀργότερα, τὰ ἑλληνικὰ προϊόντα ἔγιναν εἶδος πρὸς ἐξαφάνιση, ἐπεκράτησαν οἱ γνωστοὶ ἰσχυροὶ στὸ παρεάκι, οἱ ὁποῖοι μᾶς κατέστησαν ἐμπορικὴ ἀποικία τους. Οἱ μεθοδεύσεις τους πλέον ἔχουν ἀποκαλυφθῆ καὶ εἶναι τυφλὸς ἢ προδότης ὅποιος δὲν τὶς βλέπει. Ὅποιος δέ, τὶς δικαιολογεῖ μὲ πρόσχημα τὸν ἀμοραλιστικὸ ῥεαλισμό, ἂς μᾶς κάνῃ τὴν χάρη νὰ τὸ βουλώσῃ τὸν ὑπόλοιπο καιρὸ ποὺ μᾶς κουνᾶ τὸ δάκτυλο γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ ἠθικὴ καὶ τὸν Ἑλληνικὸ κομπογιαννιτισμό.
Συνέχεια

Ἐν ἰσχύει (ἐπὶ τέλους!!!) τὸ brexit!!!

Τὰ οἰκονομικὰ βέβαια δὲν τὰ γνωρίζω καλά, ἔχω ὅμως τὴν αἴσθηση ὅτι ἡ Μεγάλη Βρεταννία ἀκόμη καὶ βραχυπρόθεσμα θὰ τὰ πάη ἐξαιρετικά.
Γιὰ ἐμένα τὸ ζήτημα τοῦ brexit, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ὑπῆρξε θέμα ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ ὡς τέτοιο τὸ ὑπεστήριξα μέχρι παρεξηγήσεως.
Συνέχεια