Φθάνουμε λοιπὸν στὸ τέλος…

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν εἴδαμε νὰ διακινῇ τὸ «The Economist» (τῶν Rothschild) αὐτὴν τὴν εἰκόνα…

…χαρακτηρίζοντάς την ὡς «φωτογραφία τῆς δεκαετίας».

Ἡ ἐν λόγῳ φωτογραφία μᾶς προέκυψε ἀπὸ τὴν (παρ’ ὀλίγον κι ἐπισήμως) χρεωκοπία τοῦ 2015, ἐπὶ (φερομένης ὡς) κυβερνήσεως τσίπρα-καμμένου, ὅταν σύσσωμο τὸ κουδουνιστοπροσκυνημένο «πολιτικὸ προσωπικὸ» τῆς χώρας, μᾶς ἐπέβαλε τὶς ἀπαγορεύσεις στὰ δικά μας χρήματα.
Ἡ ἀπελπισία δέ, ποὺ ἀποτυπώνεται στὸ πρόσωπο αὐτοῦ τοῦ δυστυχοῦς, εἶναι τόσο χαρακτηριστική, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα γεννᾶ ἀμέτρητα συναισθήματα συμπονίας καὶ θλίψεως, μὰ καὶ ὀργῆς, ἐφ΄ ὅσον μόλις τώρα, οἱ πλεῖστοι ἐξ ἡμῶν, ἀρχίσαμε νὰ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ δὲν ἔτυχε, ἀλλὰ ἐπέτυχε, βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδιασμοῦ..

Ἂς σταθοῦμε ὅμως στὸ γεγονὸς τῆς ἐπιλογῆς αὐτῆς τῆς εἰκόνος.
Τὸ ἐπίσημο ἐργαλεῖον τῶν
Rothschild (τὸ «The Economist») ἀποφασίζει νὰ χαρακτηρίσῃ ὡς φωτογραφία τῆς δεκαετίας (ἡ ὁποία καί, μαθηματικῶς, θὰ λήξη στὸ πέρας τοῦ 2020) ἕναν ἀπελπισμένο ἀνθρωπάκο, ποὺ κατέῤῥευσε λόγῳ τῶν οἰκονομικῶν ἀδιεξόδων του. Οἰκονομικῶν ἀδιεξόδων ποὺ ὅλοι μας ὑποστήκαμε (καὶ ὑπομένουμε) ἀκριβῶς ἐξ αἰτίας τῶν λεηλασιῶν, ποὺ αὐτοὶ οἱ τοκογλῦφοι (Rothschild) διέταξαν νὰ πραγματοποιηθοῦν εἰς βάρος μας, μὲ βιτρίνα τὰ κουδουνισμένα ποὺ τὸ ἔπαιζαν κυβερνῶντες.
Καί, μόλις (σχεδὸν) πέντε χρόνια ἀργότερα ἔρχονται γιὰ νὰ …πανηγυρίσουν τὸ ἀποτέλεσμα τῶν «κόπων» τους, τῶν ὁποίων ἡ ἀπαρχή, ἐπισήμως, ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν παραπάνω εἰκόνα. Ὅμως αὐτὸ ποὺ 

Ὅμως… Ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ συζητᾶμε γιὰ τὸ σημαντικότερον ἐργαλεῖον τῶν τοκογλύφων, ἂς μείνουμε σὲ αὐτό.

Τὸ ἐν λόγῳ ἔντυπον οὐδέποτε ἐμφανίζει κάτι …τυχαίως, εἰδικῶς στὰ ἐξώφυλλά του. Κι ἔτσι, κατὰ καιρούς, συνηθίζει νὰ …«προφητεύῃ» ἐξελίξεις διεθνῶς. Κι ἔτσι λοιπόν, ὅλως …«τυχαίως», αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ …«προφητείες» διαρκῶς ἐπαληθεύονται, ἡ μία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην.

This slideshow requires JavaScript.

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Αὐτὸ λοιπὸν τὸ σκίτσον μᾶς …ἐξήγησε τὸ τὶ θὰ πάθη ἡ Οὐκρανία…
Τὴν …παρακολουθεῖ τὸ (ἄγρυπνο) βλέμμα τοῦ (δορυφορικοῦ) …«πανεπόπτου ὀφθαλμοῦ».

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (γ)

Λέτε νά εἶναι συμπτώσεις ὅλα τοῦτα;
Λέτε νά εἶναι σύμπτωσις ἡ καταστροφή τῆς Σερβίας καί ἡ πτῶσις τοῦ Μιλόσεβιτς;

Μήπως ἦταν σύμπτωσις ἡ πτῶσις τοῦ Μπερλουσκόνι;

Τελικῶς ἐπαναστατοῦμε ἤ ...μᾶς «ἐπαναστατοῦν»;

Τελικῶς ἐπαναστατοῦμε ἤ …μᾶς «ἐπαναστατοῦν»;

Μήπως ἦταν σύμπτωσις ἡ καταστροφή τοῦ Ἰράκ καί ἡ δολοφονία τοῦ Σαντᾶμ;

Ἤ μήπως ἦταν σύμπτωσις ἡ δολοφονία τοῦ Καντάφι καί ἡ καταστροφή τῆς Λιβύης; Ἤ ἦταν σύμπτωσις ἡ ἐξαφάνισις τοῦ Ὀσάμα Μπῆν Λάντεν, ὅταν ἔπαυσε νά εἶναι χρήσιμος;

Κι ἐάν ὅλα αὐτά τά πιστεύουμε γιά συμπτώσεις, τότε εἶναι συμπτώσεις ἡ καταστροφή τῆς Συρίας καί τῆς Οὐκρανίας;

Καί, κατ’ ἐπέκτασιν, εἶναι σύμπτωσις ἡ δική μας χρεωκοπία (πού στό βάθος στοχεύει τήν Γερμανία;)

Ἤ μήπως τά ἐπερχόμενα γιά τόν Ἐρντογάν καί τήν Τουρκία θά εἶναι σύμπτωσις, κατόπιν τόσων καί τόσων προηγηθεισῶν …«συμπτώσεων»; 

Τό Ἰράν θά μείνη στήν ἀσφάλειά του ἤ θά πάθη τά ἀμέτρητα βάσει αὐτῆς τῆς λογικῆς τῶν …«συμπτώσεων»;

Καί ὁ Ποῦτιν μέ τήν Ῥωσσία ἐπίσης θά μείνουν ἀσφαλεῖς;

Τώρα λοιπὸν ποὺ κάναμε μίαν ἀναδρομὴ σὲ παλαιότερα ἐξώφυλλα, μὰ καὶ ἄλλα -δεύτερα καὶ τρίτα- …«μηνύματα», τοῦ ἐν λόγῳ ἐντύπου, ἴσως ἔφθασε ἡ στιγμὴ νὰ προβληματισθοῦμε γιὰ τὸ πόσο …«σύμπτωσις» εἶναι ἡ ἐπιλογὴ τῆς παραπάνω φωτογραφίας, εἰδικῶς τώρα, ποὺ ὅλο τὸ σύστημα τοῦ κουδουνισμένου «πολιτικοῦ προσωπικοῦ» τῆς χώρας, ἔχει πλήρως εὐτελισθῆ, γελοιοποιηθῆ καὶ ἀποδομηθῆ στὰ μάτια μας. Αὐτὸ μάλιστα, τὸ τελευταῖο, ὡς κατάστασις, εἶναι ἀπολύτως συνειδητὸ ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας, ποὺ γνωρίζουν καλλίτερα ἀπὸ εμᾶς, τὸ πότε οἱ ἀνοχὲς τῶν λαῶν ἐξαντλοῦνται.

Συνεπῶς;
Συνεπῶς, κατ’ ἐμέ, αὐτὴ ἡ ἐπιλογὴ δὲν εἶναι τυχαία. Οὐσιαστικῶς μᾶς ἀνακοινώνουν πὼς κατόπιν μίας καὶ πλέον πενταετίας ἀπολύτου καὶ συστηματικῆς πτωχοποιήσεώς μας, ἐπὶ τέλους, γιὰ αὐτούς, ἔχουμε φθάση στὸν …πάτο μας. Ὅσο …γομάρια καὶ νὰ ἤμασταν, δὲν δικαιολογεῖται πλέον περαιτέρῳ ἀναμονή. Φθάνει ἡ ὥρα καὶ τῆς ἐπισήμου ἀνακοινώσεως αὐτῆς τῆς χρεωκοπίας, πρὸ κειμένου νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ ἄλλα. 

Βέβαια τὸ πῶς, τὸ πότε καὶ τὸ μὲ ποιὲς τακτικὲς θὰ ὁλοκληρωθῆ κι αὐτὴ ἡ φάσις τῶν …«συμπτώσεων» καὶ τῶν …«προφητειῶν» ἀδυνατῶ νὰ σᾶς τὸ περιγράψω, διότι τὸ ἀγνοῶ. Μπορῶ ὅμως νὰ σᾶς δηλώσω μὲ βεβαιότητα πὼς τὸ σύνθημα ἐδόθη, τὰ ἀληταριὰ τοῦ πλανήτου ἔλαβαν ἤδη τὶς ἐντολές τους καὶ ἀναμένεται πλέον νὰ κορυφωθῇ, συντόμως, ὅ,τι ξεκίνησε μὲ τὰ μνημόνια καὶ τὰ «χρέη» μά, κυρίως, μὲ τὰ νομομαγειρεύματα ποὺ ὅλα αὐτὰ «αἰτιολόγησαν».

Τὸ σκηνικὸ ἐν ὀλίγοις εἶναι πανέτοιμο καὶ τὸ μόνον ποὺ ἀναμένουμε εἶναι τὸ …σύνθημα τῆς (διόλου συμπτωματικῆς) καταῤῥεύσεως τῶν πάντων μὰ κυρίως τῆς χώρας.
Βέβαια αὐτό, στὰ ἐπὶ μέρους στοιχεία του, ἐὰν τὸ ἐπεξεργασθοῦμε μὲ ἐντιμότητα, δὲν εἶναι καὶ τόσο κακό… Μὰ μὲ αὐτὲς τὶς λεπτομέρειες θὰ ἔχουμε νὰ ἐνασχολούμεθα γιὰ καιρό. Τώρα ἁπλῶς ἐπείγει νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε, νὰ προετοιμασθοῦμε ὅπως-ὅπως καὶ νὰ ὁπλισθοῦμε μὲ κουράγια, διότι ὁσονούπω θὰ ἀπαιτηθοῦν ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ δυνατότητές μας, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουμε. 

Φιλονόη

Υ.Γ. Οἱ δύο φίλοι ποὺ μοῦ ἔστειλαν τὴν παραπάνω εἰκόνα ἐσχολίαζαν τὰ χειρότερα, ἀναφορικῶς μὲ τὸν εὐτελισμό, τὴν γελοιοποίησίν μας καὶ τὴν ἀπροκάλυπτο διεθνῆ ἔκθεσίν μας. Σωστά, ἔχουν δίκαιον. Ὅμως ἂς κρατήσουμε, γιὰ τὴν ὥρα, μέσα μας, τὸ γεγονὸς τοῦ ὅτι πέραν τῶν πανηγυρισμῶν τοῦ ἐν λόγῳ σκουπιδοεντύπου, ἔχουμε καὶ μίαν χρήσιμο πληροφορία. Ἂς τὴν ἀξιοποιήσουμε ὅσο τὸ δυνατόν. 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

8 thoughts on “Φθάνουμε λοιπὸν στὸ τέλος…

   • Απλα μαθηματικα ειναι Φιλονοη, μην κολλας. Υποθετουμε οτι τωρα ειναι η χρονικη στιγμη 1-1-2010. Μεχρι να δακτυλογραφησω περασαν μερικα δευτερολεπτα. Διανυουμε λοιπον το 1ο λεπτο, την 1η ωρα, την 1η ημερα, την 1η εβδομαδα, τον 1ο μηνα, το 1ο ετος της νεας 10ετιας. Λογικο ειναι λοιπον η επομενη 10ετια να αρχιση την 1-1-2020. Αν ακομα μπερδευεσαι μετρησε το με τα δακτυλα οπως καναμε μικροι! Το ιδιο ακριβως ισχυει και με την ηλικια μας. Μολις γεννηθουμε διανυουμε το 1ο ετος της ηλικιας μας, απλως το εκφραζουμε με μηνες. Μολις περασουμε τους 12 μηνες ζωης πλεον η ηλικια μας ειναι 2 ετων. Για τον απλουστατο λογο οτι καθε ημερα του ετους που ζουμε ειναι για 2η φορα στην ζωη μας! Εχει επικρατηση λαθος αντιληψις στην καταμετρησι της ηλικιας!

   • Ἐγὼ καλέ μου τὰ μαθηματικὰ (πού, ἐπὶ πλέον τὰ ἔχω σπουδάση) τὰ ξέρω ἀλλοιῶς.

 1. Αγαπητη Φιλονοη
  Oυτε μαντειες κανουν, ουτε προφητειες οι εν λογω του Economist.
  Απλα προ-σχεδιαζουν την πορεια της ανθρωποτητας, πολυ πριν απο μας για μας και κατοπιν διδουν τα blue-prints στους δηθεν εκλεγμενους αρχοντες μας για εφαρμογη.
  Και οπως θα γνωριζης δεν ειναι πολλοι αυτοι.
  Συγκοινωνουντα δοχεια ειναι μεταξυ τους σε Ευρωπη και ΗΠΑ.
  Σου παρεχω παρακατω ενα video, με τον κατ’ εμε αρχι-χασαπη της Γιουγκοσλαβιας ο οποιος ουτε λιγο ουτε πολυ ομολογει δημοσιως οτι ολα ηταν προσχεδιασμενα να συμβουν, μετα την τρομοκρατια της 11η Σεπ 2001στην ΝΥ και Ουασιγκτων, που κανει το φτωχο μου μυαλο να αναρωτηθει πως ….αν ολα αυτα που ζουμε σημερα ησαν προσχεδιασμενα να συμβουν, τι μας κανει να μην πιστευουμε οτι ΚΑΙ η εν λογω τρομοκρατια της 11ης Σεπ 12001 ηταν προσχεδιασμενη απο τους ιδιους “προφητες”;
  https://www.youtube.com/watch?v=FNt7s_Wed_4

  Βεβαια, ο εν λογω αρχι-χασαπης του Γιουγκοσλαβικου λαου με την σφραγιδα του ΝΑΤΟ, ριχνει επιμελως και την προπαγανδα του, οτι δηλ. ο λογος του σφαγειου στην περιοχη της Μεσης Ανατολης δεν ειναι αλλος απο το πετρελαιο.
  Μαλιστα.

  Και για να επιβεβαιωσω τα λεχθεντα μου, παραθετω αλλο ενα video που βλεπουμε και ακουμε την σημερινη σκυλα* της ΝΥ οταν ηταν ΥΠΕΞ ΗΠΑ, να παραδεχεται οτι δεν χρειαζεται να παει και πολυ μακρια για να της πουν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
  https://www.youtube.com/watch?v=Ba9wxl1Dmas&feature=emb_title

  ΤΙΝΟΣ το μελλον δεν μας ειπε φυσικα.

  * Η οποια, παλι κατα την γνωμη μου, καιροφυλακτει για να δηλωσει την καταληλη στιγμη οτι επανερχεται στην πολιτικη και να διεκδικησει το χρισμα για τους “δημοκρατες”, ωστε να αντιμετωπιση για αλλη μια φορα τον Τραμπ τον ερχομενο Νοεμβριο.

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Θά καταφέρουμε νά …σηκωθοῦμε; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply