Διαμελισμὸς τῆς χώρας κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ «σχέδιον Καποδίστριας»

Προσοχή!!!

Ὁ Νόμος Καλλικράτη (συνεπακόλουθος τοῦ «σχεδίου Καποδίστρια») ἐψηφίσθη ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα τὸ 2010 γιὰ νὰ διαμελίσουν τὴν Ἑλλάδα «νομίμως», μὲ «δημοκρατικὰ» δημοψηφίσματα, στὰ ὁποῖα θὰ συμμετέχουν ὅλοι οἱ ἑλληνοποιημένοι λαθρο-ἔποικοι εἰσβολεῖς καὶ θὰ ζητοῦν ἀπόσχιση τῶν περιφερειῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν Μάκη Κοῦρο:

Συνέχεια

Ἱστορία δὲν γράφουν οἱ ἄνθρωποι…

«Ἐὰν πῇς ἕνα ψέμμα ἀρκετὰ μεγάλο καὶ (ἐάν) συνεχίσῃς νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνῃς, οἱ ἄνθρωποι τελικὰ θὰ τὸ πιστέψουν»

«Ἐὰν πῇς ἕνα ψέμμα ἀρκετὰ μεγάλο καὶ (ἐάν) συνεχίσῃς νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνῃς, οἱ ἄνθρωποι τελικὰ θὰ τὸ πιστέψουν», ἔλεγε ὁ ἑβραῖος Ἰωσὴφ Γκαῖμπελς.

Καὶ ἀκριβῶς αὐτὸ συνεχίζουν νὰ τὸ ἐφαρμόζουν ἐπακριβῶς ὅλοι οἱ ἑβραῖοι σιωνιστὲς μὲ τὰ ἱδρύματα τοῦ Σόρος καὶ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως. Συνέχεια

Γιατί ἀπέσυραν τό «Gorna»;

Γιατὶ θὰ ἀπεκάλυπτε τὴν σλαυικὴ ῥίζα τῶν Σκοπιανο-«Μακεδόνων».

Ἡ σάπια λοιπὸν λύσις τοῦ Κοντζιᾶ ἦταν τὸ «Γκόρνα»…

Συνέχεια

Ὑπηρετώντας τὸ Μεγάλο Μεσογειακὸ Ἰσραὴλ

Μά εἶναι δυνατόν νά μή βομβαρδίσῃ ἡ Ἀγγλία τήν Συρία;
Τὸ ἀντίθετον θὰ ἦταν τὸ …περίεργο!!! Συνέχεια

Φιντέλ Κάστρο. Ἕνας (ἀκόμη) πράκτωρ τῆς CIA!!!

Ἐάν, καθ’ οἱονδήποτε τρόπο, ἐντοπίσετε ἀπόλυτες (ἔως …τρομακτικές) ὁμοιότητες μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν χώρα μας, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, μὴ προβληματισθεῖτε γιὰ τὰ αἴτια. Οἱ ἀπαντήσεις εὑρίσκονται στὰ …«σεμινάρια τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας», στὴν CIA καὶ στοὺς παγκοσμίους τοκογλύφους, ποὺ ἐλέγχουν τὸν πλανήτη μας, μέσα ἀπὸ αὐτὰ τὰ «μαγαζάκια».
Κάθε ὁμοιότης λοιπὸν μὲ τὰ παρακάτω …δὲν ἀποτελεῖ ἀποτέλεσμα συμπτώσεων!!!

Ὁ Φιντὲλ Κάστρο ἦταν πράκτωρ τῆς CIA.

Περισσότερες ἀποδείξεις ὅτι ὁ κομμουνισμὸς εἶναι μία συνολικὴ ἀπάτη.
Ὁ ῥόλος του εἶναι νὰ ἀποτρέψῃ μίαν γνήσια, πραγματικὴ μεταῤῥύθμιση καὶ νὰ ἐπιβάλῃ μίαν καλὰ μεταμφιεσμένη τυραννία. Συνέχεια

Δολοφονία Jorge Eliecer Gaitan, Φιντὲλ καὶ CIA!!!

Ποιός ἐδολοφόνησε τόν Jorge Eliecer Gaitan

τὸ σημεῖον δολοφονίας τοῦ Gaitan

 

Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1948, λίγο μετὰ τὸ μεσημέρι, ὁ χαρισματικὸς πολιτικὸς Jorge Eliecer Gaitan ἐπυροβολήθη θανασίμως στὸ πεζοδρόμιο, ἔξω ἀπὸ τὸ γραφεῖο του, στὸ Carrera Septima, κοντὰ στὸ Jimenez. Συνέχεια