Ἱστορία δὲν γράφουν οἱ ἄνθρωποι…

«Ἐὰν πῇς ἕνα ψέμμα ἀρκετὰ μεγάλο καὶ (ἐάν) συνεχίσῃς νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνῃς, οἱ ἄνθρωποι τελικὰ θὰ τὸ πιστέψουν»

«Ἐὰν πῇς ἕνα ψέμμα ἀρκετὰ μεγάλο καὶ (ἐάν) συνεχίσῃς νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνῃς, οἱ ἄνθρωποι τελικὰ θὰ τὸ πιστέψουν», ἔλεγε ὁ ἑβραῖος Ἰωσὴφ Γκαῖμπελς.

Καὶ ἀκριβῶς αὐτὸ συνεχίζουν νὰ τὸ ἐφαρμόζουν ἐπακριβῶς ὅλοι οἱ ἑβραῖοι σιωνιστὲς μὲ τὰ ἱδρύματα τοῦ Σόρος καὶ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως. Συνέχεια

Γιατί ἀπέσυραν τό «Gorna»;

Γιατὶ θὰ ἀπεκάλυπτε τὴν σλαυικὴ ῥίζα τῶν Σκοπιανο-«Μακεδόνων».

Ἡ σάπια λοιπὸν λύσις τοῦ Κοντζιᾶ ἦταν τὸ «Γκόρνα»…

Συνέχεια

Ὑπηρετώντας τὸ Μεγάλο Μεσογειακὸ Ἰσραὴλ

Μά εἶναι δυνατόν νά μήν βομβαρδίσῃ ἡ Ἀγγλία τήν Συρία;
Τὸ ἀντίθετον θὰ ἦταν τὸ …περίεργο!!! Συνέχεια

Φιντέλ Κάστρο. Ἕνας (ἀκόμη) πράκτωρ τῆς CIA!!!

Ἐάν, καθ’ οἱονδήποτε τρόπο, ἐντοπίσετε ἀπόλυτες (ἔως …τρομακτικές) ὁμοιότητες μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν χώρα μας, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, μὴν προβληματισθεῖτε γιὰ τὰ αἴτια. Οἱ ἀπαντήσεις εὑρίσκονται στὰ …«σεμινάρια τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας», στὴν CIA καὶ στοὺς παγκοσμίους τοκογλύφους, ποὺ ἐλέγχουν τὸν πλανήτη μας, μέσα ἀπὸ αὐτὰ τὰ «μαγαζάκια».
Κάθε ὁμοιότης λοιπὸν μὲ τὰ παρακάτω …δὲν ἀποτελεῖ ἀποτέλεσμα συμπτώσεων!!!

Ὁ Φιντὲλ Κάστρο ἦταν πράκτωρ τῆς CIA.

Περισσότερες ἀποδείξεις ὅτι ὁ κομμουνισμὸς εἶναι μία συνολικὴ ἀπάτη.
Ὁ ῥόλος του εἶναι νὰ ἀποτρέψῃ μίαν γνήσια, πραγματικὴ μεταῤῥύθμιση καὶ νὰ ἐπιβάλῃ μίαν καλὰ μεταμφιεσμένη τυραννία. Συνέχεια

Δολοφονία Jorge Eliecer Gaitan, Φιντὲλ καὶ CIA!!!

Ποιός ἐδολοφόνησε τόν Jorge Eliecer Gaitan

τὸ σημεῖον δολοφονίας τοῦ Gaitan

 

Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1948, λίγο μετὰ τὸ μεσημέρι, ὁ χαρισματικὸς πολιτικὸς Jorge Eliecer Gaitan ἐπυροβολήθη θανασίμως στὸ πεζοδρόμιο, ἔξω ἀπὸ τὸ γραφεῖο του, στὸ Carrera Septima, κοντὰ στὸ Jimenez. Συνέχεια

Φιντὲλ Κάστρο, ἕνας ἀπὸ τοὺς κρυπτοεβραίους Μαῤῥάνος

Συχνὲς Ἐρωτήσεις καὶ Ἀπαντήσεις γιὰ Soc.
Ἑβραικὴ Κουλτο;θρα

Ἑνότης 13.
Ἑβραῖοι ὡς ἔθνος

Ποιοί  εἶναι οἱ κρυπτοεβραῖοι (ἐπίσης γνωστοὶ ὡς «Marranos»);

Τὴν περίοδο τῆς ἱσπανικῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως καὶ τὴν ἀπέλαση ἀπὸ τὴν Ἰσπανία τὸ 1492, ἐπροτάθη στοὺς Ἑβραίους νὰ ἀλλάξουν τὴν πίστη τους ἢ νὰ ἀπελαθοῦν. Πολλοὶ ἐπέλεξαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν Ἰσπανία (ἀρκετοὶ ηὗραν ἀσφάλεια στὴν μουσουλμανικὴ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία), ἀλλὰ ἄλλοι ἔμειναν πίσω. Συνέχεια