Ἱστορία δὲν γράφουν οἱ ἄνθρωποι…

«Ἐὰν πῇς ἕνα ψέμμα ἀρκετὰ μεγάλο καὶ (ἐάν) συνεχίσῃς νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνῃς, οἱ ἄνθρωποι τελικὰ θὰ τὸ πιστέψουν»

«Ἐὰν πῇς ἕνα ψέμμα ἀρκετὰ μεγάλο καὶ (ἐάν) συνεχίσῃς νὰ τὸ ἐπαναλαμβάνῃς, οἱ ἄνθρωποι τελικὰ θὰ τὸ πιστέψουν», ἔλεγε ὁ ἑβραῖος Ἰωσὴφ Γκαῖμπελς.

Καὶ ἀκριβῶς αὐτὸ συνεχίζουν νὰ τὸ ἐφαρμόζουν ἐπακριβῶς ὅλοι οἱ ἑβραῖοι σιωνιστὲς μὲ τὰ ἱδρύματα τοῦ Σόρος καὶ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως.

Ὅμως… ἡ Ἱστορία κατέγραψε τὴν ἀλήθεια καὶ οἱ ἑβραῖοι ἔγιναν ἀκόμα πιὸ μισητοὶ στὴν ἀνθρωπότητα, παρὰ τοῦ ὅτι προσπάθησαν πολὺ συνειδητά, νὰ ἐξαφανίσουν ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα καὶ τὰ ἴχνη ποὺ τοὺς ἐνοχοποιοῦν.
Κατήντησαν μάλιστα τόσο μισητοὶ ποὺ ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ ὑποχρεώνουν τὶς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν νὰ ποινικοποιοῦν τὴν Ἱστορικὴ ἀλήθεια. Ὁ ἑβραῖος σιωνιστὴς Ματθαῖος Νίμιτς, ὁ ἀπόγονός του Ἰωσὴφ ΝΑΖΙ ὑπέγραψε τὴν ἐβραιοποίηση τῆς Μακεδονίας. Ὄχι ὁ Ἑλληνικὸς λαός.

Οἱ ἑβραιόδουλοι

Καὶ τώρα αὐτὰ τὰ ἀνθρωπάκια πιστεύουν ὅτι ἡ ὑπογραφή τους ἔχει κάποιαν ἀξία καὶ ὅτι γράφουν ἱστορία.
2.500 χρόνια δὲν ἦσαν ἀρκετὰ γιὰ νὰ καταλάβουν ὅτι οὐδέποτε κάποιος ἄνθρωπος ἔγραψε Ἱστορία!!!
Οὔτε κἂν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος.
Ἡ Ἱστορία
ἔγραψε γιὰ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο. H Ἱστορία ἐχάραξε μὲ χρυσᾶ γράμματα ὅλες τὶς ἀναφορές της γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο. Οἱ ἄνθρωποι πράττουν καὶ ἡ Ἱστορία καταγράφει τὶς πράξεις τους καὶ τὰ γεγονότα ὅπως ἀκριβῶς ἔγιναν.

Ἡ Ἱστορία

Γιὰ τὸ «Προσύμφωνο τῶν Πρεσπῶν» λοιπὸν ἡ Ἱστορία ἔγραψε: «Ἄλλη μία προσπάθεια τῶν ἑβραίων νὰ ἁρπάξουν μὲ ψέμματα καὶ προπαγάνδα τὴν κληρονομιά, τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῶν Ἑλλήνων».

Ἡ ἱστορικὴ φωτογραφία τῆς δημοκρατικῆς κυβερνήσεως σὲ μίαν χαλαρή, αὐθόρμητο πόζα, χωρίς φόβο.

Καὶ ἐδῶ ἐπίσης βλέπουμε τὰ ἥρεμα πρόσωπα της λαοφιλοῦς δημοκρατικῆς, Ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, χωρὶς ἄγχος, ἀγωνία, φόβο ἢ τρόμο.

Τὸ ἱστορικὸ τεῖχος τῶν ΜΑΤ, ποὺ ἐστήθη γιὰ νὰ προστατεύσῃ τοὺς ἑβραιόδουλους καὶ τοὺς ἑβραίους ἀπὸ τὴν ὀργὴ τῶν Ἑλλήνων

Ἡ προπαγάνδα καὶ τὰ μεγάλα ψέμματα γίνονται προσωρινῶς πιστευτά, ἐξυπηρετοῦν προσωρινῶς τοὺς ἐνορχηστρωτές τους ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια ἀποκαθίσταται, ἐνᾦ τὰ ἀνθρωπάκια καταλήγουν στὸ καλάθι τῶν ἀχρήστων της Ἱστορίας, ὅπως ὁ ἑβραῖος Ἰωσὴφ Γκαῖμπελς.

Ἐδῶ βλέπουμε ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν παρέδωσαν καὶ δὲν ξεπούλησαν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσιά τους.

Καὶ ἐδῶ, ἐπίσης, βλέπουμε ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν παρέδωσαν καὶ δὲν ξεπούλησαν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσιά τους.

Σωτηρία Λάμπρου

(Visited 312 times, 1 visits today)
Leave a Reply