Βαδίζουμε στὸν δρόμο τῆς …Ἀργεντινῆς!!!

Ἡ κατάῤῤευσις τῶν τραπεζῶν ἔπρεπε νὰ σημάνῃ συναγερμὸ γιὰ ὅλους.

Ὅμως…
Οἱ πολιτικοὶ καὶ τὰ κόμματα συνεχίζουν νὰ τὸ παίζουν «κοκκοράκια».
Ἡ κυβέρνησις μιλᾶ γιὰ «πλεόνασμα» καὶ ἔξοδο ἀπὸ τὰ μνημόνια ἐνῶ τὸ δημόσιο χρέος αὐξάνεται κάθε χρόνο!
Τὸ 2010 ἦταν στὰ 320 δισεκατομμύρια εὐρῶ ἐνᾦ σήμερα φθάνει στὰ 360 δισεκατομμύρια εὐρῶ.

Τρελλὰ πράγματα καὶ οὐδεὶς κάνει κάτι.

Ἡ Εὐρώπη μᾶς δίδει πιστοληπτικὴ γραμμὴ στηρίξεως μὲ 1,75 % ἐπιτόκιο καὶ οἱ δικοί μας θέλουν «ἔξοδο» στὶς ἀγορὲς μὲ ἐπιτόκια κοντὰ στὸ 12%!

Καὶ τώρα πιὰ ὅλοι παίρνουν τὶς ἀποστάσεις τους.
Οὔτε ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει, μιᾶς καὶ ἔχουν ἐξασφαλίση τὰ κέρδη τους ὑποθηκεύοντας τὰ πάντα.
Ἀφοῦ αὐτὰ θέλει ἡ κυβέρνησις καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαός, ἀφῆστε τους νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν.

Χρήματα δὲν ὑπάρχουν, πλοῦτο δὲν παράγει κάποιος καὶ οἱ φόροι διαρκῶς αὐξάνονται.
Ὅλα ὁδηγοῦν στὸν δρόμο τῆς Ἀργεντινῆς.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 263 times, 1 visits today)
Leave a Reply