Δύο πλοῖα, δύο προδοσίες…

Ἀπὸ τὸν ἐκλεκτὸ φίλο Εὐάγγελο Μπραουδάκη:

«Δύο πλοῖα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, μὲ τὴν δική του ἱστορία τὸ κάθε ἕνα.

Συνέχεια

Ὑπάρχουν ἐθνικῆς συνειδήσεως Ἔνοπλες Δυνάμεις;

Καὶ νὰ ὑπάρχουν οὐδὲ μίαν ἀξία ἔχουν, ἐφ΄ ὅσον οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις κάθε χώρας ὑπάρχουν, ὡς μισθοφορικὸ στράτευμα καὶ μόνον, πρὸ κειμένου νὰ προασπίζουν τὰ συμφέροντα τοῦ κράτους, τὰ ὁποία δὲν εἶναι ἀπαραίτητον πάντα νὰ συνταυτίζονται μὲ τὰ συμφέροντα τοῦ Ἔθνους.
Τὸ «Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος» δὲ τὸ  ἀναφέρει σαφέστατα καὶ κάθε ἄλλη ἄποψις εἶναι γιὰ τὰ …μπάζα!!!

Συνέχεια

Χάλια …ναυπηγικά!!!

Από Τουρκικό Ναυπηγείο το πλοίο της Ακτοφυλακής μας!

Συνέχεια

Τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ διεκδικεῖ καὶ κερδίζει τὶς …πισίνες του!!!

Τὴν σήμερον…
…ποὺ αὐτοκτονοῦν οἱ Ἕλληνες ἀπὸ ἀπελπισία…
…ποὺ στήνονται ἐκλιπαρόντας γιὰ μερικὰ γραμμάρια μπάμιες καὶ μισὸ πιᾶτο γεμιστὰ στὶς οὐρὲς τῶν φιλεσπλάχνων Μ.Κ.Ο. τῆς κάθε φωτίου…
…ποὺ κάτι ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐπιστήμονες ἔριξαν μαύρη πέτρα πίσω τους…
…ποὺ τὰ σύνορα, μὲ τὴν βούλα τῆς τασίας ἄνοιξαν διὰ παντὸς καὶ διὰ τοὺς πάντες…
…ποὺ ὁ πάτος ἀπὸ τὸ βαρέλι τῆς σαπίλας, τῆς ξεφτίλας καὶ τοῦ μισανθρωπισμοῦ ὅλο καὶ χάνεται σὲ βάθη ἄβαθα…
…ποὺ οἱ ἀμέτρητες ἐπιτροπὲς ἐπὶ ἐπιτροπῶν πληρώνονται ἀπὸ τὸ αἷμα μας γιὰ νὰ μᾶς ἀποκαλύψουν πὼς …λίγο αἷμα μᾶς ῤούφηξαν καὶ κατ’ ἐπέκτασιν μποροῦν νὰ μᾶς ῥουφήξουν πολὺ ἀκόμη…
…ποὺ ὅλο καὶ μεγαλύτερο τμῆμα τῶν δικῶν μας φόρων καταλήγει στὶς Μ.Κ.Ο. τοῦ κάθε ἀπατεῶνος μισέλληνος…
…ποὺ καταστρέφεται κάθε ὑγιὴς ὑποδομὴ καὶ ἐξαφανίζεται κάθε περιουσιακό μας στοιχεῖο…
…ποὺ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ κοράκια τοῦ πλανήτου βρῆκαν …φῶς καὶ μπῆκαν…

Τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ διεκδικεῖ καὶ κερδίζει τὶς ...πισίνες του!!!1 Συνέχεια

Ὥςτέ λοιπόν εἴχαμε ὄργια ἐλλειμμάτων στό Πολεμικό Ναυτικό τό 2009;

Κι ἐγώ πρέπει νά τό πιστέψω αὐτό;
Δῆλα δή ΜΟΝΟΝ τό 2009 εἴχαμε τά ὄργια;
Τά προηγούμεα χρόνια ΔΕΝ εἴχαμε ὄργια; Εἴχαμε …ὀργιάκια; Διότι ἐξ ὅσων γνωρίζω, μόνον ὁ Ἄκης μὲ τὴν ΣΥΜΜΟΡΙΑ του, μᾶς …ξαλάφρωσαν κατὰ κάτι δισεκατομμύρια, ἀρκετὰ πρὶν ἀπὸ τὸ 2009!!!
(Προσωπική του …λεία μόλις 54 ἐκατομμύρια… Ἐπισήμως!!!)
Συνέχεια

Τὸ Norman Atlantic καὶ οἱ καλικάντζαροι τῶν ἐκλογῶν

Ἑλλάς!!!
Ἡ χώρα μὲ τὸ τρίτο μεγαλύτερο μῆκος ἀκτογραμμῶν στὸν πλανήτη…

(Τὸ ἀνάγλυφο τῆς ἑλληνικῆς ἀκτογραμμῆς ἐκτείνεται σὲ ἔνα μῆκος 18.400 χλμ. Σὰν μέτρο συγκρίσεως, ἡ Μεγάλη Βρετανία ἔχει μῆκος ἀκτογραμμὼν 12.429 χλμ
Τὸ ἑλληνικὸ ἀρχιπέλαγος ἀριθμεῖ πέραν τῶν 9000 νησιῶν, νησίδων, βραχονησίδων, ἀνάμεσα στα ὁποία δραστηριοποιοῦνται περὶ τὰ 9.000+ σκάφη ἀναψυχῆς, 115.000+ ἀλιευτικὰ σκάφη, 600+ ἀκτοπλοϊκὰ πλοῖα, τὰ ὁποῖα μεταφέρουν πάνω ἀπὸ 45.000.000 ἐπιβάτες τὸ χρόνο.) Συνέχεια