Τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ διεκδικεῖ καὶ κερδίζει τὶς …πισίνες του!!!

Τὴν σήμερον…
…ποὺ αὐτοκτονοῦν οἱ Ἕλληνες ἀπὸ ἀπελπισία…
…ποὺ στήνονται ἐκλιπαρόντας γιὰ μερικὰ γραμμάρια μπάμιες καὶ μισὸ πιᾶτο γεμιστὰ στὶς οὐρὲς τῶν φιλεσπλάχνων Μ.Κ.Ο. τῆς κάθε φωτίου…
…ποὺ κάτι ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐπιστήμονες ἔριξαν μαύρη πέτρα πίσω τους…
…ποὺ τὰ σύνορα, μὲ τὴν βούλα τῆς τασίας ἄνοιξαν διὰ παντὸς καὶ διὰ τοὺς πάντες…
…ποὺ ὁ πάτος ἀπὸ τὸ βαρέλι τῆς σαπίλας, τῆς ξεφτίλας καὶ τοῦ μισανθρωπισμοῦ ὅλο καὶ χάνεται σὲ βάθη ἄβαθα…
…ποὺ οἱ ἀμέτρητες ἐπιτροπὲς ἐπὶ ἐπιτροπῶν πληρώνονται ἀπὸ τὸ αἷμα μας γιὰ νὰ μᾶς ἀποκαλύψουν πὼς …λίγο αἷμα μᾶς ῤούφηξαν καὶ κατ’ ἐπέκτασιν μποροῦν νὰ μᾶς ῥουφήξουν πολὺ ἀκόμη…
…ποὺ ὅλο καὶ μεγαλύτερο τμῆμα τῶν δικῶν μας φόρων καταλήγει στὶς Μ.Κ.Ο. τοῦ κάθε ἀπατεῶνος μισέλληνος…
…ποὺ καταστρέφεται κάθε ὑγιὴς ὑποδομὴ καὶ ἐξαφανίζεται κάθε περιουσιακό μας στοιχεῖο…
…ποὺ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ κοράκια τοῦ πλανήτου βρῆκαν …φῶς καὶ μπῆκαν…

Τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ διεκδικεῖ καὶ κερδίζει τὶς ...πισίνες του!!!1

…τὸ πολεμικὸ ναυτικό μας, αὐτὸ ποὺ εἶναι κατὰ βάσιν ὑπεύθυνο γιὰ τὴν ἄμυνα τῆς χώρας στὰ θαλάσσιά μας σύνορα, ξύπνησε καὶ διεκδικεῖ…πισίνες!!!
…καὶ τὶς …κερδίζει!!!

«…Οι αναβαθμισμένες υποδομές είναι διαθέσιμες για το σύνολο των Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών του ΠΝ ανεξαρτήτως εάν διαμένουν στον οικισμό και υλοποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψιν τα ερωτηματολόγια που είχαν διανεμηθεί στο προσωπικό ώστε να είναι στοχευμένες στις πραγματικές ανάγκες του. Στο πλαίσιο μειώσεως της επιβαρύνσεως του προσωπικού έχουν ανατεθεί σε ιδιώτες λειτουργίες παροχής υπηρεσιών στην εν λόγω βάση, όπως έχει σχεδιασθεί και για την Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού, ώστε να μην απασχολείται προσωπικό εκτός των κυρίων καθηκόντων του…»

Δὲν διεκδικεῖ ὅμως νὰ ἐπιστραφῇ στὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ τὸ οἰκόπεδον τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, ποὺ χαρίζεται σὲ ἐργολάβους γιὰ νὰ φτιάξουν τέμενος…
…οὔτε διεκδικεῖ τὴν κάθαρσιν στὰ ταμεῖα καὶ στὶς δομές του…

…οὔτε διεκδικεῖ τὴν πραγματικὴ φύλαξιν τῶν συνόρων τῆς χώρας, ἔργον γιὰ τὸν ὁποῖον ὑποτίθεται πὼς ὑπάρχει…
…οὔτε διεκδικεῖ τὴν ἀπελευθέρωσίν του ἀπὸ ῥόλο …φιλιππινέζας τῶν λαθροεισαγωμένων…
…οὔτε διεκδικεῖ τὴν ἀποπομπὴ τοῦ κάθε ξεφτίλα, ποὺ συνυπογράφει τὸν θάνατο τῆς χώρας…
…οὔτε διεκδικεῖ τὴν προετοιμασία του γιὰ πραγματικὸ ῥόλο Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ…
…ἀλλὰ διεκδικεῖ τὸ δικαίωμά του στὶς πισίνες, κατόπιν ἐρωτηματολογίου ποὺ ἐδόθη στοὺς ἀξιωματικούς, γιὰ νὰ τοποθετηθοῦν σχετικῶς μὲ τὶς προτεραιότητές τους.
Πισίνες ἀγαπητοί μου…
Πισίνες… Διότι οἱ πραγματικὲς ἀνάγκες τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, τὴν σήμερον, εἶναι οἱ ἄνετες κι ἀσφαλεῖς διακοπὲς τῶν ἀξιωματικῶν του, ἐφ΄ ὅσον ὅλο τὸ ὑπόλοιπο χρονικὸ διάστημα κουράζονται νὰ …διακοπεύονται ἄνευ αὐτῶν τῶν παροχῶν.

Η Ελλάδα χάνεται και το Π.Ν. αναβαθμίζει πισίνες….

Τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ διεκδικεῖ καὶ κερδίζει τὶς ...πισίνες του!!!1

Ο Ελληνικός Λαός δυστυχεί….. Την στιγμή που Έλληνες αυτοκτονούν…..Την στιγμή που υπογράφουν το ένα μνημόνιο μετά το άλλο….Αναβαθμίζουν πισίνες στο Π.Ν……

Έλεος , θα διαμαρτυρηθεί επιτέλους κάποιος ένστολος……
Διαδίδω αυτό το θέμα , για να καταλάβει ο Ελληνικός Λαός ότι εχει μείνει μόνος του……. Τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ διεκδικεῖ καὶ κερδίζει τὶς ...πισίνες του!!!2 Τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ διεκδικεῖ καὶ κερδίζει τὶς ...πισίνες του!!!3

Η ανακοίνωση του Π.Ν.: Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο αναβαθμίσεως των παρεχομένων υπηρεσιών μέριμνας στο προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, και συγκεκριμένα των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών και των οικείων τους, την Τρίτη 31 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των αναβαθμισμένων κοινοχρήστων υποδομών μέριμνας της Ναυτικής Βάσεως ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Στα εγκαίνια παρέστη ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ και ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Καραγεώργης ΠΝ.

Οι αναβαθμισμένες υποδομές είναι διαθέσιμες για το σύνολο των Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών του ΠΝ ανεξαρτήτως εάν διαμένουν στον οικισμό και υλοποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψιν τα ερωτηματολόγια που είχαν διανεμηθεί στο προσωπικό ώστε να είναι στοχευμένες στις πραγματικές ανάγκες του. Στο πλαίσιο μειώσεως της επιβαρύνσεως του προσωπικού έχουν ανατεθεί σε ιδιώτες λειτουργίες παροχής υπηρεσιών στην εν λόγω βάση, όπως έχει σχεδιασθεί και για την Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού, ώστε να μην απασχολείται προσωπικό εκτός των κυρίων καθηκόντων του.

Οι κυριότερες αναβαθμίσεις υποδομών που πραγματοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:
α. Αναβάθμιση υφισταμένης πισίνας και περιβάλλοντος χώρου
β. Κατασκευή νέας παιδικής πισίνας και περιβάλλοντος χώρου
γ. Ενεργοποίηση ψησταριάς και αναψυκτηρίου πισίνας
δ. Αναβάθμιση / Πιστοποίηση παιδικής χαράς
ε. Ενεργοποίηση παιδικού κινηματογράφου και γηπέδου Μπάσκετ
στ. Διαμόρφωση / επαναλειτουργία πλαζ
ζ. Δημιουργία νέων χώρων σταθμεύσεως και περιφράξεων.

Άραγε στον κινηματογράφο τι άλλαξε;;;

Τριάντα χρόνια έτσι το θυμάμαι…..

ἀσυμπίεστος

Διότι, πῶς νά τό κάνομεν;
Τὸ ἔχουν… Τὸ ἔχουν πράγματι ἀντιληφθεῖ τὸ ζήτημα.
Τὸ πολεμικὸ ναυτικὸ (μὲ μικρὰ τώρα πιά) εἶναι μόνον πρόφασις πλέον, περιττή, πολυδάπανος ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὰ μάτια τῶν χαχόλων, πρὸ κειμένου νὰ δικαιολογοῦνται μερικὰ δισεκατομμύρια ποὺ …διαφεύγουν ταχυδακτυλουργικῶς.
Μέσα στὶς ταχυδακτυλουργικὲς αὐτὲς διαφυγές, ποὺ πάντα χρειάζονται …νομότυπες δικαιολογίες, ὁπωσδήποτε καταλαμβάνουν χῶρο καὶ οἱ δεξαμενὲς – πισίνες.
Ποῦ στά κομμάτια θά ἁπλώνουν τήν ἀρίδα τους τά «ὑπερήφανά μας ναυτάκια»;
Ἔ;
(Δὲν στρέφομαι κατὰ τῶν ναυτῶν φυσικά, ἐφ΄ ὅσον κι αὐτοὶ πληρώνουν, ὅπως ὅλοι μας, τὸ ἀνάλογον τίμημα!!!)

Πισίνες χρειάζεται τὴν σήμερον ἡ Ψωροκώσταινα…
Πισίνες. Πισίνες, στέρνες, ὀλυμπιακῶν διαστάσεων φυσικά, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ τοὺς πνίξουμε ὅλους μαζὺ στὰ σκατά τους.

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐφ΄ ὅσον τήν  φύλαξιν τῶν συνόρων ἀνέλαβε ἡ «Ἡνωμένη Εὐρώπη» μας, ποιός ὁ λόγος ὑπάρξεως τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ πλέον; Δέν μᾶς ἔφθαναν οἱ ὑπόλοιπες μοδιστροῦλες;

(Visited 268 times, 1 visits today)
8 thoughts on “Τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ διεκδικεῖ καὶ κερδίζει τὶς …πισίνες του!!!

 1. Συγνωμη καλη μου Φιλονοη αλλα τωρα πας γυρευοντας.
  Ετσι και σε περιλαβει ο …Διοπος Γκορτζης, δε θα σε σωσει τιποτα.

   • Χρειάζονται και οι πισινούλες…όταν ο αρχηγός ΓΕΝ δώσει εντολή στο επόμενο θερμό επεισόδιο αντί να κάνουν αυτό που πρέπει, να πηδήξουν απο τα πλοία, τι; να πνιγούν τα παληκάρια;

   • Βρὲ μήπως πνιγοῦν μέσα στὶς …στέρνες τους φοβᾶμαι…
    …ἀπὸ τὸν φόβο τους!

Leave a Reply