Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)

Διὰ τῆς βίας, ἀλλὰ γίνεσαι.
(Κι ὅταν λέμε βία ἐννοοῦμε κάθε εἴδους βία… Ἀπὸ προπαγάνδα καὶ παραπληροφόρησις, ἔως ἐκφοβισμοὺς καὶ ἐπιβολὴ αὐτῶν ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὸ σύστημα ἀπαιδείας τους.)

Eἴδαμε ὅλοι μας αὐτὴν τὴν εἰκόνα  νὰ κυκλοφορῇ παντοῦ γύρω μας καὶ νὰ μᾶς ἐνημερώνῃ γιὰ τὰ νέα (παρὰ φύσιν) δεδομένα:

Γυναῖκα καὶ ἄνδρας γίνεσαι (τώρα πιά!!!)1

Κι ἐκνευρισθήκαμε πολύ, διότι ὅλοι μας, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, γνωρίζουμε πὼς ἡ φύσις ἄλλα ὑπαγορεύει.
Ὅταν γεννιέσαι μὲ αἰδοῖα συγκεκριμένου φύλου, αὐτὸ σοῦ ὁρίζει ὁ φύσις σου.
Ὅμως ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὑβρίδια κάθε εἴδους… Ὄχι διότι εἶναι ἀναγκαία κι ἀπαραίτητα στὴν Ἀνθρωπότητα, ἀλλὰ διότι ἔτσι ἀπεφάσισαν οἱ φερόμενοι ὡς ἐπικυρίαρχοι, ἐφ΄ ὅσον ὅταν συμ
Συνέχεια

Χρησιμοποιώντας οὐσίες γιὰ ἀλλαγὴ …φύλου!!!

To ένα τρίτο των ψαριών στα ποτάμια αλλάζει φύλο!!!
Δηλαδή τα αρσενικά αρχίζουν να παράγουν αυγά.

Χρησιμοποιώντας οὐσίες γιὰ ἀλλαγὴ ...φύλου!!!1 Συνέχεια

Ὥρα νά …στειρωθοῦμε;

Το σύστημα έχει την δύναμη να επιβάλλει ότι θέλει και να το κάνει πρωτοσέλιδο σε όλον τον πλανήτη.
3000 άντρες πείστηκαν να ευνουχιστούν για να γίνει παγκόσμια είδηση από τα ΜΜΕ της Νέας Τάξεως,  που αναμεταδίδουν την είδηση γεμάτα ενθουσιασμό.

Ὥρα νά ...στειρωθοῦμε;1 Συνέχεια