Τὸ χθόνιο σύμβολο στὴν θρακικὴ θρησκεία…

Τὸ σπήλαιο, εἶναι χθόνιο σύμβολο στὴν θρακικὴ θρησκεία

 Οἱ λαξευτοὶ τάφοι τῆς Θράκης, ποὺ θυμίζουν καὶ συμβολίζουν σπήλαια, οἱ κόγχες στὰ βράχια τῶν βουνῶν καὶ οἱ μεγαλιθικοὶ τάφοι (Dolmens), εἶναι μνημεῖα ποὺ ἐκφράζουν τὴν πίστη τῶν Θρακῶν στὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς καὶ δηλώνουν συγχρόνως τὸν οὐράνιο – ἡλιακὸ καὶ χθόνιο χαρακτῆρα τῆς θρησκείας τους, ὅπως κορυφώνεται στὴν διδασκαλία καὶ στὰ μυστήρια τοῦ ὀρφισμοῦ.

     Στὴν μυθολογία ἀπεικονίζονται ἀληθινὰ συμβάντα αὐτῆς τῆς μεταβατικῆς περιόδου, ποὺ πιθανότατα συμπίπτει μὲ τὸ τέλος τῆς ὕστερης ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς πρώιμης ἐποχῆς τοῦ Σιδήρου. Συνέχεια

Τὸ Βυζαντινὸ κάστρο Ἐμπύθιον στὸν Ἔβρο…

     Τὸ κάστρο τοῦ Πυθίου ἢ κατὰ τοὺς Βυζαντινοὺς «Ἐμπύθιον», εἶναι κτισμένο στὴν ἀπόληξη τῆς ὀροσειρᾶς τῆς ἀνατολικῆς Ροδόπης, πρὸς τὴν παραποτάμια πεδιάδα τοῦ Ἔβρου ποταμοῦ. Βρίσκεται στὸν σύγχρονο οἰκισμὸ τοῦ Πυθίου, σὲ ἀπόσταση 15 χλμ. βόρεια ἀπὸ τὸ Διδυμότειχο.  Χτίστηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 14ου αἰῶνος μ.Χ. ἀπὸ τὸν Ἰωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνό καὶ ἀποτέλεσε τὸ προσωπικό του ἀπόρθητο καταφύγιο στὶς ἐμφύλιες διαμάχες τῆς αὐτοκρατορίας. «Ἦν γάρ κρατερώτατον τὸ φρούριον ἐκ τῶν τοιχῶν τῆς κατασκευῆς» ἀνέφερε χαρακτηριστικά. Συνέχεια

Σκόρδον τὸ Ἑλληνικόν.

Ὑπάρχουν πολλὲς ὀπτικὲς γιὰ νὰ δοῦμε τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία.
Αὐτὴ ὅμως ποὺ  σπανίως βλέπουμε εἶναι ἡ πλευρὰ ποὺ ἀφορᾶ στὴν αὐτάρκεια.
Διότι μόνον ὅταν συζητᾶμε γιὰ αὐτάρκεια μποροῦμε νὰ συζητᾶμε γιὰ οἰκονομία κι ὄχι γιὰ καταστροφές.
Στὸ σκόρδο λοιπόν, πρὸς χάριν κάποιων Ἑλλήνων ποὺ κατάλαβαν τὴν ἀνάγκη, ἔχουμε αὐτονομία. Κι αὐτὸ εἶναι πάρα πολὺ σημαντικό.
Ἴσως τὸ παράδειγμα ποὺ χρειαζόμαστε ὅλοι μας γιὰ νὰ ἀλλάξουμε τὴν ὀπτική μας, τὶς προ Συνέχεια

Τὰ ὀρυχεῖα εἶναι θάνατος γιὰ τὸν τόπο!

Τοὐλάχιστον ὅπως ἔχουν δομηθῆ κι ὅπως ἔχουν προγραμματισθῇ.
Καταστροφὴ περιβάλλοντος, καταστροφὴ ὑγείας συνανθρώπων μας, κανένα ὄφελος γιὰ τὴν χώρα.
Ἕνα σκέτο ξεπούλημα, δίχως ὅρια, λογικὴ καὶ συναίσθησι εὐθύνης.
Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀρχίσῃ νὰ ἀντιλαμβάνονται τὸ πόσο μεγάλα προβλήματα συνοδεύουν τὶς ἐξορύξεις μετάλλων καὶ συσπειρώνονται. Αὐτὰ τὰ προβλήματα θὰ τὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅλοι! Σὲ κάθε μεριὰ τοῦ τόπου, μὲ κάθε τρόπο. 
Ἐὰν δὲν προλάβουμε τὸ κακὸ στὴν ἀρχή του, μετὰ θὰ εἶναι πάρα πολὺ ἀργά.

Συνέχεια

Γιατί ἐξεγείρονται οἱ ΛΑΘΡΟμετανάστες;

Ἀπορία ποὺ τὴν ἔχω ὅμως….
Λὲς καὶ δὲν ξέρουμε…
Ἀλλὰ εἶναι πράγματι ἀπορίας ἄξιον, τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ γείτονές μας ὅλοι ἔχουν ξεκινήσει κανονικότατες ἐπιθέσεις κατὰ τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας, νὰ λυσσοῦν αὐτὴν εἰδικῶς τὴν περίοδο οἱ ΛΑΘΡΟμετανάστες.
Συνέχεια

Ἔρχεται ἡ πέμπτη φάλαγγα

Μόλις εἰσβάλλουν κι αὐτοί ὅλα θά εἶναι ἕτοιμα γιά τήν ὑποδούλωσιν τῆς Ἑλλάδος. Κατά τά ἄλλα ὁ ἠλίθιος νούμερο 2 ἀσχολεῖται μέ τό πῶς δέν θά φύγουμε ἀπό τήν εὐρωπαϊκή ἔνωσι καί ἀπό τό εὐρώ. Μά αὐτοί μᾶς ἔδεσαν «χειροπόδαρα» καί μᾶς παραδίδουν στούς ὑποψηφίους κατακτητές ὡς πρόβατα ἐπί σφαγήν. Γι΄ αὐτούς εἴμεθα ἀναλώσιμοι γιά νά σώσουν τό δικό τους τό σαρκίον.

Οἱ ἀναρχο-μουσουλμάνοι θά εἶναι ἡ πέμτη φάλαγγα πού θά ἐνε Συνέχεια