Τὸ «ἐπιστημονικόν» τίμημα!

Τὸ «ἐπιστημονικόν» τίμημα!Οἱ περισσότεροι γύρω μας πιστεύουν πὼς τὸ μεγαλύτερον πρόβλημα τῆς χώρας, καθῶς καὶ τοῦ πλανήτου, παραμένει ἡ συνεχὴς πτώχευσις τῶν πληθυσμῶν! 
Αὐτὸ πονᾶ, αὐτὸ τσούζει κι αὐτὸ διακρίνουν!
Ὅμως εἶναι ἔτσι; Ἤ ὄχι; 

Προσωπικῶς πιστεύω πὼς τὸ μεγαλύτερον πρόβλημα τῶν πληθυσμῶν δὲν εἶναι ἡ πείνα ἀλλὰ ὁ ἔλεγχος τῶν συνειδήσεων. Αὐτῶν, ποὺ ὅταν λειτουργοῦν ὀρθῶς, τότε οὔτε πείνα ὑπάρχει, οὔτε πόνος, οὔτε καὶ βία!
Κάθε δυστυχία πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀνάγκη κάποιων νὰ ἀσκήσουν ἔλεγχο!

Σαφῶς καὶ τὸ μεγαλύτερον ὅπλον, τῶν ἐκάστοτε κοσμοεξουσιαστῶν, παραμένει ἡ τροφή. Ἄλλως τε, ἐπὶ τούτου ἔχουν ἐπενδύσει χρόνο καὶ χρῆμα ἄφθονο, καὶ σήμερα καλούμαστε  νὰ ἐπιλέξουμε ἀνάμεσα στὴν ἀσιτεία ἢ στὸν ἀργὸ θάνατο ἀπὸ ἀβιταμίνωσι, γενετικὰ τροποποιημένες τροφὲς καὶ τόνους χημικῶν προσθέτων.
Σαφῶς καὶ θὰ ἐπιλέξουμε τὸ δεύτερο, ἐλπίζοντας πάντα πὼς κάτι θὰ ἀλλάξῃ κάαααποτε καὶ ἴσως, λέμε ἴσως, τὰ παιδιά μας νὰ ἀποκτήσουν περισσότερα δικαιώματα στὴν ἐλευθέρα διαβίωσι.

Κύριος μοχλὸς ἀσκήσεως πιέσεων φυσικὰ παραμένει ὅλο αὐτὸ τὸ οἰκοδόμημα, ποὺ εἰρωνικότατα, αὐτοαποκαλεῖται «ἐπιστημονικὴ» κοινότης. 
Μία ἐπιστημονικὴ κοινότης, ποὺ διόλου δὲν ὑπηρετεῖ τὸν ἄνθρωπο. Ἀντιθέτως μάλλιστα! Τὸν πολεμᾶ!
Ποιῶν δημιουργήματα εἶναι οἱ ἀτομικές βόμβες; Οἱ βόμβες ὑδρογόνου; Τά βιολογικά ὅπλα; Τά γενετικῶς τροποποιημένα τρόφιμα; Τά λιπάσματα; Οἱ ἀεροψεκασμοί; Οἱ χλωριώσεις καί οἱ φθοριώσεις; Τά ὅπλα πάσῃς μορφῆς; Δικά μου; Ἢ δικά τους;

Ὁ ἔλεγχος τῆς «ἐπιστημονικῆς» κοινότητος ἔχει ἐπιφέρει τὴν μεγαλυτέρα δυστυχία ἐπὶ τοῦ πλανήτου.  Ἡ παροχὴ ἑνὸς «καρότου», ποὺ κάποιες φορὲς εἶναι μία βίλα ἢ ἔνα πολυτελὲς αὐτοκίνητο ἢ μία θεογκόμενα, μετατρέπει τὸ πλῆθος τῶν «ἐπιστημόνων» σὲ ἄβουλα ὄργανα, ἱκανὰ νὰ διαπράξουν τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Τραγικόν; Σαφῶς!

Οἱ διάφοροι κρατοῦντες-χρηματοδότες, πάσῃς μορφῆς ἐρεύνης ἐπὶ τοῦ πλανήτου, διόλου δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν δική μας εὐημερία. Παραμένουμε βαρίδια. Ἀντιθέτως μάλλιστα! Ἐνδιαφέρονται μόνον γιὰ τόν δικό μας ἀφανισμό! 
Ἄλλως τε, πάντα χάριν τῆς «ἐπιστημονικῆς» κοινότητος, κοντεύουμε νὰ περάσουμε στὴν ἀχρηστεία. Δὲν ἔχουν δημιουργήσει πάσῃς φύσεως μηχανήματα πού ἀντικαθιστοῦν τήν ἀνθρώπινο δραστηριότητα; Σέ τί λοιπόν μᾶς χρειάζονται; Μήπως πλησιάζει ἡ στιγμή πού θά πατήσουν τά κόκκινα κομβία;

Ἡ πίεσίς τους δὲν ἔχει ξεκινήσει ἀπὸ ἐδῶ. Ἔχει ξεκινήσει ἀπὸ τοὺς πλέον ἀδυνάμους «κρίκους» τοῦ πλανήτου. Μία ματιὰ στὴν Ἀφρική, στὴν Ἀσία καὶ στὴν Νότιο Ἀμερική, θὰ μᾶς πείσῃ γιὰ τὶς μεθοδεύσεις τους. Σκορποῦν τὸν θάνατο παντοῦ! 

Κύριος μοχλός τους παραμένει τὸ χρῆμα φυσικά, ποὺ μειώνει τὴν τροφή!
Ἀλλὰ οὐσιαστικῶς, τὸ πραγματικὸ μαστίγιον, εἶναι τὸ ὅπλον ποὺ ἔχουν κολλήσει στὸν κρόταφό μας.
Τήν ζωή μας ἢ τήν συνενοχή μας; Τέτοιας φύσεως διλήμματα! Ἐκεῖ βασίζονται!

Βλέπουμε σὲ κάθε ἄκρην τοῦ πλανήτου νὰ «συμβιβάζονται» κορυφαῖοι «ἐπιστήμονες», μὲ ἀντάλλαγμα κάποια καροτάκια, τόσο ἀσήμαντα ὅμως, ὅσο ἀσήμαντος καὶ ὁ συμβιβασμός τους. 

Ὅλη ἡ «ἐπιστημονικὴ» κοινότης, πλὴν ἐλαχίστων ἡρωϊκῶν ἐξαιρέσεων (ποὺ ὅμως πληρώνουν συνήθως μὲ τὴν ζωή τους), ὑπηρετοῦν τὴν κρατούσα τάξι, παρακάμπτοντας κάθε φωνὴ συνειδήσεως καὶ πείθοντας τοὺς ἑαυτούς τους πὼς παρέχουν ἔργον χρησιμότατον στὴν ἀνθρωπότητα. Μῦθοι γιὰ νὰ βαυκαλίζονται! Μόνον!

Τὸ κύριον ζητούμενον παραμένει: κάποιοι, θεωρῶντας τὸν πλανήτη κτῆμα τους, λειτουργοῦν ὡς ἄλλοι θεοί, ἀποφασίζοντας γιὰ ζωὴ καὶ γιὰ θάνατο! Ὅσους χρειάζονται, τοὺς κρατοῦν ζωντανοὺς καὶ καλοθρεμμένους. Γιὰ τοὺς ἄλλους διαθέτουν κουμπάκια, τὰ πατοῦν καὶ ξεμπερδεύουν στὴν στιγμή!

Κι ἐδῶ ἀκριβῶς τίθενται  τὰ ἐρωτήματα. 
Γνωρίζουν ἢ κάνουν πώς δέν γνωρίζουν ὅλοι αὐτοί πού συνεργοῦν στό ἔγκλημα;  
Ἀντιλαμβάνονται πώς αὐτός ὁ πλανήτης «δομήθηκε» μέ τέτοιον τρόπο ὡς τέ νά στηρίξῃ τήν ζωή ἢ δέν ἔχουν ἰδέα;
Μποροῦν νά συνειδητοποιήσουν πώς εἶναι πολύ μεγαλύτερα αὐτά πού χάνουν ἀπό αὐτά πού κερδίζουν; Ἢ ἔχουν πάθει τόσο μεγάλη ἐξάρτησι καί ἔχουν ἀλλοιώσει ἐν τελῶς τήν ἀντίληψίν τους;

«Ἀγαπητοί» μου «ἐπιστήμονες», παρατρεχάμενοι καὶ τσιράκια τοῦ συστήματος, μία ἀκόμη προειδοποίησις:
Τὸ τίμημα ποὺ καλεῖστε νὰ πληρώσετε εἶναι τὸ μεγαλύτερον.
Ἐμεῖς, οἱ μὴ κατέχοντες, βλέπουμε, κρίνουμε κι ἀποφασίζουμε!
Σὲ λίγο, σὲ τόσο λίγο, ποὺ οὔτε ἐσεῖς ἀντιλαμβάνεστε, παρ’ ὅ,τι τὸ δημιουργήσατε, τίποτα ἀπὸ ὅσα γνωρίζατε δὲν θὰ ἰσχύῃ! Τίποτα δὲν θὰ εἶναι ὅπως τὰ μάθατε!
Τὰ δεδομένα ἀλλάζουν! Ἀλλάζουν τόσο γρήγορα, ποὺ πλέον ἡ ταχύτης δὲν ἐλέγχεται!
Σὲ λίγο, σὲ πολὺ λίγο, θὰ εἶναι ὀρατὰ πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα βλέπετε σήμερα.

Ἐσεῖς ἀποφασίσατε ἤδη! Πιστέψατε πὼς ἔτσι θὰ λύσετε τὰ προβλήματά σας, ἀδυνατῶντας νὰ συνειδητοποιήσετε πὼς ἔτσι τὰ μεγιστοποιεῖτε.
Χρειάζεται καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότης πρὸ κειμένου νὰ ἀναδομηθῇ ὁ πλανήτης.
Ἀλλά ποιά ἐπιστημονική κοινότης;
Αὐτή πού μᾶς ξεπούλησε ἢ αὐτή, πού παρ’ ὅλες τίς δυσκολίες, ἀκόμη κρατᾶ τόν Ἄνθρωπο στό κέντρο τῶν θεωρήσεών της;

Τὸ τίμημα ποὺ πληρώνετε σήμερα καὶ λέγεται «ἐνταφιασμὸς συνειδήσεων» εἶναι τεράστιον! Κοντοζυγώνει ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ τὸ καταλάβετε. Ἀλλὰ θὰ εἶναι ἀργά!

Φιλονόη.  

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Τὸ «ἐπιστημονικόν» τίμημα!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ «ἐπιστημονικόν» τίμημα! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ «ἐπιστημονικόν» τίμημα! | | NEW BLOG ON THE LOGNEW BLOG ON THE LOG

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ «ἐπιστημονικόν» τίμημα! « Τόνοι καὶ Πνεύματα ….

Leave a Reply