Ἡ εὐτυχία δὲν ἐμπνέει γιὰ δημιουργία….

Ἡ εὐτυχία δὲν ἐμπνέει γιὰ δημιουργία....

Ἡ Εὐτυχία οὐδέποτε ἐνέπνευσε γιὰ Δημιουργία…
Τὰ μεγαλύτερα Ἔργα δημιουργήθηκαν σὲ συνθῆκες Πόνου.

Καὶ μόνον γιὰ τὴν Ἡδονὴ τοῦ νὰ μπορῇς νὰ γεννήσῃς Τέχνη, ἀξίζει νὰ διαβῇς στοὺς δρόμους τῆς Ὀδύνης.
Καὶ μετὰ τὴν Δημιουργία ἀκολουθεῖ ἡ Ἀναγέννησις…

Τὶς λύσεις τῶν προβλημάτων μας τὶς εὑρίσκουμε μόνον ὅταν ἔχουμε πόνο…

Ζόρια, δυσκολίες…

Ἄλλως τέ,  ὅλος ὁ πολιτισμός μας εἶναι ἀποτέλεσμα τέτοιων συνθηκῶν!

Ἐὰν δὲν εἴχαμε τὸ πρόβλημα, δὲν θὰ καλούμασταν νὰ τὸ λύσουμε ποτέ.

Συνεπῶς, ὅσο κι ἐὰν ἐνοχλῇ, μᾶλλον εἶναι ἀπαραίτητος…

Ἀπὸ τὴν ἄλλην,  τίποτα δὲν εἶναι ἀπόλυτον στὰ συναισθήματα τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐκεῖ ποὺ  κλαίῃ, ἐκεῖ θὰ γελάσῃ…

Ἐκεῖ ποὺ πονᾷ, ἐκεῖ θὰ βρῇ διεξόδους…

Ἐκεῖ ποὺ χορεύῃ, ἐκεῖ θὰ θυμηθῇ τὴν ἀπώλεια…

Τὰ συνασθήματα μένουν στατικὰ ὅταν ἐμεῖς εἴμαστε στατικοί.

Μία μὴ στατικὴ κοινωνία ὅμως ἐπισύρει καὶ πάθη.

Τὰ πάθη ἐμπεριέχουν καὶ πόνο…

Κι ὁ πόνος εἶναι, ἀκόμη τοὐλάχιστον, μοχλὸς γιὰ δράσιν.

(Visited 15 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ εὐτυχία δὲν ἐμπνέει γιὰ δημιουργία….

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ εὐτυχία δὲν ἐμπνέει γιὰ δημιουργία…. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply