Ποιός κράτησε στό χέρι του μίαν διάφανη πέτρα…

Ποιός κράτησε στό χέρι του μίαν διάφανη πέτρα...….Ποιός κράτησε ποτέ του μιά διάφανη πέτρα
καί δέν ἔνοιωσε μέσα της τόν οὐρανό;…

Οδυσσέας Ελύτης

Φυλλίτσα Ἀθηναΐς Ἀναπνιώτου.

Ἀλήθεια, ἔχετε κρατήσει διάφανη πέτρα στά χέρια σας; Αὐτές πού μοιάζουν μέ γυαλί; Αὐτές τίς μικρές, τίς ἄλλοτε θαμπές, κι ἄλλοτε καθάριες σὰν νερό…
Αὐτὲς τὶς πολύχρωμες, τὶς μοναδικές, τὶς σπάνιες;

Ἀλλὰ γιὰ νὰ αἰσθανθῇ κάποιος τὸν οὐρανὸ στά χέρια του, πρέπει νὰ εἶναι ὁ ἴδιος κομμάτι τῆς Φύσεως.
Πῶς θά τό νοιώσῃ αὐτό κάποιος πού ἐπιθυμεῖ μόνον νά καταπατᾷ;

Ἀφῆστε δὲ ποὺ ὅταν σοῦ δοθῇ ἡ εὐκαιρία καὶ τὸ δικαίωμα νὰ κραήσῃς στὰ χέρια σου κάτι ἀπὸ τὰ πολύτιμα, τότε, μόνον καὶ μόνον τότε, ἔχεις ἀποδεδειγμένα νὰ λάβῃς μέρος καὶ  στὴν συνέχεια…. Καὶ μόνον τότε μπορεῖς!

Φιλονόη.

(Visited 22 times, 1 visits today)
One thought on “Ποιός κράτησε στό χέρι του μίαν διάφανη πέτρα…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιός κράτησε στό χέρι του μίαν διάφανη πέτρα… « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply