Ἡ ἀπαιδεῖα μας!

Ἡ ἀπαιδεῖα μας!πηγή

Μὴν γελάτε…
Εἶναι ἀκριβῶς ὅπως τὰ δείχνει ἡ εἰκόνα…
Ἀκριβῶς! 
 Καὶ ἡ δυστυχία μας εἶναι πὼς τὸ βλέπουν μόνον οἱ μὴ ἔχοντες σχέσιν μαζύ της…
Διότι οἱ ἔχοντες, ἐφ΄ ὅσον ἔχουν περάσει κι αὐτοὶ ἀπὸ τὰ ἴδια θρανία, ἔχουν καταντήσει κούτσουρα μὲ περικεφαλαία, τὸ μόνον ποὺ ἀντιλαμβάνονται εἶναι πὼς ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι γιὰ νὰ μὴν διαφέρῃ κανείς!!! Μὰ κανείς!

Ἀποκεφαλισμός, ἰσοπέδωσις, ἐξομοίωσις…
Αὐτὸ λοιπὸν τὸ τέρας πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ τελειώσῃ!

Καὶ θὰ τελειώσῃ…
Λίγο τώρα ἀκόμη ψυχοραγεῖ, ἀλλὰ ἡ ὥρα του ἔφθασε… Καὶ εἶναι τὸ πρῶτο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ καταρρεύσουν…
Μὲ πάταγο!
Νὰ τὸ ἀπολαύσουμε! 

Φιλονόη.  

(Visited 19 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ ἀπαιδεῖα μας!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ ἀπαιδεῖα μας! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply