Μόνον μὲ τὰ χέρια τους!!!

Μόνον μὲ τὰ χέρια τους!!!Ὑπέροχες εἰκόνες!
Μόνον μὲ δάκτυλα καὶ χέρια.
Ἕνας ὁλόκληρος κόσμος ποὺ σχεδιάζεται καὶ ἐπανασχεδιάζεται μόνον μὲ τὰ δάκτυλα καὶ τὰ χέρια κάποιων ἀνθρώπων.

Διαφημιστικὸν μήνυμα μέν, πανέμορφον δέ.

Ἀς ἀγνοήσουμε λοιπὸν τὴν διαφήμησιν κι ἀς ἀπολαύσουμε τὶς εἰκόνες.

Φιλονόη.

φωτογραφία

 

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply