Τελικῶς δὲν εἶναι ὁ Μπόμπολας ἀλλὰ οἱ Ῥότσιλντ!!

Τελικῶς δὲν εἶναι ὁ Μπόμπολας ἀλλὰ οἱ Ῥότσιλντ!! 

 Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν μὲ ἐνημέσε ἡ Μαριάννα γιὰ μίαν μικρή της ἔρευνα, ἀναφορικῶς μὲ τὸν πραγματικὸ ἰδιοκτήτη τῶν χρυσορυχείων, ποὺ δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὸν γνωστὸ μεγαλοχρυσοθήρα τοῦ πλανήτου. 
Οἰκογένεια Ῥότσιλντ παρακαλῶ.
Τὸ ἀνέφερα σὲ κάποια κείμενα, ἀλλὰ ὁμολογῶ πὼς διατηροῦσαν κάποιες ἐπιφυλάξεις, ὄχι ὡς πρὸς τὴν ἰδιοκτησία, ἀλλὰ ὡς πρὸς τὸ ἐὰν τὰ στοιχεῖα ποὺ μοῦ παρουσίασε ἡ Μαριάννα μποροῦσαν νὰ δημοσιοποιηθοῦν. 
Σήμερα ὅμως διαπιστώνουμε πὼς ἔχουν πέσῃ οἱ μάσκες, οὐδεὶς κρατᾶ τὰ προσχήματα, οἱ  Ῥότσιλντ πῆραν αὐτὸ ποὺ ἤθελαν, καὶ λέγεται χρυσός, οἱ κουδουνισμένοι, ποὺ εἶτε ἔχουν λάβῃ «δωράκια», εἶτε προμήθειες, εἶτε εἶναι σκέτο ἠλίθιοι ἐκ γενετῆς, κραυγάζουν ὑστερικῶς γιὰ νὰ ὑπαρασπιστοῦν μίαν «ἐπένδυσι» ποὺ προσφέρει τὰ ἐξῇς στὴν χώρα μας καὶ ἰδιαιτέρως στὴν Χαλκιδική:

 • καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος μὲ ἐπιπτώσεις τέτοιες ποὺ οὐδεὶς γνωρίζει τὸ ἐὰν θὰ ἀρκοῦσαν τοὐλάχιστον 2.500 χρόνια γιὰ τὴν φυσικὴ ἀποκατάστασί του.
 • καταστροφὴ τοῦ τουρισμοῦ
 • καταστροφὴ τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς
 • καταστροφὴ τῆς κτηνοτροφίας
 • πτώχευσις τῶν ἐντοπίων πληθυσμῶν, λόγῳ τῶν παραπάνω
 • δηλητηρίασις τῶν ὑδάτων
 • καταστροφὴ τῆς πανίδος
 • καταστροφὴ τῆς ὑγείας τῶν κατοίκων
 • ἀπόλυτος ἐξαθλίωσις τῆς Χαλκιδικῆς

Ἀφῆστε δὲ τὶς συνέπειες ποὺ θὰ ἔχουν ὅλα αὐτὰ στὸν δημόσιον φορέα, ποὺ ὄχι μόνον δὲν θὰ λαμβάνῃ μερίδιο τῶν εὑρημάτων ἀλλὰ θὰ χάσῃ καὶ φόρους, εἰσφορὲς καὶ ἕνα ὁλόκληρο γεωγραφικὸ διαμέρισμα τῆς χώρας.
Ποιόν λοιπόν ἐξυπηρετεῖ τό ἐγχείρημα;  Γιά ποιόν γίνεται; Ποιός θά κεδίσῃ; 

OI ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ!

 
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αστικοτσιφλικάδικο κράτος που τολμά να αυτοαποκαλείται Ελληνικό, αγόρασε από την καναδική TVX Gold, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των “ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ” το 2003 έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ, και την ίδια ημέρα τα πούλησε στην ίδια τιμή στην εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε”, πίσω από την οποία υπάρχει ο γνωστός μας “ΑΚΤΩΡ” των Μπόμπολα και Κούτρα.
       Ας μη ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι η TVX Gold έφυγε νύχτα από τα μεταλλεία Κασσάνδρας, αφήνοντας απλήρωτους 472 εργαζόμενους και το συνολικό χρέος της προς τους εργαζόμενους ανέρχεται στα 17.000.000 ευρώ.
      Αξίζει να σημειωθεί ότι στη σύμβαση ορίζεται ρητά ότι το ελληνικό δημόσιο δεν κατοχύρωσε δικαιώματα επί του εξορυσσοµένου μεταλλεύματος.
Στις 28 Ιανουαρίου 2004 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ ο νόμος 3220/2004, με τον οποίο κυρώνεται η σύμβαση μεταβίβασης των ορυχείων Χαλκιδικής από το ελληνικό δημόσιο στην εταιρεία “Ελληνικός Χρυσός”. Μεταξύ άλλων, στην εταιρεία το ελληνικό δημόσιο μεταβίβασε: 2.500 στρέμματα γης, 40.000 τ.µ. βιομηχανικών κτιρίων και γραφείων, μεταλλεία έκτασης 317.000 στρεµµάτων (σύμφωνα με ειδικούς, υπάρχουν βεβαιωμένα μεταλλεύματα αξίας 22 δισεκατομμυρίων ευρώ), 11.000 τ.µ. αστικά οικόπεδα, 310 κατοικίες στο Στρατώνι, 2 πλήρη συγκροτήματα ελαιοτριβής και εµπλουτισµού, Μηχανολογικός εξοπλισμός, Ειδικός εξοπλισμός εξορύξεων, Stock 270.000 τόνων συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη (περίπου 250.000 ουγγιές χρυσού).
       Για όλα αυτά… και για άλλα ακόμη, όπως διαβάζουμε στο πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή λίγους μήνες μετά, “το σύνολο (συμπεριλαμβανομένου του πωληθέντος αποθέματος) μεταβιβάστηκε στην εταιρεία αντί ποσού ευρώ 11.000.000”.
     Το αστικοτσιφλικάδικο κράτος σύρθηκε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια γι αυτή τη σύμβαση και γενικότερα για τους χειρισμούς που έχουν γίνει την περίοδο 2003-2008 σχετικά με τα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στο Υπουργείο Οικονομίας προθεσμία ενός μηνός να της εξηγήσει γιατί τα Μεταλλεία Κασσάνδρας μεταβιβάστηκαν από την ΤVΧ Ηellas στο Ελληνικό Δημόσιο αντί 11 εκατομμυρίων ευρώ και γιατί το ελληνικό Δημόσιο την ίδια ημέρα τα πούλησε μαζί με άλλα 70 περιουσιακά στοιχεία στην εταιρεία “Ελληνικός Χρυσός” στην ίδια τιμή των 11 εκατομμυρίων ευρώ.
       Υπάρχει όμως και ένα τρίτο ερώτημα: γιατί η τιμή πώλησης στην Ελληνικός Χρυσός έγινε αντί τιμήματος 11 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έξι μήνες αργότερα η αγοραία αξία των στοιχείων ενεργητικού των Μεταλλείων ήταν 408 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 37(!) φορές παραπάνω; Επίσης, γιατί έγινε μεταβίβαση των Μεταλλείων στην αγοράστρια εταιρεία χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, όπως προβλέπεται για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις;
Βεβαίως όπως θα έχετε υποθέσει οι ντόπιοι τσιφλικάδες (Μπόμπολας, Κούτρας κλπ) δεν είναι οι κύριοι παίκτες στο παιχνίδι της εκμετάλλευσης και της εξαθλίωσης του ελληνικού λαού.
     Αρχικά στην εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ” συμμετείχε η “Paneuropean Goldfields” με ποσοστό 65% και η εταιρία “ΑΚΤΩΡ” μόνο με 35%, ενώ σήμερα η “Paneuropean Goldfields” έχει στην κατοχή της το 95% των μετοχών της εταιρείας. Η εταιρία “Paneuropean Goldfields” έχει μετόχους τον κ. Frank Timic με ποσοστό 18%, ενώ το υπόλοιπο 82% ανήκει στους εξής μεγάλους χρηματοοικονομικούς ομίλους: Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morley Fund Management και άλλους μικρομετόχους.
        Ο ‘κύριος’ Frank Timic είναι καταδικασμένος για εμπορία ναρκωτικών ενώ βέβαια το 82%1 των μετοχών ανήκει μέσω των Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morley Fund Management κλπ στην οικογένεια Rothschild, δηλαδή στους Σιωνιστές! Άλλη μια φορά αυτοί που σφαγίασαν τους λαούς της Ευρώπης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κρύβονται πίσω από την εκμετάλλευση και τον οικονομικό, σωματικό και πνευματικό εξανδραποδισμό της φυλής μας.
    Τονίζουμε ότι ο Martyn Konig, πρόεδρος της Paneuropean Goldfields, διετέλεσε επί 15 συναπτά έτη πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Rothschild and Sons Ltd και παράλληλα υψηλόβαθμο στέλεχος της Goldman Sachs!
Στις 17 Ιουνίου 2011 ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου γίνεται «πρώην» Υπουργός Οικονομικών, αναλαμβάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
   Κατά ‘σύμπτωση’ στις 26 Ιουλίου του 2011 ο Γ. Παπακωνσταντίνου υπογράφει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (που δεν υπέγραφε με τίποτα η προκάτοχός του, Μπιρµπίλη) που κατέθεσε η “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.” και αφορά στη μεταλλευτική περιοχή των 317.000 στρεμμάτων της Β. Χαλκιδικής, η οποία περιήλθε στην κατοχή της με τη σύμβαση που υπεγράφη με το ελληνικό δημόσιο το Δεκέμβριο του 2003 και κυρώθηκε από τη Βουλή τον Ιανουάριο του 2004.
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ
Ας δούμε τώρα τι σημαίνει οικονομικά η πραγματοποίηση της εν λόγω ‘επένδυσης’ από την εταιρεία “Paneuropean Goldfields”.
       Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της γ.γ. του ΥΠΕΚΑ κ. Μ. Καραβασίλη, η αξία των προϊόντων που θα παραχθούν κατά την 20ετή λειτουργία του έργου σε χρυσό και εµπλουτισµένα μεταλλεύματα, ανέρχεται σε 13.000.000.000 €, σε τιμές Απριλίου 2011, η δε συνολική δαπάνη λειτουργίας του έργου μαζί με το κόστος της όλης επένδυσης υπολογίζεται περί τα 2.800.000.000€, συνεπώς τα κέρδη αναμένεται να φτάσουν τα 7.200.000.000 €, και επ΄ αυτών δεν προβλέπεται κανένα απολύτως έσοδο για το Ελληνικό δημόσιο! Παρά μόνο η φορολόγηση των λογιστικά υπολογιζόμενων «καθαρών κερδών»!
       Περίπου την ίδια εκτίμηση, όσον αφορά το προσδοκώμενο κέρδος, εξέφρασε και καθηγητής του Ε.Μ.Π. κ. Ι. Πασπαλιάρης, σε σχετική ημερίδα. Οι παραπάνω υπολογισμοί έγιναν για την τιμή του χρυσού των 425 US $/ουγγιά, αν λάβει κανείς υπόψη του τις τρέχουσες τιμές του χρυσού των 1.589 US $/ουγγιά,αλλά και την επικρατούσα τάση διατήρησης σε υψηλά επίπεδα της τιμής, τότε τα αναμενόμενα κέρδη προκύπτουν τουλάχιστον τριπλάσια των παραπάνω υπολογισθέντων, 1589/425×7.200.000.000 = 26.919.529.000 $ ή 21.196.479.527 €.
       Υπενθυμίζουμε ότι τα μεταλλεία πωλήθηκαν στην “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ” ακριβώς στην τιμή που αγοράστηκαν από την TVX ‘χαρίζοντας’ επιπλέον εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία με τη μορφή οικοπέδων, εξοπλισμού κλπ, τα οποία ζημίωσαν σοβαρά το κράτος.
       Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι το κράτος ζημιώθηκε με καταστροφικό τρόπο παραδίδοντας οικειοθελώς στο διεθνές Σιωνιστικό κεφάλαιο μεταλλεία αξίας 21 δις ευρώ σε μια από τις πέντε πιο πλούσιες μεταλλευτικές περιοχές στην Ευρώπη, δηλαδή στην περιοχή Μακεδονίας – Θράκης.
Όσο για τις 1500 θέσεις προσωρινής και κακοπληρωμένης εργασίας που παρέχει η ‘επένδυση’ θα αναφέρουμε την εμπεριστατωμένη άποψη του Γιώργου Ουρσουζίδη, αντιπροέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ Ημαθίας: “Αν δεχθούμε τον ισχυρισμό της εταιρείας για δημιουργία τουλάχιστον 1.500 θέσεων εργασίας (προοπτικά σε ορίζοντα δεκαετίας, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της “Ελληνικός Χρυσός”) και αν συνυπολογισθούν οι απώλειες θέσεων εργασίας στον αγροτουριστικό τομέα, εξαιτίας της έλλειψης νερών και καθαρού περιβάλλοντος, τότε οι όποιες θέσεις εργασίας θα προκύψουν από τη δραστηριότητα, θα είναι ακριβοπληρωμένες από τους φόρους του ελληνικού λαού και μόνο από αυτούς, αφού προφανώς το ισοζύγιο Δημόσιου Οφέλους – Βλαπτικών Συνεπειών, θα είναι μάλλον αρνητικό.”
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Ας έρθουμε τώρα στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξόρυξης του χρυσού από το πολυεθνικό κεφάλαιο στην πατρίδα μας.
       Το μεταλλείο που θέλει να κατασκευάσει η “European Goldfields” δεν θα είναι ένα υπόγειο ορυχείο με στοές, όπως πιθανώς φαντάζονται πολλοί, αλλά μια επιφανειακή εκμετάλλευση που θα αποσπά τον χρυσό κατόπιν επεξεργασίας του εδάφους με κυάνιο, μετατρέποντας τη γη σε απόρριμμα και αφήνοντας τοξικά κατάλοιπα, κυρίως κυάνιο, αρσενικό και θειικό οξύ.
 • 0.8 γραμμάρια ανά τόνο είναι η περιεκτικότητα σε χρυσό του εδάφους στην περιοχή.
 • 18 τόνοι εξορύγματος χρειάζονται για να γίνει ένα χρυσό δαχτυλίδι.
 • 2 χιλιόμετρα θα είναι η διάμετρος του ανοιχτού ορύγματος που θα συνοδεύεται από λίμνες αποβλήτων όπου θα “αποθηκεύονται” τα τοξικά υγρά.
 • 3.000 στρέμματα δάσους θα καταστραφούν για να υλοποιηθεί το έργο.
 • 200 εκατομμύρια τόνοι προβλέπεται να εξορυχθούν μέσα στα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το σχέδιο της εταιρείας. Τα 2.500 χρόνια που λειτουργούν μεταλλεία στην περιοχή εξορύχθηκαν 30 εκατομμύρια τόνοι, από τους οποίους οι 20 εκατομμύρια τόνοι μετά το 1927, από τον Μποδοσάκη.
 • 15.000.000 μ3η ποσότητα νερού που αντλείται σήμερα ετησίως στην περιοχή των μεταλλείων, ξεπερνώντας την ετήσια κατανάλωση νερού ολόκληρου του νομού Χαλκιδικής.
 • 691.000 λίτρα: η μέση κατανάλωση νερού ανά κιλό παραγόμενου χρυσού. Πέραν όμως από την κατασπατάληση του νερού, οι συνέπειες ενός ατυχήματος είναι ανυπολόγιστες.
  Το 2000, στη Baia Mare της Ρουμανίας διέρρευσαν από εξορυκτική μονάδα χρυσού 100.000 κυβικά μέτρα νερού με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις κυανίου και άλλων βαρέων μετάλλων στον ποταμό Tisla και από εκεί στον Δούναβη, πλήττοντας εκτός από τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Σερβία, δηλητηριάζοντας το πόσιμο νερό, σκοτώνοντας δεκάδες χιλιάδες ψάρια και νεκρώνοντας τα οικοσυστήματα. Το περιβαλλοντικό ατύχημα στη Baia Mare θεωρείται το πιο καταστροφικό στην ιστορία της Ευρώπης μετά αυτό του Τσέρνομπιλ. Η καταστροφικότητα λοιπόν των μεταλλείων στις Σκουριές της Χαλκιδικής δεν αφορά μόνο τα γύρω χωριά, αλλά το σύνολο της Χαλκιδικής (αφού θα καταστραφεί ο υδροφόρος ορίζοντας), και σε περίπτωση ατυχήματος και τη Θεσσαλονίκη και ποιος ξέρει μέχρι πού… 
Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Επειδή δόθηκε μεγάλη έκταση στα επεισόδια που έγιναν από την εισβολή των Ελλήνων πολιτών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στις Σκουριές Χαλκιδικής, ας δούμε λίγο τι προηγήθηκε αυτής της ‘επίθεσης’, μεταφέροντας τα λόγια του Aρχιμανδρίτη π. Χριστόδουλου Αγγελόγλου. Τονίζουμε ότι ο συγκεκριμένος ιερέας έχει σταθεί με γενναιότητα στο πλευρό των κατοίκων, στην πάλη τους ενάντια στην υποδούλωση τους από τις πολυεθνικές και τους εγχώριους κοτζαμπάσηδες – επιχειρηματίες. Μας καταγγέλλει λοιπόν ο ιερέας μεταξύ άλλων ότι :
 1. Στις 20 Μαρτίου 2012, με λεωφορεία της “Ελληνικός Χρυσός”, εκατοντάδες υπάλληλοί της, με ‘μπροστάρη’ τον αντιδήμαρχο κ. Μοσχόπουλο ανέβηκαν στις Σκουριές, πυρπόλησαν το φυλάκιο των κατοίκων, και περί τα 450 άτομα όρμησαν και βιαιοπράγησαν πάνω σε 30 φιλήσυχους κατοίκους, πολλοί εκ των οποίων γυναικόπαιδα, με την απόλυτη ανοχή της ελληνικής αστυνομίας και -αν ενημερώθηκε- της Εισαγγελέως. Το Α.Τ. Αρναίας άφησε τους 450 να ανέβουν στο βουνό, και ταυτοχρόνως απέκλεισε και δεν επέτρεπε να ανέβουν οι κάτοικοι της περιοχής προς βοήθεια των εγκλωβισμένων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ζωή των 30 κατοίκων. Εκείνη την ημέρα διαπράχθηκαν από δομημένη ομάδα πλήθος εγκλημάτων εκ προμελέτης και προθέσεως. Βάσει του Άρθρου 411 Π.Κ., οι εργοστασιάρχες είναι υπεύθυνοι για τα πταίσματα που διαπράττουν οι υφιστάμενοί τους. Η ελληνική αστυνομία έκανε καμία προσαγωγή εκείνη την ημέρα; Τι έκανε; Είχε στείλει 3 αστυνομικούς να βλέπουν το ξύλο που τρώνε οι 30 κάτοικοι, και τον εμπρησμό του φυλακίου. Ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πολυγύρου κατέθεσα την από 24-9-2012 συμπληρωματική κατάθεσή μου για τις ευθύνες της ΕΛ.ΑΣ., και την επιδεικτική εγκληματική αμέλειά της.
 1. Μετά από την εγκληματική αυτή ενέργεια, σταδιακά η εταιρεία παρανόμως έκλεινε τους δασικούς κοινόχρηστους δρόμους και προσέλαβε σεκιουριτάδες, οι οποίοι επέβαλαν εκεί δικό τους ‘νόμο’, ενώ η κοινωνία διαδήλωνε και ‘έβραζε’, ο πανελλαδικός τύπος βούιζε, το διαδίκτυο κατήγγειλε τους κουκουλοφόρους σεκιουριτάδες του Κακάβου.
 1. Μετά από αυτά τα επεισόδια, κουκουλοφόροι με μάσκες επέβαλαν τον δικό τους ΄νόμο’ στις Σκουριές αυθαιρέτως, εντελώς παράνομα σταματούσαν κατοίκους, κορίτσια, παιδιά μέσα στο βουνό, απαιτούσαν εξακρίβωση στοιχείων, ρωτούσαν πού πάνε, εγκλώβιζαν αυτοκίνητα κοριτσιών, φωτογράφιζαν και βιντεοσκοπούσαν τους περαστικούς και τις πινακίδες των αυτοκινήτων, προειδοποιώντας ότι εάν στην περιοχή συμβεί κάτι θα θεωρούν ύποπτους αυτούς τους φιλήσυχους κατοίκους. Από την εταιρεία επί της δημόσιας κοινόχρηστης δασικής οδού τέθηκαν παρανόμως μπάρες και παρεκώλυαν την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών, προκαλώντας απερίγραπτα το δημόσιο περί δικαίου αίσθημα. Στις 19-4-2012 κατέθεσα στο Α.Τ. Αρναίας την από 18 Απριλίου 2012 κατεπείγουσα αίτησή μου, διά της οποίας γνωστοποιούσα τις προκλήσεις των άγνωστων κουκουλοφόρων και ζητούσα να προβούν σε όσα ο νόμος ορίζει προς αποκατάσταση της παρεκτραπείσης δημοσίας τάξεως. Η αίτησή μου έλαβε Α.Π. 9009/20/536/19.4.2012. Πήγα αμέσως στην αντιεισαγγελέα Πολυγύρου, κα Κεχαγιά, να καταθέσω την εν λόγω αίτησή μου και αφού είδε το περιεχόμενό της και το αίτημά μου, αρνήθηκε να την παραλάβει και έδωσε εντολή και στην Γραμματέα της Εισαγγελίας να μην την παραλάβει, με αποτέλεσμα να αναγκασθώ να της την κοινοποιήσω στις 20-4-2012 εξωδίκως με αριθμό έκθεσης επίδοσης 2644-Δ/ 20.4.2012 με τον δικαστικό επιμελητή κ. Δημητριάδη, την κοινοποίησα και την παρέλαβαν και έλαβαν γνώση η Αστυνομική Δ/νση Πολυγύρου, ο Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης και ο Εισαγγελέας Αρείου Πάγου. Τι έπραξαν; Τίποτα απολύτως

  ἀπόρρητο

Ἐδῶ σταματᾶ ἡ ἀνάρτησις τοῦ παραπάνω ἱστολογίου, μᾶλλον γιὰ εὐνοήτους λόγους, διότι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ἀναφέρεται στὴν φερομένη ὡς ἀκροδεξιὰ τοῦ τόπου, μὲ τὴν ὁποίαν, φαντάζομαι, δὲν θέλει νὰ ἔχῃ σχέσεις.
Ἀναζητῶντας τὴν πηγὴ τοῦ ἄρθρου, διότι μοῦ ἔκανε ἐντύπωσι ἡ «ἀπότομη διακοπή» του, βρῆκα αὐτά (ὡς συνέχεια τῶν παραπάνω):

Επομένως είστε βαθιά χωμένοι μέσα στη βία και την καταπάτηση των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών ‘κύριοι’ της κυβέρνησης, και ειδικά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία καλό θα είναι να μας εξηγήσει ποια είναι η σχέση στελεχών και υπουργών της με τον οίκο των Rothschild των οποίων την ‘επένδυση’ προστατεύει η Ν.Δ και προσωπικά ο πρωθυπουργός, κ. Αντώνης Σαμαράς, σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου.
Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ
Συνένοχη στο εθνικό έγκλημα που συντελείται είναι και η ελληνική ακροδεξιά και ειδικά η Χρυσή Αυγή, της οποίας το φιλολαϊκό προφίλ έχει καταστεί πλέον το πιο σύντομο ανέκδοτο, ξεπερνώντας ακόμα και το ‘Αλβανός τουρίστας’ που λέγαμε κάποτε γελώντας φωναχτά.
       Ούτε μια επερώτηση, ούτε μια εκδήλωση, ούτε μια πορεία διαμαρτυρίας, ούτε καν ένα άρθρο. Η σιωπή είναι χρυσός και μάλιστα αποτιμάται σε χρυσό ανέκαθεν από τους ακροδεξιούς.
Ένα στοιχειωδώς εθνικιστικό κόμμα θα είχε οργανώσει συγκεντρώσεις, πορείες και αποκλεισμό των εγκαταστάσεων, εξαντλώντας τους νόμιμους τρόπους αντίδρασης που του παρέχει το Σύνταγμα ειδικά τώρα, που διαθέτει κοινοβουλευτική ισχύ και αρκετό χρήμα και κόσμο για την επάνδρωση των εκάστοτε κινητοποιήσεων.
   Τουλάχιστον για λόγους στοιχειώδους αξιοπρέπειας θα αναμέναμε να ακούσουμε τον κ. Μιχαλολιάκο να δεσμεύεται ότι όταν έρθει στην εξουσία, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος ότι θα συμβεί, θα ακυρώσει κάθε σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με την εν λόγω εταιρεία. Αλλά ο αρχηγός και τα στελέχη της Χρυσής Αυγής ούτε αυτή τη δήλωση δε τολμούν να κάνουν. Δειλία, συνενοχή ή και τα δύο;
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Καταρχήν ως εθνικοσοσιαλιστές θέτουμε την υγεία και την ασφαλή διαβίωση της φυλής μας, καθώς και την ισορροπία ανθρώπου-φύσης υπεράνω οποιασδήποτε επένδυσης, είτε κρατικής, είτε ιδιωτικής. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι κάθε βιομηχανική ή εξορυκτική διαδικασία έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και το γεγονός αυτό δε μπορεί να σταματά κάθε οικονομική ανάπτυξη, αλλά ούτε να προβάλλεται ως επιχείρημα για τις αδιάντροπες πράξεις ασυδοσίας των ασυνειδήτων.
Γι αυτό απαιτούμε:
   Πρώτον, την άμεση εθνικοποίηση των ορυχείων χρυσού της Χαλκιδικής, χωρίς καμιά αποζημίωση στους σημερινούς ‘ιδιοκτήτες’, καθώς και την ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε όσους πολιτικούς ενεπλάκησαν στη συγκεκριμένη σύμβαση, βλάπτοντας το δημόσιο συμφέρον.
   Δεύτερον τη σύνταξη περιβαλλοντικής και τεχνοοικονομικής μελέτης για την πιθανή εκμετάλλευση των ορυχείων χρυσού στην ευρύτερη περιοχή Μακεδονίας–Θράκης, από κρατικό φορέα, ώστε μετά την εθνικοποίηση των ορυχείων να γνωρίζουμε επακριβώς το ισοζύγιο Δημόσιου Οφέλους – Βλαπτικών Συνεπειών. Αν μπορεί να υπάρξει μια λελογισμένη εκμετάλλευση του υπεδάφους από το ελληνικό δημόσιο χωρίς μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή.
      Τρίτον τη διάθεση όλων των κερδών από την εξόρυξη του χρυσού στο λαό μέσω της αύξησης των δημοσίων δαπανών στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της εθνικής άμυνας και των δημοσίων επενδύσεων σε κατασκευαστικά έργα και κρατικές βιομηχανίες που θα μειώσουν δραστικά την ανεργία και θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της χώρας.
Τασσόμαστε στο πλευρό των κατοίκων της Χαλκιδικής, ενάντια στο ξεπούλημα της πατρίδας μας στο Σιωνιστικό κεφάλαιο και στους εγχώριους κοτζαμπάσηδες.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΠΕΣΕΙ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΟ ΡΙΞΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ!
Ζήτω η πατρίδα.
Ζήτω η φυλή.
Ζήτω ο σοσιαλισμός.
  
όπως αντιλαμβάνεστε, η μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου στις εν λόγω εταιρείες μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε να είναι διαφορετική, αλλά αυτό δεν αλλάζει τα συμπεράσματα μας, ούτε την ουσία των πραγμάτων.
Στὰ παραπάνω λοιπὸν ἔχω νὰ συμπληρώσω τὰ ἐξῇς:
Τὸ πρόβλημα τῆς Χαλκιδικῆς δὲν εἶναι τοῦ ἑνὸς ἤ τοῦ ἄλλου κόμματος.
Εἶναι θέμα ἐπιβιώσεως ὅλων μας, κι ἄς φαίνεται μόνον ὡς τοπικό, γιὰ τὴν ὥρα.
Ἡ ἀσύδοτος ἐκμετάλλευσις τῶν ἐδαφῶν μας, τῶν πηγῶν μας καὶ ἡ ἀποσύνθεσις τῆς οἰκονομίας μας, δὲν πρόκειται νὰ ὠφελήσῃ  ἐμᾶς σὲ κάτι. Τὸ μόνον ποὺ θὰ ἐπιφέρῃ εἶναι ἀπόλυτος δουλοποίησις τῶν κοινωνιῶν μας.
Συνεπῶς, κατ’ ἐμὲ πάντα, τὸ ζήτημα τῆς Χαλκιδικῆς δὲν εἶναι μόνον περιβαλλοντικὸ ἤ κοινωνικό, τῆς τοπικῆς κοινωνίας, ἤ οἰκονομικό. Εἶναι ἐθνικό. 
Ἐὰν «πέσῃ» ἡ Χαλκιδική, τότε οὐσιαστικῶς ἀνοίγουμε Κερκόπορτα, πρὸ κειμένου νὰ μποροῦν νὰ ἁλωνίζουν ἐπισήμως οἱ πολυεθνικές, μὲ ντουντουκαδόρους τοὺς μπουμπούκους καὶ τοὺς Μάκηδες.
Ἡ Χαλκιδική, ἡ Θράκη, ἡ λοιπὴ Μακεδονία πρέπει νὰ κρατηθοῦν μακριὰ ἀπὸ τὶς ἐξορύξεις.
Ὄχι διότι δὲν χρειαζόμαστε τὸν χρυσὸ ἤ τὸν χαλκὸ ἤ τὰ διάφορα μέταλλα. Ἀντιθέτως μάλλιστα.
Ἀλλὰ γιὰ νὰ συμβῇ αὐτὸ πρέπει νὰ γίνῃ μὲ ἥπια μέσα. Δῆλα δὴ νὰ μὴν ἔχουν οἱ ἐξορύξεις ἐπιπτώσεις σὲ κανέναν ἀπὸ τοὺς παραπάνω τομεῖς. Οὔτε τὸ περιβᾶλλον νὰ ἐνοχλήσουν, οὔτε τὶς ἰδιοκτησίες, οὔτε τὸ δημόσιο συμφέρον, οὔτε τὰ ὕδατα, οὔτε ἄλλες ἐπαγγελματικὲς δραστηριότητες.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς πρέπει νὰ γίνουν νέες μελέτες καὶ νέες προτάσεις μὲ κεντρικὸ ἄξονα τὴν προάσπισι τῶν συμφερόντων τοῦ συνόλου τῶν Ἑλλήνων κι ὄχι μὲ κεντρικὸ ἄξονα τὴν προάσπισι τῶν συμφερόντων τοῦ κάθε Ῥότσιλντ ποὺ καταπατᾶ τὰ αὐτονόητα δικαιώματα τῶν λαῶν τῆς Γῆς. Αὐτὴ ἡ φάρα πρέπει νὰ ἐκλείψῃ καὶ  θὰ ἐκλείψῃ.
Συνεπῶς, γιὰ νὰ συζητήσουμε περὶ ἐξορύξεων, ὀφείλουμε νὰ ἀναθεωρήσουμε ἀπολύτως τὶς μεθόδους, τοὺς ὅρους καὶ τὰ ὅρια. Αὐτὸ προϋποθέτει ἀλλαγὴ νοοτροπίας, ἀντιλήψεως καὶ κυρίως ἠθικὲς δεσμεύσεις. 
Υ.Γ. Θυμᾶστε σέ κάτι ἑλληνικές ταινίες πού ἐμφανίζονταν τά φορτηγά μέ τά μεγάφωνα γιά νά προαναγγείλουν τόν ἐρχομό ἑνός θιάσου; Ἐ, ἀκριβῶς αὐτὸ συμβαίνει σήμερα στὴν χώρα τῶν Κάφρων. Οἱ ντουντουκαδόροι διαφημίζουν τὰ ἔργα τῶν θιάσων τοῦ παραλόγου..
(Visited 196 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Τελικῶς δὲν εἶναι ὁ Μπόμπολας ἀλλὰ οἱ Ῥότσιλντ!!

 1. Ἐπιτέλους Φιλονόη! Ἀνεκαλύφθη ἡ πυρῖτις!!!
  Καὶ διὰ νὰ σοβαρευθοῦμε, ὅλος ὁ κόσμος κοιτάζει τὰ συμφέροντά του πλὴν ἡμῶν.
  Αὐτοὶ καλὰ κάνουν. Ἐμεῖς ὄχι.

Leave a Reply