Στὴν Σμύρνη ἔγινε «Συνωστισμὸς» καὶ στὸν Πόντο «Διαπληκτισμός»…

Στὴν Σμύρνη ἔγινε «Συνωστισμὸς» καὶ στὸν Πόντο «Διαπληκτισμός»...Σχολίασε ὁ φίλος Ἀλέξανδρος.
Κι ἔχει δίκαιον.
Κατὰ αὐτοὺς ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ἀναγνωρίσουν τὶς εὐθύνες τους καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν πράξεῶν τους, ναί, συνωστισμοί, διαπληκτισμοί, διαφωνίες… Διότι μόνον ἕνα ὄν τὸ ὁποῖον ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν ὑπανθρωπιδίων θὰ πορευόταν μὲ τὴν λογικὴ τοῦ «Ὅλα τὰ σφάζω, ὅλα τὰ μαχαιρώνω! Γοῦστο μου καὶ δικαίωμά μου!!! Σκασμὸς οἱ σφαγμένοι!!!»

Σᾶς θυμίζει κάτι ἀπό τσιφλικάδικη στάσι τοῦ προπερασμένου αἰῶνος, πού πάντα ὁ τσιφλικᾶς εἶχε δικαίωμα ζωῆς καί θανάτου στούς ὑποτακτικούς του; Μήπως σᾶς θυμίζει κάτι ἀπό κοτζαμπάσηδες; Ἤ μήπως κάτι ἀπό μεσαίωνα; Μήπως κάτι ἀπό τήν περίοδο τῆς δουλείας στήν Ἀμερική; Ἤ μήπως κάτι ἀπό τήν περίοδο τῆς δουλείας στήν Ῥώμη, ὅπου οἱ δοῦλοι ἦταν RES;

Προσωπικῶς πιστεύω πὼς τίποτα δὲν ἄλλαξε ἐδῶ καὶ πάρα πολλοὺς αἰῶνες.
Ἁπλῶς ἄλλαξαν τὰ ὀνόματα καὶ οἱ μάσκες.
Ὅσο γιὰ τὰ ὑπανθρωπίδια, τί νά πῶ;
Θυμᾶστε τούς ἐπιστάτες τοῦ τότε;
Ἔ, ἀκριβῶς αὐτῶν σπόροι εἶναι.
Τί μᾶς παραξενεύει;

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ὁ ἔξυπνος παραδέχεται τὰ λάθη του. Ὁ ἠλίθιος τὰ ἀρνεῖται. Ἐφ΄ ὅσον τὰ ἀρνεῖται ὅμως εἶναι φυσικὸν ἐπόμενον πὼς θὰ τὰ ἐπαναλάβῃ συντόμως.

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply