Ἐὰν πέφτῃ ἡ τιμὴ τοῦ χρυσοῦ…

Ἐὰν πέφτῃ ἡ τιμὴ τοῦ χρυσοῦ...Τότε δὲν ὑπάρχει λόγος ἐξορύξεως… 
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, δὲν ὑπάρχει μεγάλο περιθώριον κέρδους…
Ἤ, πιὸ ἀναλυτικά, δὲν ὑπάρχει τὸὸὸὸὸ ἀναμενόμενον κέρδος…
Ἀλλά εἶναι μόνον αὐτό ἤ ἡ πτώσις τῆς τιμῆς τοῦ χρυσοῦ κρύβει κάτι ἄλλο, πολύ σημαντικότερο, τό ὁποῖον μᾶς ἀφορᾶ ἄμεσα;

Η Eldorado Gold καθυστερεί την έναρξη παραγωγής στις Σκουριές

Δελτίο Τύπου

Η Eldorado Gold Corp. ανακοίνωσε σήμερα την αναβολή έναρξης παραγωγής κατά ένα έτος (2016) στις Σκουριές Χαλκιδικής καθώς και σημαντική μείωση των δαπανών της. Για τις αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα και τον προϋπολογισμό, η εταιρεία επικαλείται τη σημαντική πτώση της τιμής του χρυσού.

Αν και εταιρείες όπως η Eldorado Gold, ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τις χρηματιστηριακές τιμές και τα περιθώρια κέρδους τους, θα πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν ότι τέτοιου είδους “επενδύσεις” δεν γίνεται να προχωρήσουν χωρίς την κοινωνική αποδοχή και είναι αναπόφευκτο τελικά να αποτύχουν.

Ο αγώνας των κατοίκων της Χαλκιδικής ενάντια στην καταστροφική “επένδυση” της Eldorado Gold και της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. θα συνεχιστεί μέχρι να διασφαλιστεί ότι κανένα εταιρικό κέρδος δεν θα είναι σημαντικότερο από τις ανθρώπινες ζωές, το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Συντονιστικό Συλλόγων και Φορέων Σταγείρων-Ακάνθου

πηγή

Πῶς «μεταφράζεται» αὐτό στήν καθομιλουμένη;
Πέραν τοῦ ὑψηλοῦ κόστους, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ἔχει αὐτὸς ὁ τρόπος «ἐξορύξεως» ποὺ ἐπέλεξαν (δὲν πρόκειται γιὰ ἐξόρυξι ἀλλὰ γιὰ ἐξαφάνισι Φυσικῶν ὄγκων, ὅπως γιὰ παράδειγμα βουνά, λαγκάδια, ῥουμάνια…) ὑπάρχει καὶ κάτι ἀκόμη, πολὺ σημαντικότερον καὶ τὸ ὁποῖον ὀφείλουμε νὰ λάβουμε ὑπ’  ὄψιν μας. 

Εἶναι ἡ ἀνάγκη, ἤ ἡ μὴ ἀνάγκη, τοῦ χρυσοῦ.
Πότε μία κοινωνία ἔχει ἀνάγκη ἀπό χρυσό; Αὐτὸ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολήσῃ.
Ὅταν ὑπάρχῃ εἰρήνη ὁ χρυσὸς εἶναι εἶδος πολυτελείας. Ἄρα περιττός. Ἄρα ἡ ἀνάγκη μικρή.
Ὅταν ὅμως ὑπάρχῃ πόλεμος τότε ὁ χρυσὸς εἶναι  ἀνάγκη, διότι ὅλα τὰ νομίσματα χάνουν τὴν ἀξία τους καὶ τὸ μόνον σύστημα ἀνταλλαγῆς ποὺ ἀναγνωρίζεται παγκοσμίως εἶναι ὁ χρυσός. Ἐφ΄ ὅσον λοιπὸν τὰ ἀποθέματα τοῦ χρυσοῦ αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἐπιτρέπουν σὲ ἀρκετὲς χῶρες νὰ συντηρήσουν τὰ πρῶτα στάδια ἑνὸς παγκοσμίου πολέμου, δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη γιὰ ἐξόρυξι περισσοτέρων ὄγκων χρυσοῦ. Ἀφῆστε δὲ ποὺ πόλεμο ἀκοῦμε καὶ πόλεμο δὲν βλέπουμε… Καθυστεροῦν… Καθυστεροῦν πολύ… Ὄχι διότι τὸ θέλουν ἀλλὰ διότι πολλοὶ ἀστάθμητοι παράγοντες τοὺς ἐμποδίζουν….
Εἶναι φυσικὰ καὶ  τὸ κέρδος τῶν μεσολαβητῶν ποὺ θὰ μειωθῇ καὶ εἶναι σαφῶς πρόβλημα, γιὰ ἑταιρεῖες αὐτοῦ τοῦ εἴδους, ποὺ ἔχουν μάθῃ νὰ αἰσχροκερδοῦν γενικῶς.
Ἐάν ὅμως ξεκινήσῃ ἐπισήμως ὁ παγκόσμιος πόλεμος; Τότε ποῦ ἀκριβῶς θά φθάσουν οἱ τιμές τοῦ χρυσοῦ; Καί πόσα ἀκριβῶς θά κερδίσουν οἱ ἐνδιάμεσοι; 

Μεγάλο πρόβλημα ἔχουν… Πολὺ μεγάλο…
Ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε ἀκόμη, ἀλλὰ ἔχουν πράγματι μεγάλο πρόβλημα. 
Διαρκῶς νέα ἐμπόδια ἐμφανίζονται στὰ σχέδιά τους… Καὶ δυστυχῶς, γιὰ αὐτούς, τοὺς ἐμποδίζουν νὰ προχωρήσουν στὸ ἐπόμενον βῆμα…

Δὲν βαριέστε ὅμως… 
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς αὐτῶν τὰ προβλήματα δὲν μᾶς ἀγγίζουν… 
Ἐμεῖς ἔχουμε ἄλλα. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι καὶ ἡ ὕπαρξις αὐτῶν τῶν ἑταιρειῶν… 

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἡ πτώσις τῆς τιμῆς τοῦ χρυσοῦ εἶναι σὲ ἀπόλυτο συμφωνία μὲ τὴν προσφορὰ καὶ τὴν ζήτησι. 

φωτογραφία

(Visited 70 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἐὰν πέφτῃ ἡ τιμὴ τοῦ χρυσοῦ…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐὰν πέφτῃ ἡ τιμὴ τοῦ χρυσοῦ… | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐὰν πέφτῃ ἡ τιμὴ τοῦ χρυσοῦ… | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply