Τὰ βραβεῖα ΝΟΜΠΕΛ!

Τὰ βραβεῖα ΝΟΜΠΕΛ!1Τὰ ξέρετε φαντάζομαι…
Ἐὰν ἀνοίξετε τὴν ἀντίστοιχο ἱστοσελίδα στὴν ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ θὰ διαπιστώσετε πὼς ὁ κατάλογος αὐτῶν ποὺ ἔχουν τιμηθῇ μὲ τὰ ἐν λόγῳ βραβεῖα εἶναι ἀτελείωτος. 
Ἰδίως βέβαια πρέπει νὰ σταθοῦμε σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν λάβῃ τὰ εὔσημα γιὰ τὴν προσφορά τους στὴν εἰρήνη!!! 
Θὰ παρακάμψω τὰ πρόσφατα καμώματα, μὲ τὴν βράβευσι τῆς εὐρωπΕϊκῆς Ἐνώσεως καὶ θὰ σταθῶ σὲ κάτι πιὸ …συγκεκριμένο!
Θὰ σταθῶ μόνον σὲ τρία πρόσωπα. 
Σὲ κάποιον ποὺ ἔλαβε τὸ βραβεῖον γιὰ τὴν Εἰρήνη…
Σὲ κάποιον ποὺ πρότεινε κάποιον ἄλλον, γιὰ τὸ βραβεῖο εἰρήνης…
Καὶ σὲ κάποιον ποὺ δὲν τὸ ἔλαβε, ἀλλὰ μόνον γιὰ προτεινόμενος δὲν ἔπρεπε νὰ εἶναι. 

Ξεκινᾶμε…

Σιμὸν Πέρεζ….
Ὁ καταλληλότερος ἄνθρωπος στὴν καταλληλοτέρα θέσι… Καὶ μὲ βραβεῖο!!!Τὰ βραβεῖα ΝΟΜΠΕΛ!4

Ὁ «ἐθνάρχης» Βενιζέλος ἐπρότεινε τὸν Κεμᾶλ Ἀτατοῦρκ γιὰ τὸ βραβεῖο εἰρήνης… Τὰ βραβεῖα ΝΟΜΠΕΛ!2Τὰ βραβεῖα ΝΟΜΠΕΛ!3

 Ἀλλὰ ὁ Ἀτατοῦρκ δὲν τὸ ἔλαβε…. 
Ἄλλες ἐποχές, ἄλλα ἤθη…
Ἐὰν ζοῦσε σήμερα ὁ Κεμάλ, σίγουρα τὸ ὄνομά του θὰ φιγουράριζε μέσα στοὺς βραβευθέντες. 

Φιλονόη. 

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδὼ ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 102 times, 1 visits today)