Ἕνα σπίτι ὅπως ἦταν …κάποτε!

 Πρὸ πολλῶν ἐτῶν…
Πρὸ χιλιάδων ἐτῶν…
Ὅταν σὲ αὐτὸν τὸν τόπο κατοικοῦσαν ἄνθρωποι ποὺ ζοῦσαν μέσα στὴν Φύσι, μὲ βάσει τοὺς φυσικοὺς νόμους καὶ μὲ σεβασμὸ πρὸς αὐτούς…
Ὅταν οἱ τηλεοράσεις δὲν ὑπῆρχαν καὶ ἡ παιδεῖα ἦταν σαφῶς πολὺ ἀνώτερη, καὶ ὑπαρκτή…
Ὅταν οἱ πολεμιστὲς ἦταν πολῖτες καὶ φιλόσοφοι… Ἤ τοὐλάχιστον τὸ προσπαθοῦσαν…

Αὐτὸ τὸ σπίτι θὰ σᾶς παρουσιάσω σήμερα…

Ὅπως θὰ τὸ βλέπαμε ἀπὸ ἔξω…Ἕνα σπίτι ὅπως ἦταν ...κάποτε!1

 

…σαλονάκι ἤ ἄλλως, χῶρος συμποσίων… Ἕνα σπίτι ὅπως ἦταν ...κάποτε!2

 

Ἐσωτερικὴ αὐλή:Ἕνα σπίτι ὅπως ἦταν ...κάποτε!3

 

 Ἡ Ἑστία!Ἕνα σπίτι ὅπως ἦταν ...κάποτε!4

 

Ὁπλοθήκες καὶ κελάρια… Κοινῶς ἀποθῆκες. Ἕνα σπίτι ὅπως ἦταν ...κάποτε!5

 

Γιὰ τοὺς …καλοὺς φίλους:Ἕνα σπίτι ὅπως ἦταν ...κάποτε!6

 

πηγή

 Εἶναι πράγματι μαγεία νὰ μποροῦμε νὰ «περιπλανηθοῦμε» στοὺς χώρους του.
Σαφῶς καὶ δὲν εἶχαν τὶς ἀνέσεις ποὺ προσφέρει σὲ ἐμὰς σήμερα ἡ τεχνολογία, ἀλλὰ σίγουρα εἶχαν ἄλλην ποιότητα στὴν ζωή τους.
Ἀλλὰ κι ἐμεῖς… Θὰ τὴν βροῦμε… Σιγὰ σιγά…

Φιλονόη.

πρώτη δημοσίευσις 7 Δεκεμβρίου 2012

(Visited 25 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἕνα σπίτι ὅπως ἦταν …κάποτε!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕνα σπίτι ὅπως ἦταν …κάποτε! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply