Κι ἄλλο κύκλωμα ἐξευρωπαϊσμοῦ «νεοελλήνων» μέσῳ τῶν ἀθιγγάνων;

Κι ἄλλο κύκλωμα ἐξευρωπαϊσμοῦ «νεοελλήνων» μέσῳ τῶν ἀθιγγάνων;Ἄκου τί σκέφτηκε τὸ «φασιστικὸ» μυαλό μου διαβάζοντας αὐτὴν τὴν σελίδα τῆς ΕΣΤΙΑΣ τῆς 19 Ὀκτωβρίου 2013:
Ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρχῃ κύκλωμα ποὺ βρίσκει βουλγαρο-γύφτισσες, τὶς ὁποῖες πληρώνουν οἱ Πακιστανοὶ λαθρο-εἰσβολεῖς, γιὰ νὰ συνάπτουν πολιτικὸ «γάμο» καὶ νὰ παίρνουν αὐτομάτως τὴν ὑπηκοότητα κράτους-μέλους τῆς Ε.Ε. (Βουλγαρίας) καὶ συνακολούθως νὰ μποροῦν νὰ διαμένουν ἐλευθέρως σὲ ὅποιαδήποτε χώρα τῆς Ε.Ε. ἐπιθυμοῦν, π.χ. Ἑλλάδα.

Μπά, δὲν γίνονται τέτοια πράγματα.
Ἂν ὑπῆρχε τέτοιο ἐνδεχόμενο, θὰ τὸ διερευνοῦσαν ἀμέσως ἡ Ἀστυνομία μας καὶ ἡ Δικαιοσύνη μας.
Καὶ νὰ τὸ ἀμελοῦσαν, θὰ ἐπενέβαιναν ἀμέσως οἱ Ὑπουργοὶ Δικαιοσύνης καὶ ΠΡΟ.ΠΟ. Ἀθανασίου καὶ Δένδιας, στοὺς ὁποίους ἔχω ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνην._

Δημήτρης Χατζηνικολάου

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply