Πέντε ἐκατομμύρια εἶναι πολλὰ πολλὰ λεφτά!!!

Πέντε ἐκατομμύρια εἶναι πολλὰ πολλὰ λεφτά!!!Δὲν θὰ σᾶς γράψω κάτι νέον.
Πρὸ ἑνὸς ἔτους περίπου, γιὰ τὴν ἀκρίβεια στὶς 4 Δεκεμβρίου 2012, εἶχα δημοσιεύσῃ ἕνα ἄρθρον μὲ τίτλο:

Ἕνα, κάπως «περίεργον» ἐρωτηματολόγιον, ποὺ διανέμεται στὰ σχολεῖα μας καὶ εἶναι …ὑποχρεωτικό!

Ποῦ νά ἤξερα τότε τό κόψιμο καί τόν πόνο τῶν γυμνασιαρχῶν καί τοῦ ὑπουργείου ἀπαιδείας;
Μήπως μποροῦσα νά φαντασθῶ πώς πίσω ἀπό τό ἐρωτηματολόγιον κρύβονταν 4,5 ἐκατομμύρια;
Βάσει τῆς ἐρεύνης ποὺ εἶχα κάνῃ, ἀπὸ τὴν ΔΙΑΥΓΕΙΑ, διαφαίνονταν μόνον κάτι μικροποσά, ἀλλὰ γιὰ τὰ ὁποῖα ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἀπεφάσισαν ἰατροί!!! Ἀπεφάσισαν ὅμως οἰκονομολόγοι καὶ ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ἄσχετοι.

Καὶ νὰ τὰ συμβούλια… Καὶ νὰ τὰ διαβουλεύματα… Καὶ νὰ οἱ πιέσεις στοὺς γονεῖς γιὰ νὰ προχωρήσουν ταχύτατα στὴν συμπλήρωσιν τοῦ ἐρωτηματολογίου…
Κι ὅλα αὐτά γιατί;
Γιά κάτι ψωροχιλιάρικα;
Ἄμ δέ…

Πίσω ἀπὸ τὰ ψωροχιλιάρικα κρύβονταν 4,5 ἐκατομμύρια εὐρῶ ποὺ μᾶς ἔρχονται ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσιν μέσῳ τοῦ ΕΣΠΑ καὶ φυσικὰ ΔΕΝ ΘΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, πρὸ κειμένου νὰ ἀνακουφιστῇ!!!

Οἱ ἡμέτεροί τους πάλι θὰ τὰ ξεκοκκαλίσουν!!!
Διότι αὐτοὶ ξέρουν καλλίτερα…
Ἰδοῦ:

Πέντε ἐκατομμύρια εἶναι πολλὰ πολλὰ λεφτά!!!

Πρωτοχρονιάτικος μποναμᾶς…
Καὶ τοῦ χρόνου τέτοια ξεφτιλίκια!!!

Ὁ μπιμπίκης ποῦ στά κομμάτια διακοπεύεται;
Ἔχει καταλάβῃ τήν ξεφτίλα του καί τήν συνενοχή του; Ἤ ἀκόμη θεωρεῖ πώς προσφέρει ἔργο;

Φιλονόη

Διαβᾶστε κι αὐτό:

Τρελλὸ πανηγύρι σὲ καιρὸ ἐνδείας.

γιὰ νὰ καταλάβετε περισσότερα.

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply