Αὐτὰ ποὺ δὲν μᾶς ἀρέσουν στοὺς ἄλλους, εἶναι ὁ ἀντίποδας αὐτῶν ποὺ μᾶς ἀρέσουν.

Αὐτὰ ποὺ δὲν μᾶς ἀρέσουν στοὺς ἄλλους, εἶναι ὁ  ἀντίποδας αὐτῶν ποὺ μᾶς ἀρέσουν.Τὸ συνακόλουθο τῶν θετικῶν χαρακτηριστικῶν ἐνὸς ἀνθρώπου εἶναι τὰ ἀρνητικά του.
Ἂν ἐκτιμῶ κάποιον γιὰ τὴν παιδικότητα καὶ τὴν ἀθῳότητά του, μπορεῖ στὴν πορεία νὰ ἔλθω σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἀναποφασιστικότητά του καὶ τὴν παθητικότητά του.

Οἱ περισσότεροι σπαταλάμε πολὺ χρόνο καὶ ἐκνευριζόμαστε μὲ γνωρίσματα τῶν ἀνθρώπων, τὰ ὁποῖα δεν εἶναι παρὰ μόνο ἡ ἄλλη πλευρὰ ἐκείνων γιᾶ τὰ ὁποῖα τοὺς ἀγαπάμε καὶ τοὺς θαυμάζουμε.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply