Οἱ μόνες μάχες στὴ ζωή, ἂς εἶναι τῆς καρδιᾶς.

Οἱ μόνες μάχες στὴ ζωή, ἂς εἶναι τῆς καρδιᾶς.Καταστάλαξε
ὁ ἀχὸς τοῦ πολέμου
καὶ ἦλθε ἡ ὥρα
τῆς θλιμμένης σιωπῆς
ποὺ ἀγωνιᾶ
ψάχνοντας γιὰ σφυγμὸ
στὰ συντρίμια·
εἶναι ἡ ὥρα αὐτὴ
πρὶν τοὺς λυγμοὺς
ποὺ φέρνει ἡ ἀπὸγνωση
πρὶν τοὺς λυγμοὺς
ποὺ φέρνει ἡ ἐλπίδα.
Δὲν εἶναι ριζικὸ ἀνθρώπινο
ὁ πόλεμος
καὶ οἱ μόνες μάχες στὴ ζωή,
ἂς εἶναι τῆς καρδιᾶς.

Χλόη
31/7/14

(Visited 7 times, 1 visits today)
Leave a Reply