Περὶ ἀπωλείας

Περὶ ἀπωλείαςὉ Ἔρωτας ἔχει μίαν καὶ μοναδικὴν δύναμιν.

Τὴν ἐνέργεια τοῦ πάθους

Ἔρχεται σὰ ἥλιος φλογερὸς αὐτὴ

καὶ πανσέληνος γίνεται

ποὺ ἀρνεῖται νὰ παραδοθῇ

εἰς τὸ καλημέρισμα τοῦ ξημερώματος.

Ζητώντας τὴν μονιμότητα τῆς στιγμῆς,

ὁποὺ ἀπελευθερώνεται,

χάνουμε τὴν ἐλευθέραν ἔκφρασίν του

ἀπὸ τὴν ζωή μας…

Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς

Ἕλλην

22-7-2014

Υ.Γ: πνακας εναι ργον τς Ζωγρφου

ννης Κανατ.

(Visited 34 times, 1 visits today)
One thought on “Περὶ ἀπωλείας

Leave a Reply