Ἡ ἰδιοκτησία τῶν Ἑλλήνων πρέπει νὰ γίνῃ ὁ τάφος τῶν εὐρω-ναζί.

Ἡ ἰδιοκτησία τῶν Ἑλλήνων πρέπει νὰ γίνῃ ὁ τάφος τῶν εὐρω-ναζί.
5,5 ἐκατομμύρια Ἕλληνες, εἶναι ἰδιοκτῆτες γῆς καὶ ἀκινήτων.
Αὐτὸ τὸ ποσοστό, ἀποτελεῖ ἔνα ἀπὸ τὰ ὑψηλότερα στὴν Εὐρώπη καὶ ἔχει γίνει στόχος «διανοουμένων» τοτὲμ τῆς «προοδευτικής» νομενκλατούρας, ὅπως ὁ Στέλιος Ῥάμφος.
Ἔγιναν στόχος ἐπίσης, τῶν μανιακῶν εὑρῶ-ναζί, ὅπως τοὺς περιέγραψε ὁ Γκάιτνερ, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐξέδωσαν τὸ σχέδιο καταστροφῆς τῆς ἰδιοκτησίας τῶν Ἑλλήνων.

Αὐτὰ τὰ σκουπίδια, συνεπικουρούμενα ἀπὸ τὴν δοσίλογη κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου καὶ ἀπὸ «ἐνημερωτικά» σοσιαλδημοκρατικὰ ἀπόβλητα τύπου lifo, protagon, καθὼς καὶ ἀπὸ «μεταρρυθμιστικά» κόμματα τύπου ΔΗΜΑΡ-ποτάμι, δὲν κατάφεραν τίποτα καὶ οὔτε θὰ καταφέρουν.

Ἡ ἰδιοκτησία τῶν Ἑλλήνων θὰ γίνη ὁ τάφος τῶν «διαφωτισμένων» σαχλαμαράκηδων.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 52 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἡ ἰδιοκτησία τῶν Ἑλλήνων πρέπει νὰ γίνῃ ὁ τάφος τῶν εὐρω-ναζί.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ ἰδιοκτησία τῶν Ἑλλήνων πρέπει νὰ γίνῃ ὁ τάφος τῶν εὐρω-ναζί. | Αέναος Ελληνισμος

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ ἰδιοκτησία τῶν Ἑλλήνων πρέπει νὰ γίνῃ ὁ τάφος τῶν εὐρω-ναζί.TEΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | TEΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΜΥΣΤΙ

Leave a Reply