Σαμαριάδος συνέχεια…

Σαμαριάδος συνέχεια...Μὲ κίνδυνο φυλακίσεως ἀπειλεῖται ὁ Χαϊκάλης, γιατὶ ἀπὸ ὅλο τὸ ὑλικὸ τῆς δωροδοκίας, μὲ τὰ 700.000 εὔρω καὶ τὴν ἀναφορὰ ἀναμείξεως τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τραπεζίτη, ἡ ἐπιτροπὴ τῆς βουλῆς γιὰ τὸ πόθεν ἔσχες θὰ ἐρευνήση τὰ 5.000 εὐρὼ ποὺ ἀναφέρεται ὅτι ἔδωσε ὁ Χαϊκάλης στὸν Ἀποστολόπουλο, γιὰ ἀγορὰ μετοχῶν.

Ἂν ἐπενδύθηκαν κατηγορεῖται ὅτι δεν ἐπιτρέπονται σὲ βουλευτὲς χρηματιστηριακὲς πράξεις, ἂν δὲν τὰ ἐπένδυσε, τὸ ἂν τὰ ἔχῃ δηλωμένα.

… no comments

Ἀλέξανδρος

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὸν φίλο Τᾶσο Γκολέμη

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply