Ὁ φανατισμὸς τοῦ …«εὐρωλιγούρη»…!!!

Ὁ φανατισμὸς τοῦ ...«εὐρωλιγούρη»...!!!Ἡ ἄγνοια τοῦ μέσου εὐρωλιγούρη γιὰ τὴν ἐπίπτωση τῶν ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων «δανεισμοῦ» στην κοινωνία καὶ τὴν οἰκονομία, εἶναι πραγματικὰ γιὰ κλάματα.

Ἀξιοθρήνητοι «φιλελεύθεροι» – πιστοὶ τῶν ταγῶν τῆς ΕΚΤ καὶ τῆς «σοφίας» τῶν Βρυξελλῶν – πανηγυρίζουν γιὰ τὴν οἰκονομικὴ δικτατορία καὶ τὸν νομισματικὸ σοσιαλισμὸ ποὺ προκαλεῖ τὴν ἐξαΰλωση τῶν καρπῶν τοῦ κόπου ἐκατομμυρίων Εὐρωπαίων.
Ὁ φανατισμὸς τοῦ εὐρωλιγούρη εἶναι τέτοιος, ὥστε ἄκομα καὶ τὸ σπίτι νὰ τοῦ κλέψουν, θὰ πῆ «εὐχαριστῶ» καὶ θὰ κουνᾶ σημαιάκια τῆς ΕΕ.

Αὐτὸ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς κρατικὴς ἐκπαιδεύσεως καὶ τῆς προπαγάνδας τῶν βαλτῶν ΜΜΕ.
Ὅμως προκαλεῖ ἀπορία, τὸ ὅτι ὡς ἄνθρωποι τῆς ἀγορᾶς, δὲν ἀντιλαμβάνονται τὶ σημαίνει ἡ παραχάραξις χρήματος ἀπὸ τὴν ΕΚΤ καὶ ἡ «ἀγορά», μὲ αὐτὸ τῶν κόπων καὶ τῆς ζωῆς τους.
Τουλάχιστον ἐπὶ ἐποχῆς ἴντερνετ, προκαλεῖ θλίψη (καὶ ὀργή) ἡ ἄγνοια καὶ ἡ ἄρνησίς τους νὰ ἐνημερωθοὺν γιὰ τὸ τὶ σημαίνει ἀγορὰ καὶ οἰκονομικὴ ἐλευθερία.

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 107 times, 1 visits today)
Leave a Reply