Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (8)

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (8)6

«…Ιστορικά, η πρώτη δέσμευση ποσών από την Τράπεζα της Ελλάδος έγινε με την ίδρυσή της.  Την 27η Οκτωβρίου 1927, υπεγράφη στην Αθήνα η σύμβαση  μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής  Τραπέζης για την παραίτηση της  Εθνικής  Τραπέζης από το προνόμιο  εκδόσεως  του  χαρτονομίσματος  και για την σύσταση της νέας Εκδοτικής Τραπέζης υπό την επωνυμία  «Τράπεζα της Ελλάδος».

Ο νόμος 3424/1927 με τον οποίο ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος προέβλεπε την υποχρεωτική τήρηση σε αυτήν καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών, κάτι που επιβεβαιώθηκε και με τον νόμο 5076/1931 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών», που συμπλήρωσε τον νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», ώστε να περιορισθούν οι κίνδυνοι για τους καταθέτες και επενδυτές από τις συχνές χρεωκοπίες των τραπεζών…»

Δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων δήμων και φορέων στην ιδιωτική “Τράπεζα της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία” – VideoBlog #8

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση η δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων και των φορέων που δεν έχουν ήδη κατατεθειμένα τα χρήματα τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Όποιος από τους φορείς Γενικής Κυβερνήσεως είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβερνήσεως της ΕΛΣΤΑΤ και δεν διατηρεί τα διαθέσιμα του ήδη σε ταμείο που να ελέγχεται από το δημόσιο, θα πρέπει να μεταφέρει τα χρήματα που διαθέτει για τις άμεσες ανάγκες του στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ωστόσο, ίσως οι ενδιαφερόμενοι να πρέπει να εξετάσουν λίγο βαθύτερα την μορφή της «προσωρινής» αυτής δεσμεύσεως, την διαχείριση της «επενδύσεως» αυτής από μια μη κρατική τράπεζα, όπως η Τράπεζα Ελλάδος, αλλά και τα ιστορικά παραδείγματα παρομοίων λογαριασμών που έχουν δεσμευθεί στο παρελθόν υπέρ της ίδιας τραπέζης.

ΤΟ 8ο VIDEO BLOG ΤΟΥ BANQUEDORIENT.ORG

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Ναυτεμπορική [1], η άτυπη «δέσμευση» των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που ήδη υπεγράφη και εκδόθηκε, αλλά ισχύει αναδρομικά από τις 17 Μαρτίου 2015 και προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις θιγομένων φορέων και πολιτικών κομμάτων.

Οι φορείς που θίγονται υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχειρίσεως που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διατάξεως ή διαδικασίας.

Ενδιαφέρον είναι και το σκεπτικό της ΠΝΠ, στο οποίο μεταξύ των άλλων αναφέρεται πως ελήφθη υπ’ όψιν η «έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβερνήσεως και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως α’ και β’ βαθμού προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος».

Το ΥΠΟΙΚ αγωνιά να καλύψει τις πληρωμές μισθών και συντάξεων του Απριλίου, όπως και τις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων, συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Απριλίου. Ακολουθεί ο δύσκολος Μάιος, εντός του οποίου υπάρχει στις 12 η πληρωμή της δόσεως προς το ΔΝΤ ύψους 747 εκατ. ευρώ, πληρωμές τόκων ύψους 320 εκατ. ευρώ, μισθολογικές δαπάνες 1,57 δισ. ευρώ και οι επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων που φτάνουν σε 1,15 δισ. ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι φορείς αυτοί, εφόσον βέβαια έχουν ταμειακά διαθέσιμα που δεν θα χρειασθούν τις επόμενες 15 ημέρες, υποχρεούνται να τα μεταφέρουν στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (8)7

Η «Τράπεζα της Ελλάδος» είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία, που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο και αποδίδει κέρδη σε ιδιώτες μετόχους, τους οποίους κανείς δεν γνωρίζει επακριβώς. Είναι η μία από τις δύο ιδιωτικές κεντρικές τράπεζες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ΠΡΩΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ιστορικά, η πρώτη δέσμευση ποσών από την Τράπεζα της Ελλάδος έγινε με την ίδρυσή της.  Την 27η Οκτωβρίου 1927, υπεγράφη στην Αθήνα η σύμβαση  μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής  Τραπέζης για την παραίτηση της  Εθνικής  Τραπέζης από το προνόμιο  εκδόσεως  του  χαρτονομίσματος  και για την σύσταση της νέας Εκδοτικής Τραπέζης υπό την επωνυμία  «Τράπεζα της Ελλάδος».

Ο νόμος 3424/1927 με τον οποίο ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος προέβλεπε την υποχρεωτική τήρηση σε αυτήν καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών, κάτι που επιβεβαιώθηκε και με τον νόμο 5076/1931 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών», που συμπλήρωσε τον νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», ώστε να περιορισθούν οι κίνδυνοι για τους καταθέτες και επενδυτές από τις συχνές χρεωκοπίες των τραπεζών.

Ο νόμος 5076/1931 υποχρέωσε με το άρθρο 15 τις υπάρχουσες τράπεζες να τοποθετήσουν το 12% των καταθέσεων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, ποσοστό που στα αργότερα χρόνια αυξομείωθηκε, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας. Όταν ξεκίνησε η εφαρμογή της υποχρεωτικής δεσμεύσεως ποσών στην Τράπεζα της Ελλάδος και ιδιαίτερα μετά την παγίωση της καταστάσεως με τον νόμο «Περί Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών», οι περισσότεροι Διοικητές Τραπεζών αντέδρασαν και προσπάθησαν, μέσω πολιτικής πιέσεως στον τότε πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, να αναστείλουν το μέτρο, αίτημα που δεν βρήκε ανταπόκριση.

Μία από τις τράπεζες που μετέφεραν μέρος των καταθέσεων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, με βάση την νομοθεσία της εποχής ήταν και η Τράπεζα της Ανατολής.Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (8)9

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (8)10

 

Ενδεικτικοί λογαριασμοί της Τραπέζης Ανατολής που τηρούντο υποχρεωτικά
στην Τράπεζα της Ελλάδος και των οποίων η κατάσταση αναζητείται σήμερα!

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Η σύμβαση  και το Καταστατικό ιδρύσεως της Τραπέζης της Ελλάδος, κυρώθηκαν την 10η Νοεμβρίου 1927  και  επικυρώθηκαν με τον Νόμο 3424/1927 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α – 298. Το μετοχικό  κεφάλαιο της Τραπέζης της Ελλάδος ορίσθηκε στο ποσό των  400.000.000 δραχμών και διαιρέθηκε σε  80.000 μετοχές. Η Τράπεζα της Ελλάδοςα εισήχθη στο χρηματιστήριο Αθηνών, όπου διαπραγματεύεται ακόμη και σήμερα. Μάλιστα σήμερα κυκλοφορούν 19.864.886 κοινές μετοχές και η κεφαλαιοποίηση της είναι €183,75 εκατομμύρια ευρώ (25.04.2015).Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (8)5

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία, που ανήκει στους μετόχους της. Οι μέτοχοι της εταιρείας, που συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, βρίσκονται επάνω από την Διοίκηση, σύμφωνα με το οργανόγραμμα της ίδιας της τραπέζης.

Σύμφωνα όμως με το αρχικό καταστατικό της Τραπέζης της Ελλάδος, το μετοχικό κεφάλαιο, σε αντίθεση με τις κυβερνητικές επιθυμίες της εποχής, καταβλήθηκε  εξ ολοκλήρου από την Εθνική  Τράπεζα και μοιράσθηκε στους μετόχους της ιδίας, χωρίς να γνωρίζει κανείς σε ποιόν ανήκει η πλειοψηφία. Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου παραμένει σε μονοψήφιο ποσοστό, ενώ σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν μπορεί ποτέ το Δημόσιο να αποκτήσει ποτέ την πλειοψηφία!

Για να αποφύγουν την υποχρεωτική δήλωση των ποσοστών ιδιοκτησίας της Τραπέζης της Ελλάδος, οι μέτοχοι χωρίζουν τις μερίδες τους σε μικρά ποσοστά, τα οποία στην συνέχεια «αναθέτουν» σε διάφορες, εξωχώριες εταιρείες. Αυτό έχει σαν συνέπεια, αφενός να μην «δίνουν στόχο», αλλά αφετέρου να περιφρουρούν τα συμφέροντα τους, χωρίς να μειώνεται η δυναμική τους.

Αυτή την στιγμή λοιπόν, η Ελληνική Κυβέρνηση υποχρεώνει τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου φορέα, να «στραγγίξουν» και να μεταφέρουν τα αποθεματικά τους στην ιδιωτική Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία τα ποσά αυτά θα επενδυθούν. Μόνο που αυτοί που συνήθως εισπράττουν τα κέρδη από την λειτουργία της Τραπέζης της Ελλάδας, είναι κυρίως οι άγνωστοι μέτοχοί της!

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πόσο ασφαλείς είναι αυτές οι υποχρεωτικές καταθέσεις όμως και τι έχει γίνει ιστορικά με τα άλλα παραδείγματα τέτοιων λογαριασμών; Ποιες εγγυήσεις δίνει η Κυβέρνηση και Τράπεζα της Ελλάδος στους φορείς, των οποίων τα χρήματα δεσμεύει, ότι οι λογαριασμοί αυτοί θα αποδοθούν στους νομίιμους δικαιούχους και δεν θα καταλήξουν κάπου αλλού, μετά από κάποια πιθανή ή απίθανη αναμόρφωση του τραπεζικού συστήματος;

Ακολουθεί η επιστολή μου προς τη Διεύθυνση Γενικού Λογιστηρίου της Τραπέζης Ελλάδος:

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (8)4

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (8)3

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (8)2

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (8)4

Τα περισσότερα από τα συνημμένα έγγραφα που υπέβαλα αναλύθηκαν στο προηγούμενο video blog, το οποίο ήταν ουσιαστικά η προαπαιτούμενη βάση για αυτή την αίτηση (Το Υπουργείο Αναπτύξεως καίει την ΕΤΕ και αποκαλύπτει πως δεν ενημερώθηκε ποτέ για οποιαδήποτε λήξη εκκαθαρίσεως της Τραπέζης Ανατολής! – VideoBlog Τράπεζας Ανατολής #7). Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου της Τραπέζης Ελλάδος, στην οποία προΐσταται η κα Μ. Παγώνη, έχει ξεκινήσει την σύνταξη της απαντήσεώς της, την οποία θα δημοσιοποιήσουμε μόλις παραληφθεί.

Θεωρώ ότι θα είναι μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα απάντηση, από την στιγμή που αρκετά χρόνια αργότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος καλείται να παίξει τον ίδιο ρόλο και θα πρέπει να αποδείξει αυξημένα ανταλλακτικά, για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

 τράπεζα τῆς Ἀνατολῆς

Πηγές:

[1] Υποχρεωτική μεταφορά στην ΤτΕ ταμειακών διαθεσίμων των δημόσιων φορέων

 

(Visited 98 times, 1 visits today)
Leave a Reply