Τρεῖς Χάριτες.

Τρεῖς Χάριτες.Κλῦτέ μοι, ὦ Χάριτες μεγαλώνυμοι, ἀγλαότιμοι, θυγατέρες Ζηνός τε καὶ Εὐνομίης βαθυκόλπου, Ἀγλαΐη Θαλίη τε καὶ Εὐφροσύνη πολύολβε, χαρμοσύνης γενέτειραι, ἐράσμιαι, εὔφρονες, ἁγναί, αἰολόμορφοι, ἀειθαλέες, θνητοῖσι ποθειναί• εὐκταῖαι, κυκλᾶδες, καλυκώπιδες, ἱμερόεσσαι• ἔλθοιτ᾽ ὀλβοδότειραι, ἀεὶ μύσταισι προσηνεῖς.

Τᾶσος Γκολέμης

(Visited 46 times, 1 visits today)
One thought on “Τρεῖς Χάριτες.

  1. ΕΙΝΑΙ ΕΥΤΥΧΗΜΑ, ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΕΖΟΤΗΤΟΣ, ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΤΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΚΕΨΗ .
    DR A

Leave a Reply