Καταφθάνει καὶ τὸ τέλος τοῦ τραπεζικοῦ ἀποῤῥήτου…

Για αρχή ξεκίνησαν με το …«ταμείο» της Ευρώπης, την Ελβετία.

Καταφθάνει καὶ τὸ τραπεζικὸ ἀπόῤῥητο...Καταφθάνει καὶ τὸ τέλος τοῦ τραπεζικοῦ ἀποῤῥήτου...

Έρχεται όμως η …«ευρωπαϊκή συνέχεια» σιγά σιγά…

Σίγμα

(Visited 149 times, 1 visits today)
Leave a Reply