Ὁ Ἔφηβος τῶν Ἀντικυθήρων.

Ὁ «Ἔφηβος τῶν Ἀντικυθήρων»
Ὅλη ἡ ψυχὴ, στὸ βλέμμα…

Ὁ Ἔφηβος τῶν Ἀντικυθήρων.

Ἀπὸ τὰ ὡραιότερα μεγάλα χυτὰ χάλκινα ἀγάλματα τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς. Ἀνεσύρθη σὲ θραύσματα ἀπὸ ναυάγιο τοῦ 1ου αἰ. π.Χ. καὶ ἔχει ἀποκατασταθεῖ σχεδὸν ὁλόκληρο.

Ὁ νεαρὸς ἄνδρας παριστάνεται ὄρθιος καὶ γυμνός.
Πατᾶ σταθερὰ στὸ ἀριστερὸ σκέλος, ἐνῷ τὸ ἄνετο δεξὶ κινεῖται πίσω καὶ πλάγια δημιουργῶντας ἔντονη ἀντιθετικὴ κίνηση στὸ σῶμα (contraposto). Ὁ ἀριστερὸς βραχίονας κρέμεται χαλαρᾶ στὸ πλάι.
Στὸ δεξί, ὑπερυψωμένο χέρι θὰ κρατοῦσε ἀντικείμενο, ποὺ δὲν σώζεται σήμερα, κατὰ τὴν πιθανότερη ἐκδοχὴ τὸ μῆλο τῆς Ἔριδος, ὀπότε παριστάνεται ὁ Πάρις.
Σύμφωνα μὲ ἄλλες ἀπόψεις, μπορεῖ νὰ ἀπεικονίζεται ὁ Περσέας, ποὺ θὰ κρατοῦσε τὸ κεφάλι τῆς Μεδούσης ἤ κάποιος ἀθλητὴς ποὺ θὰ κρατοῦσε σφαῖρα.

Ἀποδίδεται σὲ πελοποννησιακὸ ἐργαστήριο καὶ ἴσως εἶναι ἔργο τοῦ γλύπτου Εὐφράνορος, ἀπὸ τὴν Σικυώνα τῆς Κορινθίας.

Χλόη

(Visited 118 times, 1 visits today)
Leave a Reply