Ἀφροδίτη…

Λεπτομέρεια ἀπὸ φυσικοῦ μεγέθους ἄγαλμα ἀπὸ Προκοννήσιο μάρμαρο.
Ρωμαϊκὸ ἀντίγραφο τοῦ 1-2ου αἰ. μ.Χ. ἀπὸ Ἑλληνικὸ πρωτότυπο τοῦ 4ου αἰ. π.Χ.

Ἀφροδίτη...1

Ἡ Προκόννησος ἤ νῆσος τοῦ Μαρμαρᾶ εἶναι νησὶ τῆς Προποντίδος, τὸ ὁποῖο ἀνήκει στὸ σύμπλεγμα τῶν Προκοννήσων ἤ νήσων τοῦ Μαρμαρᾶ καὶ ἔχει ἔκταση 117 τετραγωνικὰ χιλιόμετρα. Βρίσκεται βορειοδυτικὰ τῆς Κυζικινῆς Χερσονήσου καὶ ἀπέχει 70 ναυτικὰ μίλια ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη.

Ἡ Προκόννησος εἶναι γνωστὴ γιὰ τὰ περίφημα λευκά της μάρμαρα, τὰ ὁποῖα ἐξορύσσονται κυρίως κοντὰ στὸν οἰκισμὸ Παλάτια, καὶ μὲ τὰ ὁποῖα κατασκευάστηκαν πολλὰ μνημεῖα στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ στὴν Κύζικο. Ἀπὸ τὸ μάρμαρο τοῦ νησιοῦ ὀνομάστηκε ἡ Προκόννησος καὶ «νῆσος τοῦ Μαρμαρᾶ», καθὼς καὶ ἡ Προποντίδα «θάλασσα τοῦ Μαρμαρᾶ».

Πρὶν τὴν ἀνταλλαγὴ πληθυσμῶν τοῦ 1923, στὴν Προκόννησο κατοικοῦσε συμπαγῆς ἑλληνικὸς πληθυσμὸς περίπου 10.000 ἀνθρώπων, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦταν συγκεντρωμένοι στὸν κύριο οἰκισμὸ τοῦ νησιοῦ, τὰ Παλάτια. Μὲ τὴν ἀνταλλαγή, οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς ἐγκατεστάθησαν στὴν περιοχὴ τοῦ Ὠρωποῦ, ὅπου δημιούργησαν τὸν οἰκισμὸ Νέα Παλάτια. (Πληροφορίες ἀπὸ λῆμμα Προκόννησος, βικιπαιδεία)

Χλόη

Ἀφροδίτη...2

Venus. Detail of a life-size Proconnesian marble statue Roman copy of 1-2nd century CE, from Greek original of 4th century BCE. Credits: Iian Neill © 2008 All rights reserved
flickr
British Museum

(Visited 383 times, 1 visits today)
Leave a Reply