Γιατί τούς πληρώνω;

Γιατί τούς πληρώνω;

Σπάω τὴν ἀπεργία μου γιὰ νὰ σᾶς γράψω πὼς μόλις εἶδα τὸ πλέον λυπηρὸ καὶ ἀνησυχητικὸ θέαμα ποὺ ἔχω δεῖ ποτέ μου.

Μόλις, κάτω ἀπὸ τὸ σπίτι μου, πέρασε μία πορεία ἀπὸ παιδάκια, (δὲν θὰ ἦταν παραπάνω ἀπὸ 10-12 ἐτῶν) φωνάζοντας ἀκατάληπτα συνθήματα περὶ δουλειᾶς καὶ τοῦ «δίκιου τοῦ ἐργάτη».
Τὰ παιδάκια ἀκολουθοῦντο ἀπὸ τρεῖς δασκάλους.

Αὐτούς τούς δασκάλους Γιατί τούς πληρώνω ἀπό τούς φόρους μου;;;;;;;;

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

εἰκόνα

(Visited 239 times, 1 visits today)
Leave a Reply