Γιὰ νὰ μᾶς …«σώσουν» ἀπὸ τοὺς τρομοκράτες πάλι …ἐμεῖς θὰ πληρώσουμε!!!

Επιτέλους!
Πανηγυρίζει το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ του …«πατριώτη» Ρέστη, του …«ανιδιοτελή» Θέμου και της Πειραιώς…

Γιὰ νὰ μᾶς ...«σώσουν» ἀπὸ τοὺς τρομοκράτες πάλι ...ἐμεῖς θὰ πληρώσουμε!!!3

Θα βάλουμε εμείς το χέρι στην τσέπη για να μας …«σώσουν» από τους τρομοκράτες, που οι ΙΔΙΟΙ …«σωτήρες και άγρυπνοι προστάτες μας»  εξόπλιζαν, εκπαίδευαν και παρείχαν ιατρική περίθαλψη.

Γιὰ νὰ μᾶς ...«σώσουν» ἀπὸ τοὺς τρομοκράτες πάλι ...ἐμεῖς θὰ πληρώσουμε!!!5 Γιὰ νὰ μᾶς ...«σώσουν» ἀπὸ τοὺς τρομοκράτες πάλι ...ἐμεῖς θὰ πληρώσουμε!!!4 Γιὰ νὰ μᾶς ...«σώσουν» ἀπὸ τοὺς τρομοκράτες πάλι ...ἐμεῖς θὰ πληρώσουμε!!!6 Γιὰ νὰ μᾶς ...«σώσουν» ἀπὸ τοὺς τρομοκράτες πάλι ...ἐμεῖς θὰ πληρώσουμε!!!7 Γιὰ νὰ μᾶς ...«σώσουν» ἀπὸ τοὺς τρομοκράτες πάλι ...ἐμεῖς θὰ πληρώσουμε!!!8 Γιὰ νὰ μᾶς ...«σώσουν» ἀπὸ τοὺς τρομοκράτες πάλι ...ἐμεῖς θὰ πληρώσουμε!!!2 Γιὰ νὰ μᾶς ...«σώσουν» ἀπὸ τοὺς τρομοκράτες πάλι ...ἐμεῖς θὰ πληρώσουμε!!!1

Σίγμα

(Visited 158 times, 1 visits today)
Leave a Reply