Ποιοί καί πῶς «παίζουν» σήμερα γύρω ἀπό τήν Συρία;

Ποιοί καί πῶς «παίζουν» σήμερα γύρω ἀπό τήν Συρία;Ἡ Τουρκία ἀνακοίνωσε ἐπίσημα ὅτι θὰ στείλη γύρω στοὺς 11.000 στρατιῶτες της στὴν Συρία, μέχρι τὰ μέσα τοῦ Δεκεμβρίου, γιὰ τὴν καταπολέμησ τοῦ ISIS (ποὺ ἐκείνη ὑποστηρίζει τόσα χρόνια, ἀγοράζοντας καὶ  φθηνὸ παράνομο πετρέλαιο ἀπὸ αὐτό, ἀπὸ τὶς πετρελαιοπηγὲς δηλαδὴ ποὺ ἔχουν …τζουρνέψει ἀπὸ τὴν Συρία καὶ τὸ Ἰράκ) καὶ γιὰ νὰ δημιουργήσῃ καθαρὴ ζώνη γιὰ τοὺς πρόσφυγες (buffer zone)…

Στὴν οὐσία ἁπλᾶ θέλει νὰ ἀποκόψῃ τοὺς Κούρδους ἀπὸ τὴν δημιουργία  τοπικοῦ καντονίου καὶ παράλληλα νὰ κτυπήσῃ τὸ καθεστὼς Ἄσσαντ, τὸ ἴδιο ποὺ θέλουν νὰ κτυπήσουν τὸ Ἰσραὴλ μὲ τὶς Η.Π.Α.
Μόνον ποὺ τὴν δημιουργία Κουρδικοῦ «Κράτους»/ μαρινέτα, ἐπιδιώκουν τόσο οἱ Ῥοθτσάιλτνς, ποὺ ἔχουν ἐπενδύσει στὰ πετρέλαια τῆς περιοχῆς τους ἥδη ἀπὸ τὸ 2010 (τὸ 2013 ἀνακοίνωσαν τὸν ἐντοπισμὸ μεγάλου κοιτάσματος), ὄσο καὶ οἱ Η.Π.Α μὲ τὸ Ἰσραὴλ (τὸ Ἰσραὴλ ἀγοράζει φτηνὸ παράνομο πετρέλαιο ἀπὸ τοὺς Κούρδους τὰ τελευταῖα δύο χρόνια τουλάχιστον).

Οἱ Κούρδοι συνεργάζονται μὲ τὸν Ἀσσαντ στὴν καταπολέμηση τοῦ ISIS, γιατὶ ἔτσι τοὺς βολεύει χρονικά.
Μόνον ποὺ τὸν Ἄσσαντ τὸν καταπολεμοῦν οἱ Η.Π.Α. καὶ τὸ Ἰσραὴλ λυσσασμένα, ποὺ παράλληλα ὑποστηρίζουν καὶ τοὺς Κούρδους, γιατὶ ἔτσι τοὺς βολεύει, ἐνῶ παράλληλα χρηματοδοτοῦν καὶ ὑποστηρίζουν τὸ ISIS τόσα χρόνια, ὅπως καὶ ἡ Τουρκία.

Ἀμερικανοί, Γάλλοι, Γερμανοὶ πωλοῦν ὅπλα στὴν Τουρκία, στὸ ISIS, στοὺς Κούρδους.
Οἱ χῶρες τοῦ Κόλπου ὑποστηρίζουν στρατιωτικὰ καὶ οἰκονομικὰ τὸ ISIS, γιατὶ ἀπὸ τὸ 1949 ,ἐπὶ τοῦ πατέρα τοῦ Μπασᾶρ ἄλ Ἀσσαντ ἕως καὶ σήμερα ἐπὶ τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀσσαντ, ἡ Συρία λέει ὄχι στὸν ἀγωγὸ ἀπὸ τὸν Κόλπο πρὸς τὴν Μεσόγειο, ποὺ θὰ μετέφερε πετρέλαιο καὶ φυσικὸ ἀέριο πρὸς τὴν Εὐρώπη.
Παράλληλα ἀγοράζουν τρελλοὺς ἐξοπλισμοὺς ἀπὸ Η.Π.Σ, Γαλλία, Γερμανία, ἀλλὰ καὶ Ῥωσσία.

Ἡ Συρία εἶναι στρατηγικῆς σημασίας γιὰ τὴν  Ῥωσσία ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, γιατὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ναυτικὴ βάση της ποὺ εἶχε στὴν Ταρτοῦς, τὴν μοναδικὴ στὴν Μεσόγειο, τὴν συμφέρει νὰ παραμένῃ στρατηγικὸς προμηθευτὴς ἀερίου τῆς Εὐρώπης.
Παράλληλα, ἔχει ποσοστὰ στὰ πετρέλαια τῆς Συρίας, ὅπως ἔχει καὶ ἡ Κίνα!!!
Παράλληλα, πουλᾶ ἐξοπλισμοὺς στὴν Συρία, στὸ Ἰράν, ἀλλὰ καὶ σὲ χῶρες τοῦ Κόλπου.

Τὸ Ἰρὰν χάθηκε ἀπὸ τὴν σφαίρα ἐπιρροῆς τῶν Η.Π.Α, μετὰ τὴν πτώση τοῦ Σάχη ἀπὸ τὸν Ἁγιατολᾶχ Χομεϊνί, ἔχει ἀγαστὲς σχέσεις μὲ τὴν Ῥωσσία σὲ στρατιωτικό, οἰκονομικὸ καὶ πυρηνικὸ ἐπίπεδο.
Παράλληλα, εἶναι ἀνταγωνιστὴς γιὰ τὶς χῶρες τοῦ Κόλπου, ἐνῶ ὑποστηρίζει σθεναρὰ τὸ καθεστὼς Ἀσσαντ, καθὼς καὶ τὴν Χεζμπολάχ, ποὺ μισεῖται θανάσιμα ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ…
Ξέχασα κάποιον παίκτη στήν περιοχή;
Ὅποιος μοῦ λύσει τὴν παραπάνω ἐξίσωση, κερδίζει λουκουμάκι…

Σωτήρης Παπανικολάου

Kurds launch offensive in Iraq, Turks consider ground operation in Syria

(Visited 216 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ποιοί καί πῶς «παίζουν» σήμερα γύρω ἀπό τήν Συρία;

  1. Βομβάρδισε την ισραελοφωλιά να γίνη ένα μεγάλο οικόπεδο για στάθμευση αυτοκινήτων κι όλα τ’ άλλα θα έρθουν στην θέση τους.

    Αγησίλαος Φατσαφέτσουλας

    υγ
    Στείλε το λουκούμι Κερατέα μεριά

Leave a Reply