Τό κινεζικὸ νόμισμα κοντύτερα στὴν συμμετοχή του στὸ νόμισμα τοῦ ΔΝΤ.

Διαβάσαμε στο reuters ότι το ΔΝΤ είναι έτοιμο να εγκρίνει την συμμετοχή του κινεζικού γουάν στην διαμόρφωση της τιμής του νομίσματος SDR του ΔΝΤ.
Σχετική απόφαση για την στάθμιση του γουάν, σε σχέση με τα υπόλοιπα νομίσματα του καλαθιού νομισμάτων, που αποτελούν το SDR, θα ληφθεί στις 30 Νοεμβρίου φέτος.
Αν συναινέσουν το 70% των 188 χωρών, που συμμετέχουν στο ΔΝΤ, η απόφαση θα γίνει οριστική.
Το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ εκφράστηκε θετικά μέσω της κας Lagarde για την δυνατότητα συμμετοχής του γουάν (CNY) στο SDR και αυτό μάλλον προδιαγράφει την θετική εξέλιξη της ψηφοφορίας.
Αυτή η είδηση, αν υλοποιηθεί, θα προκαλέσει τριγμούς στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.
Το SDR είναι ένα άυλο νόμισμα που χρησιμοποιείται από το ΔΝΤ και η αξία του προσδιορίζεται σήμερα από την αξία του δολλαρίου Αμερικής (USD), του ευρώ (EUR), της λίρας Αγγλίας (GBP) και του ιαπωνικού γιεν (JPY).
Η αξία ενός SDR σήμερα είναι το άθροισμα της αξίας 0,423 EUR, 0,66 USD, 0,111 GBP και 12,1 JPY.
Η σχέση αυτή διαμορφώθηκε στις 12.12.2010 και αναθεωρείται κάθε 5 χρόνια.

Από το 2011 έως το 2015 το SDR είχε σύνθεση κατά 41,9% βασισμένη στο USD, κατά 37,4% βασισμένη στο EUR, κατά 11,3% στο GBP και κατά 9,4% στο JPY.
Με δεδομένο ότι η μελλοντική προσθήκη του γουάν (CNY) στο καλάθι του SDR δεν θα πρέπει να αυξήσει ή να μειώσει την αξία του, θα πρέπει να αναμένουμε την αναθεώρηση των ποσοστιαίων συσχετισμών των άλλων νομισμάτων εντός του SDR.
To ερώτημα, που θα επιχειρηθεί αναμφίβολα να απαντηθεί από τις αγορές, είναι ποιά νομίσματα θα υποχωρήσουν ποσοστιαία και κατά ποιό ποσοστό, όπως επίσης και σε τι ποσοστό θα αναλογεί η συμμετοχή του CNY τελικά.
Η απόφαση βέβαια θα ληφθεί από το ΔΝΤ ανεξάρτητα από τις αγορές, αλλά όσοι προβλέψουν σωστά τις εξελίξεις αναμένεται να αποκτήσουν ένα σημαντικό και αιφνίδιο κέρδος .
Το ενδεχόμενο αυτό είναι αναμενόμενο να δημιουργήσει φαινόμενα αναταραχής ή και κερδοσκοπίας στις ισοτιμίες των νομισμάτων.
Με δεδομένη την συνεχή ανατίμηση του δολαρίου και την αντίστοιχη υποτίμηση του ευρώ είναι πολύ πιθανό το γουάν να προστεθεί στο καλάθι, μειώνοντας την ποσοστιαία συμμετοχή τους αντίστοιχα.
Η ποσοστιαία συμμετοχή της Αγγλικής λίρας διαχρονικά έχει παραμείνει σταθερή στο 11% και δεν αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω.
Η ποσοστιαία συμμετοχή του γιεν θα μπορούσε να μειωθεί λόγω του τεράστιου χρέους της Ιαπωνίας, αλλά μία παρόμοια εξέλιξη θα σηματοδοτούσε αντιπαλότητα των οικονομιών Κίνας και Ιαπωνίας και αυτό ιστορικά θα ήταν τεράστιο λάθος.
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα μειωθεί σίγουρα η ποσοστιαία συμμετοχή του δολαρίου και του ευρώ κατά συνολικό ποσοστό 9,8 % τουλάχιστον.
Θα ήταν αδιανόητο η ποσοστιαία συμμετοχή της Ιαπωνίας να υπερβαίνει την ποσοστιαία συμμετοχή της Κίνας με τα τρέχοντα δεδομένα του εξωτερικού εμπορίου.
Η Κίνα έχει περίπου τριπλάσιο ΑΕΠ από την Ιαπωνία.
Aπό πλευράς εκπροσωπήσεως στο κεφάλαιο του ΔΝΤ η Ιαπωνία διαθέτει το 6,23% και η Κίνα μόλις το 3,81%.
Η Αγγλία διαθέτει το 4,29% των κεφαλαίων του ΔΝΤ και η συμμετοχή της στο SDR είναι 11%.
Αν εκτιμήσουμε με σταθερό κριτήριο την Αγγλία, θα πρέπει η Κίνα να συμμετέχει τουλάχιστον κατά 9,8% στο SDR.

Τό κινεζικὸ νόμισμα κοντύτερα στὴν συμμετοχή του στὸ νόμισμα τοῦ ΔΝΤ.

 

Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε όμως παρενέργειες στην διεθνή οικονομία.
Η μείωση της ποσοστιαίας συμμετοχής των ΗΠΑ στο SDR θα επιδράσει σαν να έγινε υποτίμηση του δολαρίου.
Το ίδιο θα συμβεί και αν μειωθεί η ποσοστιαία συμμετοχή του ευρώ.
Αλλά δύο ταυτόχρονες υποτιμήσεις δύο ανταγωνιστικών νομισμάτων δεν προβλέπεται να ωφελήσουν κάποιο εκ των δύο νομισμάτων.
Θα οδηγήσουν μόνο σε ένα σπιράλ ανταγωνιστικών υποτιμήσεων άλλων νομισμάτων, με αποτέλεσμα την συρρίκνωση του διεθνούς εμπορίου και την επακόλουθη διεθνή ύφεση.
Όλα αυτά αναμένεται να αποφασισθούν στις 30 Νοεμβρίου 2015.
Εκτός αν συμβεί κάτι «απρόοπτο» και η απόφαση αναβληθεί για μία πενταετία.
Το απρόοπτο θα μπορούσε να είναι μία ξαφνική αύξηση των επιτοκίων της FED.
Mία αύξηση που αναμένεται να ανακοινωθεί στο FOMC στις 16 Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή 4 ημέρες αργότερα από την αναμενόμενη αναθεώρηση της δομής του SDR…
(Visited 103 times, 1 visits today)
Leave a Reply