Ἡ …«ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη»!!!

Για εσάς που νομίζετε ότι στις ημέρες μας δεν υπάρχει ειλικρινής κι ανιδιοτελής αγάπη, που αψηφά το χρήμα και την δόξα…

Ἡ ...«ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη»!!!1  Ἡ ...«ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη»!!!2

Ἡ ...«ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη»!!!3Σίγμα

(Visited 260 times, 1 visits today)
Leave a Reply